กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร สร้างความเชื่อมั่น สู้วิกฤตโควิด-19 เปิดรับสมัครผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์เข้าร่วมประกวด Thailand Franchise Award 2021 ปีที่ 2

0
7

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกกำลังกับหน่วยงานพันธมิตรร่วมกันสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มการยอมรับในธุรกิจแฟรนไชส์ สู้วิกฤตโควิต-19  โดยการเฟ้นหาธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค ในกิจกรรมการประกวด Thailand Franchise Award 2021” ปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทย ที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและรู้จักของคนทั่วไป เข้าร่วมชิงรางวัล โดยแบ่งเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล คือ

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล

–      Best Small Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม

–      Best Medium Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม

–      Best Large Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล

–      Best Food Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม

–      Best Beverage Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม

–      Best Service Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม

–      Best Retail Franchiseรางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม

–      Best Education Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล

–      Best Innovation Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

–      Best Export Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี  2 รางวัล

–      Franchise of the Year รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย

–      Franchise Shining Star รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง

ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล

–      Best Overseas Franchise รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าประกวดต้องเป็น แฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) จดทะเบียนเป็นนิติ

บุคคล และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว

สิทธิประโยชน์สำหรับธุรกิจที่ได้รับรางวัล อาทิ ได้รับโล่ห์ประกาศเกียรติคุณการเชิดชูเกียรติฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย สิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award  การได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และสิทธิพิเศษการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและหน่วยงานพันธมิตร

ทั้งนี้สามารถสมัครเข้าร่วมประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dbd.go.thกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.  02 574-5953, 085-535 3556, 082-9545965  สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://bit.ly/3h66yfO และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบมาที่ Email:dbd.franchiseaward@gamil.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.