ดีทีจีโอองค์กรไทยแห่งเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กร ที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2563

0
1731

ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น องค์กรภาคธุรกิจจากประเทศไทยได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมมากที่สุดในโลกติตต่อกันเป็นปีที่ 2 ตอกย้ำถึงกลยุทฺธ์เชิงบวกในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างต่อเนื่อง

26 กุมภาพันธ์ 2563, นิวยอร์ค – บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ดีทีจีโอ) กลุ่มบริษัทชั้นนำจากประเทศไทยได้รับคัดเลือกจากสถาบัน Ethisphere ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการกำหนดและพัฒนามาตรฐานการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่มีจริยธรรมมากที่สุดในโลกประจำปี 2563 หรือ 2020 World’s Most Ethical Companies.

บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2536 ด้วยพันธกิจที่ให้ความสำคัญทั้งด้านธุรกิจและสังคม โดยมีบริษัทในเครือมากมาย เช่น บริษัทแมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) ซึ่งเป็นธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงการดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือภาคสังคมต่าง ๆ ผ่านมูลนิธิพุทธรักษาและมูลนิธิ ธนินท์ เทวี เจียรวนนท์

ทั้งนี้ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่นเคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมในพ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นองค์กรแรกจากประเทศไทยที่ได้รับเกียรตินี้นับตั้งแต่เริ่มมีการประกาศ World’s Most Ethical Companies ในปีพ.ศ. 2550 โดยเป็นหนึ่งในสี่องค์กรที่ได้รับคัดเลือกจากประเภท “การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” ซึ่ง MQDC ถือเป็นบริษัทสำคัญในกลุ่มบริษัทดีทีจีโอในการทำหน้าที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ภายใต้พันธกิจ ‘For All Well-Being’ ที่ดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างประโยชน์ไม่เฉพาะเพียงแค่สังคม แต่ยังรวมถึงสรรพสิ่งทั้งหมดบนโลกใบนี้

ในปีพ.ศ. 2563 มีบริษัทที่ได้รับเลือกทั้งสิ้น 132 องค์กร จาก 21 ประเทศทั่วโลก และ 51 ประเภทธุรกิจ “บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัดและกลุ่มบริษัทในเครือ รวมถึงทีมงานทุกท่านมีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยอมรับทางด้านการดำเนินงานทางจริยธรรมตามมาตรฐานระดับโลกอีกครั้ง” นางทิพพาภรณ์ อริยวรารมย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าว

“การได้รับคัดเลือกในครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้พวกเราทุกคนตั้งใจที่จะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและโลกใบนี้ ดิฉันและสมาชิกองค์กรทุกท่านขอขอบคุณลูกค้า พันธมิตรภาคธุรกิจและภาคสังคม นักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านสำหรับความมุ่งมั่นในการร่วมดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม พวกเราทุกคนเชื่อเสมอว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน หากเรามีความมั่นใจในการทำงานเพื่อพัฒนาและสร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมที่เราอยู่ ตลอดจนทุกสิ่งบนโลกใบนี้อย่างยั่งยืน” นางทิพพาภรณ์ กล่าว

“ผมขอแสดงความยินดีต่อบริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด สำหรับการขับเคลื่อนทางสังคมรวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรมอย่างต่อเนื่องและได้รับการคัดเลือกเป็นปีที่สองติดต่อกัน” มิสเตอร์ทิมโมธี เออร์บริช (Mr Timothy Erblich) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสถาบัน Ethisphere กล่าว “วันนี้สมาชิกองค์กรและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาวัฒนธรรมให้แก่องค์กรที่ใส่ใจสังคมเป็นสำคัญ องค์กรที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกล พร้อมกับกลยุทธ์ที่ไม่เพียงแค่ให้ความสำคัญทางธุรกิจ แต่ยังรวมถึงด้านสังคมที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก”

วิธีการและเกณฑ์การให้คะแนน
การคัดเลือกองค์กรด้านการบริหารงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม หรือ World’s Most Ethical Companies คือการคัดเลือกเป็นประจำทุกปี โดยสถาบัน Ethisphere จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีการประเมินอย่างเข้มงวดภายใต้ระบบ Ethics Quotient (EQ) โดยองค์กรต่าง ๆ จะต้องตอบคำถามกว่า 200 ข้อภายใต้หัวข้อด้านวัฒนธรรม ด้านบทบาททางสิ่งแวดล้อมและสังคม ด้านบทบาททางจริยธรรม ด้านการกำกับดูแลกิจการ และด้านการสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมที่แข็งแกร่ง ซึ่งทุกองค์กรที่เข้าร่วมในกระบวนการประเมินจะได้รับคะแนนจากการให้ข้อมูลเชิงลึกของแต่ละองค์กร

ทั้งนี้องค์กรทั้งหมดที่เข้าร่วมในการประเมินจะได้รับ Analytical Scorecard โดยทุกองค์กรจะได้เห็นคะแนนโครงการของตนเองพร้อมกับคะแนนขององค์กรอื่น ซึ่งถือเป็นมาตรฐานของการประเมินผลแบบองค์รวม สำหรับแนวทางปฏิบัติและข้อมูลเชิงลึกจากผู้ได้รับคัดเลือกปี 2563 จะได้รับการเผยแพร่ในรายงานและเว็บคาสต์ (Webcast) ในเดือนมีนาคมและเมษายนของปีนี้

รายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือก
สามารถตรวจสอบรายชื่อองค์กรที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นองค์กรที่ดำเนินงานอย่างมีจริยธรรมประจำปี 2563 https://worldsmostethicalcompanies.com/honorees.
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.