การเคหะแห่งชาติ จัด OPEN HOUSE เปิดบ้าน “บมจ.เคหะสุขประชา” พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้น เร่งสร้างที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

0
9
ลำดับที่ 097 4

นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีเปิดบ้าน OPEN HOUSE บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) พร้อมเปิดตัวผู้ถือหุ้นอย่างเป็นทางการ โดยมี พลตรี ดร.เจียรนัย วงศ์สอาด ประธานกรรมการการเคหะแห่งชาติ ดร.จเรรัฐปิงคลาศัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการบริหาร บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) นายอัครพล ลีลาจินดามัย กรรมการการเคหะแห่งชาติ และนายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติในฐานะประธานกรรมการบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) และผู้บริหารการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน ณ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) ร่มเกล้า กรุงเทพฯ

ลำดับที่ 097 1 1

สำหรับการจัดตั้งบริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) หรือ Keha Sukpracha Public Company Limited : K-HA คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งบริษัทดังกล่าวขึ้น เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เป็นบริษัทในเครือการเคหะแห่งชาติ โดยวางเป้าหมายให้เข้ามาสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัยควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและสร้างรายได้อย่างครบวงจร ด้วยรูปแบบการเช่าบ้านพร้อมที่ทำกินสำหรับผู้มีรายได้น้อย รวมทั้งส่งเสริมการออมผ่านการประกอบอาชีพในพื้นที่ที่จัดไว้ เพื่อให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมผ่านการจัดประโยชน์พื้นที่ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง

ทั้งนี้ บริษัท เคหะสุขประชา จำกัด (มหาชน) มีการเคหะแห่งชาติ ถือหุ้นใหญ่จำนวน 49.0% และกลุ่มผู้ถือหุ้นอีก 6 ราย ประกอบด้วย บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด 25.0%, บริษัท วินโดว์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) 11.0%, บริษัท ไทยจัดการลองสเตย์ จำกัด 5.0%, บริษัท แฟคซิลิตี้ แมนเนจเมนท์ จำกัด 5.0%, บริษัท มหาจักรอิเล็คทริค (ประเทศไทย) จำกัด 2.5% และบริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียลส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 2.5% โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 500 ล้านบาท เป็นเงินลงทุนจากการเคหะแห่งชาติ 245 ล้านบาท และเงินลงทุนของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่ใช่ภาครัฐ 255 ล้านบาท และได้แต่งตั้ง บล.ทรีนีตี้ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงินอีกด้วย

Advertisement
Previous articleเมืองไทยประกันภัย ชวนเที่ยวให้สุด กับประกันภัยเดินทาง “เมืองไทย Happy Trip” ให้พร้อมกล้าลุยในทุกทริป
Next articleBKI รับ 100 คะแนนเต็ม จากการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here