10 เคล็ดลับสำหรับวัยเกษียณที่ต้องการเริ่มธุรกิจของตัวเอง

0
1103

  1. ชัดเจนเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ

คุณอาจมีเหตุผลมากมายในการเริ่มต้นธุรกิจ แน่นอนว่าหนึ่งในนั้นคือคุณต้องการหารายได้ ดังนั้นคุณควรกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น และอย่าลืมว่าผลกำไรที่คุณจะได้รับ เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ใช้ประเมินความก้าวหน้าของธุรกิจ

  • เริ่มต้นเพื่อเตรียมความพร้อม

ก่อนที่คุณจะลงมือทำธุรกิจ คุณจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งด้านความรู้ งบประมาณการลงทุนและเงินสำรอง กำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงวางแผนการดำเนินงานอย่างละเอียดรอบคอบ ซึ่งจะช่วยให้การดำเนินธุรกิจของคุณเป็นไปด้วยความราบรื่น

  • ศึกษาความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ

ไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม คุณจำเป็นต้องศึกษาข้อมูลนั้น ๆ ก่อนลงมือทำ การเริ่มต้นทำธุรกิจก็เช่นเดียวกัน หากคุณไม่มีความรู้พื้นฐานทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการบริหารจัดการ การทำบัญชี และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ คุณก็ไม่สามารถดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จได้

  • สร้างเครือข่ายของคุณ

เมื่อธุรกิจของคุณเติบโตมากขึ้น เครือข่ายของคุณก็จะขยายวงกว้างมากขึ้น และการที่ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง การสร้างมนุษยสัมพันธ์กับบุคคลต่าง ๆ จะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้น

  • อยู่กับคนที่มีทัศนคติเชิงบวก

ในเวลาที่คุณท้อใจ เนื่องจากเกิดความผิดพลาด หรือการดำเนินธุรกิจไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ การที่คุณได้พูดคุยกับคนที่มีทัศนคติเชิงบวก เขาจะช่วยพูดให้กำลังใจคุณได้ดี และคุณก็จะได้รับพลังบวกจากเขาเหล่านั้นให้สามารถลุกขึ้นสู้ต่อไปได้

  • เสนอและขอความช่วยเหลือ

ในการทำธุรกิจคุณจะต้องเป็นทั้งผู้เสนอและเป็นผู้ให้การสนับสนุน กล่าวคือ เมื่อคุณมีโอกาสพบปะพูดคุยกับคนในแวดวงธุรกิจ คุณควรเสนอการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่นด้วย เพราะจะช่วยให้คุณได้รับการสนับสนุนทางธุรกิจกลับมาจากบุคคลเหล่านั้น

  • กำหนดและส่งเสริมตราสินค้าของคุณ

คุณจะต้องสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ของคุณ เพื่อให้สินค้าของคุณมีความพิเศษ โดยการออกแบบตราสินค้าและข้อความให้น่าสนใจ ในขณะเดียวกันคุณต้องซื่อสัตย์ต่อตัวคุณเองและลูกค้า ไม่โฆษณาชวนเชื่อ รวมถึงการเชื่อมต่อกับโซเชียลมีเดียก็ช่วยให้ธุรกิจของคนเป็นที่รู้จักมากขึ้น

  • รับฟังลูกค้า

คุณต้องรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ รวมถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงธุรกิจของคุณให้ดียิ่งขึ้น

  • มีความกระตือรือร้น

คุณต้องมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้กิจการของคุณย่ำอยู่กับที่และล้าหลังกว่าคู่แข่ง

  1. สร้างกลยุทธ์ทางโซเชียลมีเดีย

แม้ว่าในชีวิตประจำวันของคุณจะไม่ใช้โซเชียลมีเดีย แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าสื่อดังกล่าวเป็นช่องทางสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจของคุณไม่น้อย ดังนั้น คุณจำเป็นต้องวางกลยุทธ์ทางการตลาดโดยใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการของคุณสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

                ทั้งนี้ 10 เคล็ดลับดังกล่าว ไม่เพียงแต่คนวัยเกษียณเท่านั้นที่จะนำไปใช้ได้ สำหรับผู้เริ่มต้นทำธุรกิจสามารถนำวิธีเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้

cr. www.marketwatch.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.