กรุงศรีคว้า 5 รางวัล ในงาน The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country & Regional Awards 2020

0
9

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำโดยนายโคทาโระ คาโตะ (ที่ จากขวา) รองประธานกลุ่มธุรกิจลูกค้าธุรกิจ และนายประกอบ เพียรเจริญ (ที่ จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ และรักษาการแทนผู้บริหารสายงานวาณิชธนกิจ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  รับ 5 รางวัลอันทรงเกียรติในงาน ‘The Asset Triple A Sustainable Capital Markets Country & Regional Awards 2020’ จัดโดยนิตยสาร The Asset ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนำที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางด้านการดำเนินงานการเงิน การลงทุน โดยปีนี้ได้เพิ่มรางวัลด้านการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตสู่ความยั่งยืน (Sustainability)

กรุงศรี ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการการจัดสรรและการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ร่วม สำหรับพันธบัตรรัฐบาลและหุ้นกู้ของสถาบันต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างท่วมท้น โดย 5 รางวัล ประกอบด้วย

  • รางวัล Thailand’s Best Sustainability Bond สำหรับพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน มูลค่า 30,000 ล้านบาท ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
  • รางวัล Thailand’s Best Green Bond สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 5,000 ล้านบาท ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC 
  • รางวัล Thailand’s Best Retail Bond สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 15,000 ล้านบาท ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
  • รางวัล Regional’s Best Sustainability Bond สำหรับพันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืน มูลค่า 50,000 ล้านบาท ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง 
  • รางวัล Regional’s Best Local Currency Green Bond สำหรับหุ้นกู้เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลค่า 8,000 ล้านบาท ของบริษัท ราช กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

รางวัลทั้งห้าแสดงถึงความมุ่งมั่นของกรุงศรีในการสนับสนุนหลักการดำเนินธุรกิจด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) โดยมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินแบบครบวงจรให้กับธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ ESG โดยเฉพาะเครื่องมือด้านการระดมทุนผ่านการออกหุ้นกู้ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับกลุ่มลูกค้าธุรกิจไทย สอดคล้องกับพันธกิจของกรุงศรีที่มุ่งสร้างโอกาสเติบโตให้กับลูกค้า ด้วยการขับเคลื่อนการธนาคารเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประสานพลังระหว่างความเชี่ยวชาญและเครือข่ายระดับโลกของ MUFG เข้ากับจุดแข็งอันโดดเด่นของกรุงศรี 

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.