หัวใจสำคัญของความสำเร็จของคนจีน ที่ผลิตสินค้าจนท่วมโลก

Must read

ธุรกิจของจีนขยายตัวไปทั่วโลกด้วยเหตุผลหลายประการ โดยได้รับแรงหนุนจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ และการแข่งขันร่วมกัน ต่อไปนี้คือเหตุผลสำคัญบางประการที่ทำให้ธุรกิจจีนขยายตัวไปทั่วโลก:

การเข้าถึงทรัพยากร: บริษัทจีนมักจะแสวงหาการเข้าถึงตลาดใหม่ ทรัพยากรธรรมชาติ (เช่น วัตถุดิบและพลังงาน) และเทคโนโลยีที่ไม่พร้อมใช้งานหรือมีความคุ้มค่ามากกว่าในต่างประเทศ

การเติบโตของตลาด: การขยายตัวทั่วโลกช่วยให้ธุรกิจจีนเจาะตลาดผู้บริโภคที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคที่มีประชากรชนชั้นกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งนี้สามารถช่วยเพิ่มยอดขายและรายได้

กำลังการผลิตล้นเกินและความอิ่มตัวของตลาด: ในบางกรณี อุตสาหกรรมของจีนประสบปัญหากำลังการผลิตล้นเกินหรือความอิ่มตัวของตลาดภายในประเทศ การขยายไปต่างประเทศเป็นทางออกสำหรับการผลิตส่วนเกินและช่วยรักษาการเติบโต

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: บริษัทจีนมีความก้าวหน้าอย่างมากในด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม การขยายตัวระหว่างประเทศช่วยให้พวกเขาสามารถแสดงความสามารถทางเทคโนโลยีในเวทีระดับโลกและร่วมมือกับพันธมิตรระหว่างประเทศ

การสร้างแบรนด์และชื่อเสียง: การปรากฏตัวในตลาดต่างประเทศช่วยเพิ่มภาพลักษณ์และชื่อเสียงของแบรนด์จีน ซึ่งสามารถนำไปสู่ความไว้วางใจและความภักดีของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น

การกระจายความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง: การขยายธุรกิจไปทั่วโลกทำให้ธุรกิจจีนสามารถกระจายช่องทางรายได้และลดการพึ่งพาตลาดเดียว กลยุทธ์นี้ช่วยจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนทางเศรษฐกิจในประเทศเดียว

นโยบายการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (OFDI): รัฐบาลจีนได้สนับสนุนการลงทุนขาออกอย่างแข็งขันผ่านนโยบายและแรงจูงใจเพื่อช่วยให้บริษัทจีนขยายตัวในต่างประเทศและส่งเสริมกลยุทธ์ “going global”

ผลประโยชน์เชิงกลยุทธ์: ธุรกิจจีนบางส่วนขยายไปทั่วโลกเพื่อรับอิทธิพลเชิงกลยุทธ์และตั้งหลักในภูมิภาคสำคัญ ซึ่งอาจมีผลทางภูมิรัฐศาสตร์และเศรษฐกิจ

ความร่วมมือด้านนวัตกรรมและการวิจัย: การขยายสู่ตลาดต่างประเทศเปิดโอกาสให้บริษัทจีนมีส่วนร่วมในความร่วมมือด้านการวิจัย การร่วมทุน และการเป็นหุ้นส่วนกับบริษัทต่างชาติ ส่งเสริมนวัตกรรมและการแลกเปลี่ยนความรู้

การบูรณาการห่วงโซ่อุปทานทั่วโลก: บริษัทจีนที่ขยายกิจการในต่างประเทศสามารถรวมเข้ากับห่วงโซ่อุปทานระดับโลก ซึ่งสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

การควบรวมกิจการ: บริษัทจีนมักจะเข้าซื้อกิจการบริษัทต่างชาติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การขยายธุรกิจ ทำให้พวกเขาสามารถเข้าถึงแบรนด์ที่จัดตั้งขึ้น เครือข่ายการจัดจำหน่าย และทรัพย์สินทางปัญญา

การทูตทางเศรษฐกิจ: บางครั้งความพยายามในการขยายธุรกิจไปทั่วโลกของธุรกิจจีนนั้นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการทูตทางเศรษฐกิจของจีน การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศอื่นๆ

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน: บริษัทจีนมีส่วนร่วมในโครงการโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลก มีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและแสดงความสามารถด้านวิศวกรรมและการก่อสร้างของจีน

สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าแรงจูงใจให้ธุรกิจจีนขยายไปทั่วโลกอาจแตกต่างกันไปตามอุตสาหกรรม ขนาดของบริษัท และสถานการณ์เฉพาะ นอกจากนี้ ปัจจัยต่างๆ เช่น ความท้าทายด้านกฎระเบียบ ความแตกต่างทางวัฒนธรรม และการแข่งขันในตลาดต่างประเทศสามารถมีอิทธิพลต่อความสำเร็จของความพยายามในการขยายธุรกิจไปทั่วโลก

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
191FollowersFollow
4FollowersFollow
1FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe
- Advertisement -

Latest article