SCGC จัดสรรที่ดิน 14 ไร่ สร้างสวนสาธารณะเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพิ่มพื้นที่สีเขียวปอดแห่งใหม่ให้ชุมชน ส่งเสริมวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ

0
0
2 scgc สมาชิกเทศบาล และชุมชน ร่วมพิธีเปิดสวนสาธารณะเทศบาลเมืองมาบตาพุด

เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจเคมีภัณฑ์ครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล มุ่งดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง ESG (Environmental, Social and Governance) พร้อมทั้งดำเนินกิจการทางสังคมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน ส่งเสริมอาชีพ และสร้างวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ โดยบริษัทฯ ได้จัดสรรและส่งมอบที่ดินเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 3 งาน ให้แก่เทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนโดยรอบ ซึ่งเป็นการทดแทนพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ได้ขอถอนสภาพไปก่อนหน้านี้ โดยเทศบาลฯ ได้นำพื้นที่ดังกล่าวมาจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปอดแห่งใหม่ให้ชุมชน นอกจากนี้ยังจะเป็นศูนย์รวมของผู้ที่รักสุขภาพและเป็นสถานที่สำหรับทำกิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชน โดย SCGC จะเดินหน้าพัฒนากระบวนการคัดแยกขยะอย่างครบวงจรตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อส่งเสริมวิถีสังคมคาร์บอนต่ำ ตอบเป้าหมาย ESG   

1 scgc ส่งมอบโฉนดที่ดินให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด ในพิธีเปิดสวนธารณะเทศบาลเมืองมาบตาพุด

นายบุญเอื้อม น้อยเอม กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์ไอแอล 1996 จำกัด ในธุรกิจเอสซีจี   เคมิคอลส์ หรือ SCGC กล่าวว่า “การสนับสนุนและจัดสรรที่ดินให้กับทางเทศบาลเมืองมาบตาพุด มีจุดเริ่มต้นจากการที่บริษัทไทยโพลีเอททีลีน จำกัด และบริษัทอาร์ ไอ แอล 1996 จำกัด ซึ่งดำเนินงานจัดตั้งและขยายนิคมอุตสาหกรรม อาร์ไอแอล มีความประสงค์ใช้ประโยชน์จากพื้นที่สาธารณะในชุมชน บริษัทฯ จึงได้จัดสรรและมอบที่ดินให้แก่เทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อทดแทนพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่ได้ขอถอนสภาพไปก่อนหน้านี้  โดยที่ดินที่ได้ส่งมอบมีเนื้อที่ประมาณ 14 ไร่ 3 งาน ห่างจากนิคมฯ มาบตาพุด 15 กม. และนิคมฯ อาร์ไอแอล 7 กม. ซึ่งหลังจากที่ได้ส่งมอบที่ดินให้กับทางเทศบาลเมืองมาบตาพุดเพื่อใช้เป็นสาธารณประโยชน์แล้ว ทางเทศบาลฯ ได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินเปล่าผืนนี้ให้กลายเป็นพื้นที่สวนสาธารณะ เพื่อให้เด็ก เยาวชน และสมาชิกชุมชนบริเวณใกล้เคียงได้ใช้ออกกำลังกาย และทำประโยชน์อื่น ๆ ทั้งยังเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน ให้ต้นไม้ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพิ่มออกซิเจน และลดอุณหภูมิโดยรอบได้อีกด้วย  โดย SCGC จะนำกระบวนการจัดการขยะอย่างครบวงจรมาใช้ในพื้นที่สวนฯ พร้อมทั้งมอบถังแบบคัดแยกประเภทขยะไว้ตามจุดต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาใช้บริการ และเป็นการส่งเสริมการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี ลดปริมาณขยะฝังกลบ และช่วยเพิ่มการรีไซเคิล สามารถนำวัสดุใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ได้ตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน”

นายถวิล โพธิบัวทอง นายกเทศมนตรีเมืองมาบตาพุด เผยว่า “สวนสาธารณะเทศบาลเมืองมาบตาพุดแห่งนี้ ถือเป็นสวนสาธารณะในเขตเทศบาลอีกแห่งหนึ่ง ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นปอดแห่งใหม่สำหรับชุมชน นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการออกกำลังกายและการพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมของชุมชนได้มากขึ้น อีกทั้งยังเป็นพื้นที่ที่ช่วยทำให้สภาพแวดล้อมของชุมชนดีขึ้น ตามนโยบายด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองมาบตาพุด ขอขอบคุณ SCGC ที่ให้การสนับสนุนและจัดสรรที่ดินให้กับเทศบาลเมืองมาบตาพุด เพื่อสร้างสวนสาธารณะให้กับชุมชน ซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป”

สำหรับสวนสาธารณะเทศบาลเมืองมาบตาพุดแห่งนี้ ถือเป็นสวนฯ แห่งที่ 7 ตั้งอยู่บริเวณซอยโรงน้ำแข็ง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง  เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06:00 – 20:00 น. ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้ปลูกต้นไม้ในพื้นที่สวนไปกว่า 3,000 ต้น เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สร้างพื้นที่สีเขียว

ผู้สนใจสามารถติดตามนวัตกรรมและข่าวสารอื่นๆ ของเอสซีจีได้ที่ https://www.scg.com/esg/ https://scgnewschannel.com /Facebook: scgnewschannel / Twitter: @scgnewschannel หรือ [email protected]: @scgnewschannel

Advertisement
Previous articleเปิดตัวแอป Dime! มุ่งปฏิวัติทุกข้อจำกัดของการออมและการลงทุน
Next articleRentSpree สตาร์ทอัพไทย คว้าทุนรอบ Series B  กว่า 600 ลบ.ขึ้นแท่น Inc. 5000 หนึ่งในบริษัทที่โตเร็วที่สุดในอเมริกา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here