back to top
30.7 C
Bangkok

ยูนิลีเวอร์ ตอกย้ำความสำเร็จ คว้ารางวัลระดับสากลด้าน Workforce Mobilityจากเวที HR Excellence Awards 2023

Must read

ยูนิลีเวอร์ องค์กรชั้นนำระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเปลี่ยนแปลงเชิงบวกอย่างยั่งยืน ประกาศความสำเร็จครั้งสำคัญด้วยการคว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากเวที HR Excellence Awards 2023 สาขา Excellence in Workforce Mobility ตอกย้ำแนวทางการดำเนินงานของยูนิลีเวอร์ซึ่งมุ่งมั่นขับเคลื่อนประสิทธิภาพการทำงานเหนือระดับด้วยธุรกิจที่มีเป้าหมายและสอดรับกับอนาคต ควบคู่ไปกับการสร้างกลยุทธ์ด้านบุคลากรที่มีความยืดหยุ่น ปรับตัวได้รวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของพนักงาน สะท้อนจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนในการเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนให้กับทุกคน

02 Unilever HR Excellence Awards 2023

นางสาว มิง ชู หลิง รองประธานฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลประเทศไทยและภาคพื้นอาเซียน กล่าวว่า “ยูนิลีเวอร์ให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกด้วยการส่งเสริมศักยภาพ ประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการทำงาน ตลอดจนความหลากหลายและความเท่าเทียม เราได้พัฒนาแผนการสำหรับอนาคต (Future Fit Plan) ซึ่งมุ่งผลักดันให้พนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับตนเอง มองการณ์ไกล และคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับอุตสาหรรมและระดับโลกอยู่เสมอ ยูนิลีเวอร์ยังสนับสนุนการสร้างเป้าหมายให้พนักงานแบบโมบิลิตี้  ให้โอกาสในการย้ายงานทั้งแบบระยะสั้นและและระยะยาวให้กับพนักงานทั่วโลก เพื่อยกระดับทักษะ และสร้างการเติบโตในหน้าที่การงานให้กับทุกคนแบบไม่จำกัดขอบเขต และยังมีแพลตฟอร์มออนไลน์ของเราที่เรียกว่า ‘Degreed’ ถูกนำมาใช้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลกรสามารถเข้าถึงโปรแกรมการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะโดยไม่ต้องกังวลเรื่องภาษาที่ใช้สื่อสาร ยิ่งไปกว่านั้น เรายังมีแพลตฟอร์ม ‘Flex Experiences’ ที่นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาจับคู่บุคลากรกับงานและโครงการต่างๆ โดยอ้างอิงประวัติการทำงาน ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ ซึ่งช่วยให้พนักงานสามารถให้การสนับสนุนงานในต่างประเทศและหน่วยงานอื่นๆ ได้จากทางไกล”

“ในโอกาสนี้ เราจึงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการของ HR Excellence Awards 2023 ให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสาขา Excellence in Workforce Mobility ซึ่งสะท้อนถึงความสำเร็จของการดำเนินกลยุทธ์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต ทั้งยังสอดคล้องกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของพนักงานในยุคปัจจุบัน นอกจากนั้น เรายังพร้อมที่จะเดินหน้ารับฟังทุกเสียงของพนักงานทุกคนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนวัฒนธรรมการทํางานที่ยอดเยี่ยม นำไปสู่ความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภคได้อย่างครอบคลุม”นางสาว มิง ชู หลิง กล่าวเสริม

03 Unilever HR Excellence Awards 2023

รางวัล Excellence in Workplace Mobility ยังแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จของยูนิลีเวอร์ที่ได้สร้างความหลากหลายให้กับการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนการโยกย้ายตำแหน่งงานตามความต้องการของบุคลากร การอนุญาตให้พนักงานสามารถทำงานจากต่างประเทศได้นานถึง 14 วัน การจัดโปรแกรมดูแลสุขภาพซึ่งมีบริการตรวจสุขภาพในที่ทำงาน รวมไปถึงการจัดหาทรัพยากรด้านสุขภาพจิตให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ยูนิลีเวอร์ยังมีโปรแกรมช่วยเหลือพนักงานอีกมากมาย อาทิ การให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตใจ ทั้งหมดนี้ช่วยสร้างเสริมช่วงเวลาสำคัญซึ่งยึดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นหลักควบคู่ไปกับการส่งเสริมสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน โดยแนวทางดังกล่าวช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ยกระดับประสบการณ์การทำงานเชิงบวกและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อให้พนักงานมีความสุขและรู้สึกพึงพอใจ สะท้อนถึงกลยุทธ์ ‘อนาคตแห่งการทำงาน’ (Future of Work) ของยูนิลีเวอร์ซึ่งไม่เพียงให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรก แต่ยังช่วยเตรียมความพร้อมให้ทุกคนสามารถปรับตัวและเติบโตท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

“ยูนิลีเวอร์เชื่อว่าพนักงานที่สุขภาพดีและมีความสุขคือทรัพยากรบุคลที่มีประสิทธิภาพ รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์พื้นที่เพื่อการทำงานที่ซึ่งให้ทุกคนรู้สึกดีที่สุด เราจะเดินหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานในหลากหลายมิติ เพื่อให้มีทักษะแห่งอนาคตซึ่งสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและทุกความท้าทาย แนวทางดังกล่าวนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยรักษาพนักงานคุณภาพไว้กับบริษัทในระยะยาว เพื่อร่วมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับองค์กรต่อไป” นางสาว มิง ชู หลิง กล่าวสรุป

04 Unilever HR Excellence Awards 2023

รางวัล HR Excellence Awards 2023 เป็นรางวัลระดับภูมิภาคที่จัดโดยสถาบัน Human Resources Online ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นสื่อด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีชื่อเสียงในระดับสากล มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เชิดชูเกียรติแก่บริษัทชั้นนำในประเทศไทยที่มีแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลที่ยอดเยี่ยม ครอบคลุมทั้งด้านการสรรหาบุคลากร การพัฒนาพนักงานและผู้นำองค์กร และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีคณะกรรมการตัดสิน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้านทรัพยากรบุคคลจากหลากหลายธุรกิจ และมีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากวิสัยทัศน์และเป้าหมายองค์กร การดำเนินธุรกิจ และแนวทางการพัฒนาการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรในมิติต่างๆ

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article