back to top
26.7 C
Bangkok

การเคหะแห่งชาตินำผู้อยู่อาศัยแฟลต ขอรับสิทธิการเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1

Must read

ทวีพงษ์  วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมายให้ เทพฤทธิ์  ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ พร้อมผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่โครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 นำผู้อยู่อาศัยเดิมจากอาคารแฟลตที่ 23-32 เข้าชมห้องตัวอย่างเพื่อประกอบการตัดสินใจขอรับสิทธิการเข้าอยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 โดยเปิดให้ผู้อยู่อาศัยเดิมยืนยันสิทธิการเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ขณะนี้มีผู้ขอรับสิทธิการเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ แล้ว จำนวน 351 ราย

สำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 2 อาคาร D1 จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 35 ชั้น จำนวน 612 หน่วย แบ่งห้องพักอาศัยออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ชั้นที่ 3-16 เป็นห้องพักอาศัยสำหรับกลุ่มเปราะบางและคนพิการ และชั้น 16-35 เป็นห้องพักสำหรับบุคคลทั่วไป คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2567 และสามารถให้ผู้อยู่อาศัยเข้าอยู่ได้ในเดือนเมษายน 2567 ที่จะถึงนี้

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article