สำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับการเคหะแห่งชาติ จัดสัมมนาชุดปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืนฯ

0
6

พลตำรวจโท ภาณุรัตน์ หลักบุญ รองจเรตำรวจแห่งชาติ (ช่วยเหลืองานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) เป็นประธานเปิดการสัมมนาชุดปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รักษาการรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการสัมมนาฯ เพื่อให้ชุดปฏิบัติการได้เรียนรู้กระบวนการขั้นตอนการขับเคลื่อนการดำเนินงานชุมชนการเคหะยั่งยืนในพื้นที่ และนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพต่อไปณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ

          สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นโครงการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน ป้องกัน และบำบัดยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน รวมถึงเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง เข้าใจ และตระหนักถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง อีกทั้งยังถือเป็นต้นเหตุของปัญหาอาชญากรรมอื่น ๆ ด้วย

Advertisement
Previous articleวิริยะประกันภัย-กรมขนส่งทางบก “ชวนตรวจรถฟรี” เทศกาลสงกรานต์ 65
Next articleกรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Grand Road to Smart FA เปิดเส้นทางสู่ที่ปรึกษาทางการเงินมืออาชีพ ปลดล็อกขีดจำกัด – สู่อิสรภาพในการใช้ชีวิต

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.