Home Authors Posts by Advanced Business Magazine

Advanced Business Magazine

54 POSTS 0 COMMENTS
https://youtu.be/TkHw0YZur_g เพราะว่าการเมืองนั้นเป็นการกำหนดตัวแทนของประชาชนเพื่อใช้งบประมาณที่มาจากภาษีของประชาชนในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนทุกคนในประเทศไทย แต่การจะทำให้การใช้งบประมาณจากภาษีประชาชนให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ก็ย่อมขึ้นอยู่กับความใส่ใจของประชาชนด้วย ถ้าหากเราไม่ได้ใส่ใจ มัวแต่คิดว่าไม่ได้เป็นหน้าที่ของเราในการสอดส่องดูแลแล้ว ก็จะทำให้เกิดช่องว่างในการคอรัปชั่นทำให้ผลประโยชน์ที่ควรจะได้รับตกอยู่ในมือของคนไม่กี่กลุ่มก็เป็นไปได้ ประเทศพัฒนาแล้วหลายประเทศนั้น มีระดับการคอรัปชั่นที่ต่ำกว่าประเทศกำลังพัฒนา เนื่องจากมีระบบที่คอยตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้งในเรื่องของการคอรัปชั่นนั้น เป็นการคอรัปชั่นที่ค่อนข้างมีราคาแพงมาก ดังนั้นการคอรัปชั่นในประเทศที่พัฒนาแล้วจะเป็นรูปแบบของการคอรัปชั่นเชิงนโยบายที่มีความเกี่ยวพันกับงบประมาณมหาศาล โดยอ้างถึงความมั่นคงของประเทศ ไม่ว่าจะในรูปแบบของการทหารหรือในรูปแบบของเศรษฐกิจนั่นเอง แต่สำหรับประเทศกำลังพัฒนานั้น เราอาจจะพบกับการคอรัปชั่นเล็ก ๆ น้อย ๆ ได้มากกว่ามากเพราะว่ารายได้ต่อหัวของประชากรของประเทศกำลังพัฒนานั้นค่อนข้างต่ำ หรือพูดง่าย ๆ ว่ารายได้ไม่พอใช้นั้นเอง ดังนั้นการใช้เงินเพื่ออำนวยความสะดวกเล็ก ๆ น้อย ๆ บางอย่าง แม้ว่าจะเป็นหน้าที่ก็ตาม ก็อาจจะทำให้เป็นสิ่งที่ยอมรับกันได้ในสังคม เหมือนกับการที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน คนให้สินบนก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของผลประโยชน์ หรือความรวดเร็วจากการบริการที่ได้รับจากภาครัฐ ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่รับสินบนก็ได้ประโยชน์ในเรื่องของรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง โดยการจ่ายเงินสินบนนั้น มีทุกระดับตั้งแต่เล็ก ๆ กันเองจนไปถึงระดับการจ่ายให้กับผู้มีอำนาจในการตัดสินใจต่าง ๆ...
เสริมความพร้อมให้การทำงานที่แตกต่างไปจากเดิม ด้วยโซลูชั่นที่มีความอัจฉริยะ ยืดหยุ่น และตอบโจทย์วิถีการทำงานหลังยุคโควิดให้แก่พนักงานในองค์กร ตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่ผ่านมา Lenovo เป็นบริษัทจีนที่สามารถก้าวขึ้นมาในเวทีระดับโลก  จนติดใน Fortune Global 500 ที่มีรายได้มากที่สุดในโลก มีมูลค่าบริษัทมากกว่า 6 แสนล้านบาท โดยครองอันดับ 1 ของโลก ในปี 2013 และยังคงรักษาตำแหน่งอันดับ 1 ได้เรื่อยมา นอกจากเป็นที่ 1 ในด้านคอมพิวเตอร์ PC แล้ว Lenovo ก็ยังเป็นผู้จัดหา Solutions  ด้าน IT ที่ครบวงจรมีทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ไปจนถึงงานบริการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ จึงสามารถแบ่งกลุ่มของ...
