back to top
36.3 C
Bangkok

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จับมือ SCB เปิดตัวบริการ “FWD Utmost” มอบเอกสิทธิ์เหนือระดับแก่ลูกค้ากลุ่มเวลธ์ที่ซื้อประกันยูนิตลิงค์

Must read

เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต สร้างความแตกต่าง  ด้วยบริการเหนือระดับที่มาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ร่วมกับ ธนาคารไทยพาณิชย์  เปิดตัวบริการใหม่ “FWD Utmost” เอกสิทธิ์ดูแลสุขภาพและการใช้ชีวิตเหนือระดับ สำหรับลูกค้ากลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealth) ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยูนิตลิงค์ ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ ด้วยการคัดสรรบริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟครอบคลุมทั้งการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  พร้อมมอบประสบการณ์ที่เติมเต็มการใช้ชีวิตอีกระดับทั้งการเดินทาง ไลฟ์สไตล์ และบริการผู้ช่วยส่วนตัว โดยมอบสิทธิระดับสมาชิก Ruby ที่มีเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี 2,000,000 – 4,999,999 บาท และระดับสมาชิก Diamond เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป 

คุณเดวิด01

นายเดวิด โครูนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต”  หรือ “FWD ประกันชีวิต”) เปิดเผยว่า เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสร้างประสบการณ์ที่แตกต่างและดีที่สุดโดยยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (customer-led) เราทำการศึกษาและวิเคราะห์ลูกค้ากลุ่ม Wealth เพื่อเข้าใจสิ่งที่ลูกค้ามองหาที่มากกว่าการประกันชีวิต ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลสุขภาพและกิจกรรมที่ชื่นชอบตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ด้วยบริการเหนือระดับ ล่าสุดเราได้เปิดตัว “FWD Utmost” บริการใหม่พร้อมเอกสิทธิ์ต่างๆ สำหรับลูกค้ากลุ่ม Wealth ที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ผ่านช่องทางธนาคารไทยพาณิชย์  ซึ่งเป็นการดูแลสุขภาพของลูกค้าควบคู่กับการบริการแบบเอ็กซ์คลูซีฟเพื่อตอบทุกมิติของการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์ที่เหมาะสม

ดร.ยรรยง01

ดร.ยรรยง ไทยเจริญ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Wealth ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)  กล่าวว่า “ธนาคารมีความมุ่งมั่นเป็นอย่างมากในการสร้างขีดความสามารถในการให้คำปรึกษาทางการเงินที่ครบวงจร และเน้นพัฒนา สรรหา ผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการลงทุน  ให้มีความหลากหลาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในทุกกลุ่มตามเป้าหมายทางการเงินของลูกค้า โดยผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ถือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่เราให้คำปรึกษาในการวางแผนการลงทุน แบบ asset allocation และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ากลุ่ม Wealth ในปีที่ผ่านมา SCB WEALTH ประสบความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวางแผนการลงทุนให้แก่ลูกค้าผ่านธุรกิจประกันแบบยูนิตลิงค์ เพื่อสร้างความคุ้มครองประกันชีวิตควบการลงทุนเพิ่มความมั่นคงทางการเงินให้กับลูกค้า Wealth”

ทั้งนี้ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต เป็นพันธมิตรทางธุรกิจที่มุ่งเน้นพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกัน และบริการจากความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  เป็นผู้บุกเบิกในการสร้างความแตกต่างให้กับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต  ทำให้ธนาคารสามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ประเภทยูนิตลิงค์ ได้ตรงตามความต้องการของลูกค้ากลุ่ม Wealth  เพื่อวางแผนการลงทุนให้มีความหลากหลายในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ  โดยประกันชีวิตสามารถสร้างหลักประกันทางการเงิน หากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดได้  ซึ่งจะทำให้ลูกค้าได้รับทั้งความมั่งคั่งและความมั่นคงในชีวิตอย่างยั่งยืน โดยเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิตมีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต ผนวกกับธนาคารมีจุดแข็งในการให้บริการและช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีศักยภาพสูง รวมถึงทีมที่ปรึกษาทางการเงิน (RM) ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า จึงมั่นใจได้ว่า FWD Utmost จะช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า Wealth ได้อย่างแท้จริง

