back to top
31 C
Bangkok

เอสซีจี แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง

Must read

เอสซีจี มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565  เป็นต้นไป

นางจันทนิดา สาริกะภูติ   เป็น   ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน                                                             

                                               บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

นางจันทนิดา สาริกะภูติ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนและการเงินบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article