back to top
26.9 C
Bangkok

SCG รวมพลัง เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมพันธมิตรสร้างการขับเคลื่อนเพื่อโลกที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน ในงาน The Urgent Project @centralwOrld

Must read

เอสซีจี รวมพลัง เซ็นทรัลพัฒนา พร้อมพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการสร้างสังคม Sustainable Community ในงาน The Urgent Project ที่จัดขึ้นโดย บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เพื่อร่วมขับเคลื่อนแนวทางด้านความยั่งยืนและสร้างความเปลี่ยนที่ดีขึ้น เพื่อเรา เพื่อโลก เพื่ออนาคตที่ดีกว่า หวังจุดประกายให้ผู้บริโภคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หันมาเลือกผลิตภัณฑ์และบริการในชีวิตประจำวันที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี ผ่านการจัดแสดง Showcase SCG Green Choice ระหว่างวันที่ 21-30 ตุลาคมนี้ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บูท scg green choice โซน circularity

เอสซีจี นำโดยนายวชิระชัย คูนำวัฒนา Head of Service Solution Business เอสซีจี ร่วมในพิธีเปิดงาน “The Urgent Project @centralwOrld” โดยมีนางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในพิธี ซึ่งเอสซีจี ในฐานะบริษัทที่ริเริ่มการทำ Self-Declare เรื่อง Environment Friendly มามากกว่า 10 ปี และได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องจนเป็นฉลาก “SCG Green Choice” ฉลากที่ให้การรับรองผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยส่งเสริมในด้านสุขอนามัยที่ดี ได้ร่วมจัดแสดง Showcase เพื่อมุ่งสร้างความตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภคในวงกว้าง สะท้อนแนวคิดและแนวทางปฏิบัติเพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน และเพื่อแสดงเจตจำนงในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร่วมกับประชาคมโลกและให้ความสำคัญต่อการดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นวาระเร่งด่วนเป็นอย่างยิ่ง

บูท scg green choice โซน climate resillience

ทั้งนี้ฉลาก SCG Green Choice นับเป็นตัวช่วยผู้บริโภคในการเลือกผลิตภัณฑ์ให้ง่ายยิ่งขึ้น พร้อมกับมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ 1.) ช่วยประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน 2.) ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ และยืดอายุการใช้งาน 3.) ช่วยส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยที่ดี เพราะเอสซีจี เชื่อว่าแค่คุณเลือก ก็ช่วยเปลี่ยนโลกได้

บูท scg green choice โซน well being

มาร่วมหาคำตอบและทางเลือก เพื่อโลกใบเดิมที่ดีกว่า ได้ที่บูท SCG Green Choice ในงาน The Urgent Project ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โซน Beacon 2 ตั้งแต่วันนี้ – 30 ตุลาคมนี้ หรือดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสินค้าที่ได้รับฉลาก SCG Green Choice

ได้ที่ https://www.scgbuildingmaterials.com/th/campaign/scg-green-choice

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article