ทีเอ็มบีธนชาต ครองอันดับหนึ่ง “การเงินที่เป็นธรรม” ต่อเนื่องปีที่ 3 สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนสู่การธนาคารที่ยั่งยืน  เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้กับคนไทย ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การธนาคารที่ยั่งยืน (Sustainable Banking) อย่างแท้จริง ครองอันดับหนึ่ง “การเงินที่เป็นธรรม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากการประเมินโดยแนวร่วมการเงินที่เป็นธรรมประเทศไทย (Fair Finance Thailand) ปี 2564 ด้วยคะแนนรวมสูงสุดที่ 54.47 คะแนน โดยธนาคารโดดเด่นในหมวด “สิทธิมนุษยชน” พร้อมสานต่อพันธกิจสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นให้คนไทยทั้งประเทศ ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความยั่งยืนในระยะยาว   นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) เปิดเผยว่า ทีเอ็มบีธนชาตให้ความสำคัญอย่างมากในการขับเคลื่อนองค์กรสู่การธนาคารที่ยั่งยืนมาโดยตลอด การได้รับคะแนนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี จากการประเมินโดย Fair Finance Thailand สะท้อนชัดถึงความมุ่งมั่นตั้งใจจริงและความเชื่อเดียวกันของทุกภาคส่วนในองค์กร โดยมีทั้งพนักงาน ผู้บริหาร และคณะกรรมการร่วมกันผลักดันสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ถือเป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจให้ธนาคารพัฒนาต่อไปอีก  “ทีเอ็มบีธนชาตมองว่าการดำเนินธุรกิจกับความยั่งยืนแยกออกจากกันไม่ได้ ดังนั้น ธุรกิจจะดำเนินได้ดีและยั่งยืน สิ่งสำคัญ คือ ต้องมั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น...
บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ผู้นำธุรกิจประกันชีวิตและสุขภาพ เปิดตัวแบบประกันสุขภาพใหม่ “ไอเฮลท์ตี้ อัลตร้า (iHealthy Ultra)” ที่จะช่วยวางแผนรับมือกับค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพได้ดียิ่งขึ้น ทั้งความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลและการวางแผนสุขภาพไปพร้อมๆ กัน และ “สัญญาเพิ่มเติมค่ารักษาพยาบาล เอ็กซ์ตร้า (MEA Extra)” ที่คุ้มค่า เหมาะกับทุกวัย เบาใจเรื่องค่ารักษาพยาบาล ซึ่งสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายหลักของบริษัทฯ ในการมีลูกค้ามาเป็นที่หนึ่ง พร้อมอยู่เคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป คุณภควิภา เจริญตรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายลูกค้า บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในปัจจุบันผู้คนให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพ และเตรียมความพร้อมในการวางแผนด้านค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19...
ความภาคภูมิใจที่ทีทีดับบลิว ได้เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า ของประชาชนโดยดำเนินธุรกิจบนความตั้งมั่นที่ว่า “คุณภาพน้ำ...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า นำไปสู่การสรรสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน”   การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการวางนโยบายบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์หัวใจของการทำธุรกิจ มาทำความรู้จักและแนวการทำงานผู้บริหารหญิง คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย  ประวัติโดยสังเขปก่อนรับตำแหน่งการทำงานในปัจจุบัน จบการศึกษาปริญญาโท Science in Administrative Studies Sub concentration : Financial Economics, Boston University จากสหรัฐอเมริกา หลังจากจบการศึกษาในช่วงแรกนั้น เข้ามาช่วยบริหารงานธุรกิจของครอบครัวระยะหนึ่ง แล้วคุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ ได้ชวนให้มาร่วมงานในกลุ่ม ช.การช่าง  จึงเข้าทำงานที่ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน จากนั้นได้เข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารที่ TTW โดยเมื่อต้นปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการบริษัท...
การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด ผู้ประกอบการธุรกิจที่สนใจอยากขายสินค้าส่งต่างประเทศ อยากเริ่มต้นอย่างมืออาชีพ  และสำหรับผู้ประกอบการที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการส่งออก รวมถึงผู้ส่งออกที่ต้องการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ พร้อมให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ  หากสนใจรายละเอียด... มาทำความรู้จัก DITP หรือ องค์กรราชการ 4.0 ผ่าน ผู้บริหารองค์กร คุณภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ   ชีวิตการทำงาน          “ ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศมาก็เริ่มมารับราชการ ที่กรมพาณิชย์สัมพันธ์ โดยเป็นลูกจ้างก่อน ทำงานได้ประมาณ 1 ปี หลังจากนั้นก็บรรจุเข้ารับราชการเมื่อปี พ.ศ. 2533 และอยู่กรมฯ นี้มาได้สักระยะหนึ่ง ก็ถูกส่งตัวไปช่วยงานที่สำนักรัฐมนตรีของกระทรวง ...สมัยท่านรัฐมนตรี อมเรศ ศิลาอ่อน ผมอยู่กับท่านปีครึ่ง หลังจากนั้นท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น คือ ม.ร.ว. ปรีดิยาธร...
ในปี ค.ศ. 2014 ชายวัย 76 ปีคนหนึ่ง ตัดสินใจเปิดร้านกาแฟเล็ก ๆ เพื่อเติมเต็มความฝันของเขา นี่ไม่ใช่ยุคสมัยเหมือนตอนผู้พันแซนเดอร์สก่อตั้งร้านไก่ทอด KFC ตอนอายุ 65 และทำให้คนทั้งเมืองตื่นเต้นกับไก่ทอดสุดอร่อยของเขาได้ แต่ปี 2014 ในญี่ปุ่นนั้น มีร้านกาแฟสตาร์บัคส์กว่าพันสาขา มีร้านกาแฟดริปดี ๆ ที่เจ้าของใส่ใจคัดสรรเมล็ดกาแฟ ตลอดจนทำขนมอร่อย ๆ  อยู่แทบทุกหัวเมือง ทว่าชายวัย 76 คนนี้ กลับสามารถขยายกิจการร้านกาแฟของเขาให้มี 19 สาขาภายใน 4 ปี และมีลูกค้าเข้าคิวรอใช้บริการอย่างเนืองแน่น เขาทำอย่างไรจึงสามารถค่อย ๆ เบียดร้านกาแฟเล็ก ๆ ของเขาเข้าไปอยู่ในตลาดร้านกาแฟที่มีการแข่งขันอันรุนแรงนี้ได้ ? จุดกำเนิดร้านกาแฟ Takakura Machi Coffee คิวามุ...
  คุณชลากร เศรษฐบัณฑัต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท กิจเศรษฐี อะไหล่ยนต์ จำกัด ซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุก Fuso และตัวแทนจำหน่ายรถ Mini-Bus Mercedes-Benz ภายใต้ บริษัท เดมเลอร์คอมเมอร์เชียล วีฮีเคิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณเมฆ มนต์เสรีนุสรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคจีพี จำกัด ในเครือ บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ผู้ได้นำระบบ Mobileye เข้ามาในประเทศไทย ได้เปิดตัวและจับมือกันร่วมพัฒนาความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดย นำระบบ Mobileye ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ได้รับการยอมรับระดับนานาชาติ เข้ามาช่วยลดอุบัติเหตุ ลดค่าเบี้ยประกัน รวมถึงเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย โดยจะมีคุณลักษณะเด่นๆ 6 อย่างด้วยกัน คือ 1....

Magazines

Magazine

ABM 386

0
Magazine

ABM ISSUE 384

0
Magazine

ABM ISSUE 383

0
Advertisement
66,596FansLike
4,597FollowersFollow
187FollowersFollow
4FollowersFollow
0FollowersFollow
50FollowersFollow
87SubscribersSubscribe