คุณณาตยา 01

นางณาตยา สุขุม รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานผลิตภัณฑ์ประกัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) เป็นผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับผู้ที่ต้องการความคุ้มครองชีวิตสูงพร้อมโอกาสในการได้รับผลตอบแทนการลงทุนจากกองทุนที่ได้คัดสรรมาแล้ว อีกทั้งประกันชีวิตยังสามารถเข้ามาช่วยสร้างหลักประกันทางการเงินเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นได้ ในปัจจุบันตลาดยูนิตลิงค์ถือว่ามีอัตราการเติบโตที่ต่อเนื่อง โดยข้อมูลจากสมาคมประกันชีวิตไทย ระบุว่า เบี้ยประกันภัยรับรวมของยูนิตลิงค์ในช่วง 5 เดือนของปี 2565 อยู่ที่ 7,876 ล้านบาท โดยเฉพาะเบี้ยประกันแบบรายปี  เติบโตสูงถึงร้อยละ 23.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งเบี้ยประกันภัยยูนิตลิงค์ผ่านช่องทางของธนาคารมีทิศทางการเติบโตสอดคล้องกับตลาดเช่นเดียวกัน จากศักยภาพของช่องทางการจำหน่ายผ่านธนาคาร ผสานกันกับจุดแข็งของผลิตภัณฑ์ประกันของ FWD ประกันชีวิต

“ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการเป็น “ธนาคารที่ดียิ่งขึ้น” (To Be A Better Bank) ธนาคารมุ่งเน้นการนำเสนอการให้บริการและคัดสรรผลิตภัณฑ์ประกันที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าในแต่ละเซกเมนต์  โดยเฉพาะในกลุ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealth) ที่ให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) ซึ่งจะได้รับบริการ FWD Utmost ที่ครอบคลุมการดูแลสุขภาพอย่างเฉพาะบุคคล พร้อมเอกสิทธิ์พิเศษระดับเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อเติมเต็มการใช้ชีวิตตามไลฟ์ไตล์ของลูกค้า ซึ่งเราเชื่อมั่นว่า FWD Utmost จะช่วยสร้างประสบการณ์ที่น่าประทับใจด้านการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ได้อย่างตรงใจ เพื่อให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในชีวิตไปจนถึงการสร้างความมั่งคั่งได้เป็นอย่างดี” นางณาตยา กล่าว   

สำหรับ บริการ “FWD Utmost”  เป็นการมอบเอกสิทธิ์พิเศษให้กับลูกค้ากลุ่มที่มีความมั่งคั่งสูง (Wealth) 2 ระดับ ด้วยกัน คือ ระดับสมาชิก Ruby เบี้ยประกันภัยรวมต่อปี 2,000,000 – 4,999,999 บาท และระดับสมาชิก Diamond สำหรับเบี้ยประกันภัยรวมต่อปี ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป พร้อมการบริการที่ครอบคลุมครบทั้ง 4 ด้าน

• Caring your health   บริการสุขภาพเหนือระดับ ดูแลสุขภาพองค์รวมตามความต้องการเฉพาะบุคคล ทั้งบริการตรวจสุขภาพ และเข้ารับบริการเพื่อดูแลสุขภาพอย่างครบวงจร ตลอดจนการบริการเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย เพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

• Beyond your experience ประสบการณ์แห่งการเดินทางเหนือระดับ ด้วยบริการรถลีมูซีน รับ – ส่งสนามบินทั้งในและต่างประเทศ คุณภาพระดับมาตรฐานสากล

• Enrich your lifestyle บริการสุดเอ็กซ์คลูซีฟในหลากหลายรูปแบบเพื่อส่งมอบประสบการณ์เหนือระดับและเติมเต็มความสุขตามไลฟ์สไตล์ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น อาทิ ห้องรับรองพิเศษระหว่างรอเข้ารับบริการในโรงพยาบาล ส่วนลดพิเศษในเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ รวมทั้งสิทธิพิเศษเมื่อเข้าพักโรงแรมชั้นนำ การใช้บริการสนามกอล์ฟ ร้านอาหารและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วโลก

• Private personal assistant บริการผู้ช่วยส่วนตัวที่พร้อมให้คำแนะนำในทุกกิจกรรม และตอบสนองความต้องการทางด้านสุขภาพและไลฟ์สไตล์อย่างมืออาชีพ

ทั้งนี้ ผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตควบการลงทุน (ยูนิตลิงค์) สามารถติดต่อผ่าน Wealth relationship manager และสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ หรือสอบถามเพิ่มเติม SCB Call Center โทร. 02-777-7777 

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article