back to top
30 C
Bangkok

TMA จัดโชว์ผลงาน-เทคโนฯ-นวัตกรรม พร้อมมอบรางวัลนักเทคโนฯ ดีเด่น-รุ่นใหม่ ประจำปี 2565

Must read

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดงานสัมมนาเชิงวิชาการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึงงานแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.2565 (Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2022) โดยมีกิจกรรมการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TechInno MART) ครั้งที่ 1 พร้อมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Moonshot Thinking Workshop)   ในวันที่ 19 -20 ตุลาคม 2565  เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ The Athenee Hotel

กิจกรรมภายในงาน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ

  •  การนำเสนอความรู้ที่ทันสมัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
  • การแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่
  • ประชุมระดมความคิดเห็นในรูปแบบRoundtable Discussion เพื่อหารือและมองหารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (New Business Model) โดยคิดต่อยอดร่วมกันจาก Technology และ Future Trend จาก 16 ผู้เชี่ยวชาญใน 4 อุตสาหกรรมในอนาคต

เริ่มจากการสัมมนาในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 จะเริ่มตั้งแต่เวลา 9.00–17.00 น. โดยมี ดร. ธัญญวัฒน์  เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรม บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และประธานกลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม TMA เป็นผู้กล่าวเปิดงาน  ต่อจากนั้นเป็นการสัมมนาในหัวข้อ Inspiring the Sustainable Future  โดยมี Noga Sela Shalev, CEO of the Fresh Start, Israel : Feeding the Future World, (Record) , Ms. Roxy Guellmeister Associate, Foster + Partner, England: Smart Well-being (Record) , Mr.Elias Poyry Co-founder of Virta global EV Charging Platform and the Chairman of EURELECTRIC’s Electromobility Working Group, Finland ปิดท้าย

ด้วย ดร.ปกรณ์ อาภาพันธุ์ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) ในเรื่อง Into The Space 

จากนั้นเป็นช่วง Award Ceremony โดย น.สพ. รุจเวทย์ ทหารแกล้ว ประธานกรรมการคัดเลือก รางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2565 แนะนำผลงานที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย และพิธีประกาศผล โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ศักรินทร์  ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวแสดงความยินดี

ในช่วงบ่ายเป็นการอภิปราย Making Use of Technology โดยคุณชยธวัช อติแพทย์ นายกสมาคมส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาแห่งประเทศไทย และอนุกรรมการกลุ่ม Technology Innovation Management Group – TMA พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ.ดร.สุธีรา  เตชคุณวุฒิ Executive Officer & Co-Founder บริษัท ใบยา ไฟโตฟาร์ม จำกัด และอาจารย์ประจำ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการอภิปรายโดย ดร.พณชิต กิตติปัญญางาม CEO/Co-Founder บริษัท แอ็คโคเมท จำกัด (ZTRUS) และอนุกรรมการกลุ่ม Technology Innovation Management Group-TMA

หลังจากนั้นจะเป็นการประชุมหารือ Roundtable Discussion ในหัวข้อ  How to Create New Business Models out of Technology”  เพื่อร่วมกันหารือ และมองหารูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ (New Business Model) โดยคิดต่อยอดร่วมกันจาก Technology และ Future Trend จาก 16 ผู้เชี่ยวชาญใน 4 อุตสาหกรรมในอนาคต

นอกจากนี้ ภายในงานมีการนำเสนอผลงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TechInno MART)  ครั้งที่ 1 โดย

จัดพื้นที่นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรมของผู้ที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น และรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ รวมถึงผลงานที่พร้อมเข้าสู่ธุรกิจจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา โดยมุ่งหวังให้เกิดต่อยอดไปสู่การค้าเชิงพาณิชย์ (Commercialization) และเพื่อชี้ให้เห็นถึง

ความสำคัญและประโยชน์ของความร่วมมือและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากหน่วยงานวิจัยไปสู่ภาคธุรกิจ โดยเป็น Networking และ Showcase

นอกจากการสัมมนาในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 แล้ว   ยังจะมีการจัด  Moonshot Thinking Workshop ภายใต้หัวข้อ “Thinking Big to Drive Innovation” ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. อีกด้วย

ราคาบัตร* (บาท)TMA memberNon-TMA member
TI Forum + TI Mart8,50010,500
TI Workshop ฟรี บัตรเข้างาน TI Forum + TI Mart14,00016,000

*  หมายเหตุ           – ราคาไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

– หากต้องการซื้อบัตรกลุ่ม (3 ใบ ขึ้นไป) กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเสนอราคาพิเศษ)

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำเสนอราคาพิเศษ ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ http://tmaregistration.com/index_event.php?getid_eventsindex=127

 สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ คุณจตุพร จุลพันธ์วัฒนา โทร.08 0959 4622   e-Mail : [email protected]

                                    คุณศศิวิมล สิงห์แก้ว โทร. 06 1978 7406 e-Mail : [email protected]

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article