กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต ร่วมงาน “Diversity & Inclusion”

0
2
austcham 1

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร ร่วมเป็นหนึ่งในวิทยากรพิเศษในงานเสวนา  Diversity & Inclusion ภายใต้หัวข้อ The Power of Inclusion ที่จัดขึ้นโดยหอการค้าออสเตรเลีย เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคน ทุกเพศสภาพ เชื้อชาติ ศาสนา รวมถึง ความแตกต่างของร่างกาย ได้ตระหนักถึงเรื่องความหลากหลาย การยอมรับซึ่งกันและกัน และการอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมมากขึ้น และในช่วงเดือนมิถุนายนของทุกปี ก็จะเป็นช่วงที่ทุกภาคส่วนตื่นตัวและให้ความสำคัญในการร่วมรณรงค์ ต่อสู้เพื่อความหลากหลายทางเพศและผลักดันให้เรื่องนี้ได้กลายเป็นวาระสำคัญของโลกในปัจจุบัน

ภายในงานครั้งนี้ มีผู้ร่วมงานจากหลากหลายสาขาอาชีพ เข้ารับฟังมุมมองและประสบการณ์จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการสร้างและผลักดันนโยบายของความเท่าเทียมกันในองค์กร ในการเสวนาครั้งนี้ คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ได้ให้มุมมองและแบ่งปันประสบการณ์การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความเท่าเทียม โดยบริษัทฯ เน้นเรื่องของความเท่าเทียมและความหลากหลาย หรือ Inclusion & Diversity ไม่ว่าจะเป็นความแตกต่างทางด้านเชื้อชาติ ศาสนา เพศสภาพ หรือความแตกต่างทางด้านร่างกาย บริษัทฯ เคารพ และยอมรับในความเท่าเทียมกัน และสนับสนุนให้ทุกคน Be Yourself At Work คือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม บริษัทฯ พร้อมสนับสนุนทุกการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้พนักงานสามารถดึงศักยภาพของตัวเองออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายสูงสุดของบริษัทฯ ที่จะอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

Advertisement
Previous articleอีตั้น อิเล็คทริค (EATON) บุกตลาด AEC ให้การต้อนรับดีลเลอร์จากกัมพูชา
Next articleเมืองไทยประกันชีวิต ผนึกโรงพยาบาลศรีนครินทร์ มข.-ไฟเซอร์ มอบสิทธิประโยชน์พิเศษ แก่ลูกค้าเมืองไทยประกันชีวิต

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here