TFUND-TMBAM Eastspringมองบวกหุ้นจีน เชื่ออนาคตดีต่อเนื่อง มอบโปรโมชั่นแจกอั่งเปาสูงสุด 100,000 บาท จัดเต็มต้อนรับตรุษจีน

0
8104

Thanachart Fund Eastspring และTMBAM Eastspring ชวนลงทุนกองทุนหุ้นจีน ในแคมเปญสุดพิเศษสร้างโอกาสรับความมั่งรับเทศกาลตรุษจีน รับสิทธิได้อั่งงเปาสูงสุด 100,000 บาท หากลงทุนช่วง 8-24 ก.พ.นี้ เชื่อหุ้นจีนยังมีอัพไซต์ต่อเนื่อง

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด (Thanachart Fund Eastspring) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด (TMBAM Eastspring) กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลตรุษจีนปีนี้ ทั้ง 2 บริษัท มีการจัดแคมเปญพิเศษให้กับนักลงทุน โดยนำเอา เลข 8 ซึ่งหมายถึง ความมั่งคั่ง ร่ำรวยอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มาเป็นกิมมิคสำหรับแคมเปญนี้  โดยยอดเงินลงทุน ทุกๆ 8 ล้าน รับกองทุนตลาดเงินเป็นอั่งเปา 4,000 บาท ซึ่งมีเงื่อนไขง่ายๆ คือ ลูกค้าต้องลงทุนในกองทุนจีน ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ. และถือครองเงินลงทุนนั้นไปไม่น้อยกว่า 88 วัน

โดยรายละเอียดของโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับตรุษจีนนี้  จะพิจารณาจากเงินลงทุนกองทุนหุ้นจีนของทั้ง กองทุนหุ้นจีนของทั้ง 2 บริษัท ในกองทุน กองทุนเปิดธนชาต อีสท์สปริง China A Active (T-ES-CHINA A) ซึ่งบริหารจัดการโดย Thanachart Fund Eastspring และ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง China A Active (TMB-ES-CHINA-A) และ กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity (TMBCOF) ซึ่งบริหารจัดการโดย TMBAM Eastspring และในช่วง 8 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 และต้องถือครองเงินลงทุนนั้นไปจนถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ซึ่งผู้ลงทุนที่เข้าร่วมแคมเปญนี้จะมีโอกาสได้อั่งเปาสูงสุด 100,000 บาท (สอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมโทร 1725 หรือ 0-2126 8399)

นายอดิศร กล่าวต่อไปว่า สำหรับมุมมองการลงทุนกองทุนหุ้นจีนในช่วงนี้ ยังมองภาพบวก แม้จะมีความผันผวนบ้างและย่อตัวลงมาเล็กน้อยในสัปดาห์ก่อน โดยจีนเตรียมที่จะเปิดเผยแผนห้าปีฉบับที่ 14 (14th Five-Year Plan )ในเดือนมีนาคม 2021 ซึ่งมีความชัดเจนว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ โดยเรื่องนวัตกรรมและการผลิตขั้นสูงที่มีความโดดเด่น น่าจะได้รับการยกระดับให้เป็นเรื่องสำคัญในอันดับต้นๆ ประกอบกับการส่งเสริมเทคโนโลยีที่สามารถพึ่งพาได้จากในประเทศและกระตุ้นความต้องการภายในประเทศซึ่งจะเห็นได้ว่าดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการยังดูดี สะท้อนการเติบโตอย่างต่อเนื่องของเศรษฐกิจในภาพรวม ดังนั้น ดังนั้นโดยพื้นฐานแล้วตลาดจีนยังคงแข็งแกร่งน่าลงทุนอย่างยิ่งในระยะปานกลางถึงยาว

ในปีที่ผ่านมาหุ้นจีนจะทำผลงานได้น่าสนใจ จนทำให้นักลงทุนเริ่มปรับการลงทุนจากในประเทศออกไปต่างประเทศมากขึ้น โดยข้อมูลจาก มอร์นิ่งสตาร์รีเสิร์ช บอกว่า ณ สิ้นปี 2563 กองทุนต่างประเทศมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดด กองทุนหุ้นจีนเป็นกลุ่มที่มีมูลค่าทรัพย์สินสูงสุดที่ 1.2 แสนล้านบาท และสำหรับ Thanachart Fund Eastspring และTMBAM Eastspring ณ สิ้นปีที่ผ่านมา เรามีกองทุนหุ้นจีนรวมกันอยู่มากกว่า  25,000 ล้านบาท

กองทุน CHINA A Active  ของทั้ง Thanachart Fund Eastspring และTMBAM Eastspring จะลงทุนในกองทุนหลักคือ กองทุน UBS (Lux) IS – China A Opportunity โดยจัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 โดยผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น กองทุน T-ES-CHINA A ทำผลตอบแทนได้ 41.7% Benchmark (MSCI China A onshore NR) 37.3% ในขณะที่ TMB-ES-CHINA A ทำผลตอบแทนได้ 41.2% Benchmark (MSCI China A onshore NR) 37.3.% (แหล่งที่มา Morningstar, 29 มกราคม 2564)

และอีกหนึ่งกองทุนของ TMBAM Eastspring ที่น่าสนใจ คือ กองทุน (TMBCOF) กองทุนรวมหุ้นจีนมีการบริหารแบบ Active ลงทุนใน UBS China Opportunity Fund เน้นลงทุนในหุ้นจีนกลุ่ม New Economy เช่น กลุ่มเทคโนโลยี กลุ่มการเงิน กลุ่ม Healthcare และกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภคและบริการ โดยกองทุนนี้ จัดตั้งกองทุนเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2557 โดยผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนจนถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 นั้น TMBCOF ทำผลตอบแทนได้ 160.4% ส่วน Benchmark (MSCI China 10-40 NR USD) ทำผลตอบแทนได้ 104.6% (แหล่งที่มา Morningstar, 29 มกราคม 2564)

ทั้งนี้หากสนใจลงทุนกองทุน  T-ES-CHINA A สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมขอรับหนังสือชี้ชวนได้ในวันและเวลาทำการเสนอขายที่ Thanachart Fund Eastspring โทรศัพท์ 0 2126 8399 กด 0 หรือ TMB      ธนชาต หรือผู้สนับสนุนการขาย หรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ หรือ  www.thanachartfundeastspring.com

และหากสนใจลงทุนกองทุน  TMBCOFและ TMB-ES-CHINA A สามารถติดต่อลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร 1725 หรือไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com ในเวลาทำการ หรือผ่านช่องทางการขายของบริษัทฯ ได้แก่ ธนาคาร TMB ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือตัวแทนการสนับสนุนการขายและรับซื้อคืนที่ได้รับแต่งตั้ง

คำเตือน

o   ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน

o   ผลการดำเนินงานในอดีต ไม่ได้เป็นสิ่งยืนยันผลการดำเนินงานในอนาคต

o   การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

o   กองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน จึงอาจทำให้มีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยน

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.