ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศแต่งตั้ง นายสุวดิศ ดิสถาพร ให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย

0
4

 ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ประกาศแต่งตั้ง นายสุวดิศ ดิสถาพร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติการสินเชื่อรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด(มหาชน) โดยมีผลตั้งแต่วันที่  1 กรกฏาคม 2564 เป็นต้นไป
    นายสุวดิศ ดิสถาพร มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติมากกว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารสินเชื่อและการติดตามหนี้ โดยเคยร่วมงานกับธนาคารไทยพาณิชย์,  บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนชาต, บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ธนพล,  GE Capital (Thailand), ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด, Citibank N.A. และก่อนร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบีไทย ได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยพาณิชย์พลัส จำกัด
    “ผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้ามาร่วมงานกับธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มซีไอเอ็มบี กลุ่มการเงินชั้นนำของภูมิภาคอาเซียน งานที่ได้รับมอบหมายจากธนาคารในการบริหารสินเชื่อและการดูแลช่วยเหลือลูกค้านั้น มีความสำคัญอย่างมาก โดยเฉพาะในภาวะสถานการณ์ปัจจุบัน ผมมีความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และความมุ่งมั่น ร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกคน จะทำให้เราเป็นส่วนสำคัญในการช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยไปสู่อนาคตที่มีความมั่นคงต่อไป” นายสุวดิศ กล่าว
    นายสุวดิศ ดิสถาพร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาบัญชี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.