FWD ประกันชีวิต คว้า 6 รางวัล ศูนย์บริการลูกค้ายอดเยี่ยม จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2021

0
54

FWD ประกันชีวิต คว้า 6 รางวัล “ศูนย์บริการลูกค้ายอดเยี่ยมประจำปี 2564” จากการเข้าร่วมประกวด TCCTA Contact Center Awards 2021 จัดโดยสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย คัดเลือกจากแผนงานที่มีประสิทธิภาพพร้อมการให้บริการโดยทีมงานเชี่ยวชาญ สามารถบริหารจัดการลูกค้าได้อย่างมืออาชีพ มีการพัฒนาระบบและนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองการให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว สามารถรองรับปริมาณความต้องการจากลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาจำนวนมาก พร้อมสำรวจความพึงพอใจลูกค้าหลังรับบริการ ด้วยแนวทางการทำงานเชิงรุกที่ใส่ใจในความต้องการของลูกค้า และส่งมอบการบริการด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย ตอกย้ำแนวคิดยึดความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก (Customer-led)

นายอาร์จัน เวส ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพัฒนาและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นับเป็นความภาคภูมิใจสำหรับทีมงาน Contact Center ของเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต ที่ได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจกับงานบริการจากลูกค้าของเรา ซึ่งรางวัลนี้สะท้อนความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ในการส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้ลูกค้า ต่อยอดพัฒนางานบริการและการสื่อสารกับลูกค้าในทุกช่องทางด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ในการเปลี่ยนมุมมองของผู้คนที่มีต่อการประกันชีวิต และพร้อมสนับสนุนให้ทุกคนมีความสุขกับการใช้ชีวิตในแบบที่ต้องการ “Celebrate living” โดยไม่ต้องกังวลเพราะมีเอฟดับบลิวดีประกันชีวิตคอยดูแล”

FWD TCCTA Awards

ศูนย์บริการ Contact Center ของเอฟดับบลิวดีประกันชีวิต มีความโดดเด่นด้วยระบบ Single Customer View ซึ่งนำเอาประสบการ์ณของพนักงาน ผนวกกับข้อเสนอแนะที่ได้รับจากลูกค้า มาเป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบร่วมกับผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ มีการปรับใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย  เรียกดูข้อมูลได้สะดวก สามารถตอบคำถามได้ครบในสกรีนเดียว ทำให้พนักงานใหม่ตอบคำถามลูกค้าได้อย่าง รวดเร็ว และชัดเจน รวมทั้งยังมีระบบอัตโนมัติช่วยในการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้าทันทีหลังการใช้บริการ และมีกระบวนการติดตามผลลูกค้าทุกรายที่ส่งคำแนะนำติชมให้เรา เพื่อนำไปปรับปรุงคุณภาพการให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้  บริษัทฯ ยังได้พัฒนาระบบการแจ้งเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญต่างๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อลดกระบวนการพิมพ์แบบฟอร์มและจัดส่งเอกสาร รวมถึงบริการแช็ตบอต (Chat Bot) เพื่อให้ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว

ในปีนี้ เอฟดับลิวดี ประกันชีวิต  ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมประกวด TCCTA The Best Contact Center Awards 2021  ถึง 6 รางวัลประกอบด้วย

  • Silver Award – The best customer satisfaction contact center
  • Silver Award – The best social media contact center
  • Silver Award – The best workflow contact center
  • Bronze Award – The best effective technology contact center
  • Bronze Award – The best human care contact center
  • Bronze Award – The best effective software contact center

งานประกาศรางวัล TCCTA Contact Center Awards 2021 นี้จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยแบ่งรางวัลออกเป็น 2 ประเภทคือ ประเภทองค์กร และบุคคล เพื่อสนับสนุนและยกย่องบุคลากรในอาชีพการให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการบริการที่มุ่งเน้นการพัฒนาระบบและบุคลากร เพื่อยกระดับการบริการ และสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือ พร้อมรับประกันคุณภาพงานบริการที่โดดเด่น สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างเป็นเลิศ  โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตัดสินซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพ  ซึ่งรางวัลนี้นอกจากจะเป็นการยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมคอนแทคเซ็นเตอร์ของไทยแล้ว ยังถือเป็นก้าวสำคัญในการนำประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจคอนแทคเซ็นเตอร์ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค