back to top
31 C
Bangkok

BKI มอบสินไหมทดแทน PA 1st VIP เป็นเงิน 1.5 ล้านบาท

Must read

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ BKI โดยนายชัยรัตน์ จงธรรมจินดา (ซ้ายสุด) ผู้จัดการสาขาสุพรรณบุรี ธุรกิจสาขาและการร่วมทุน เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบสินไหมทดแทนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA 1st VIP ซึ่งขายผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) จำนวน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่นายอัศวเทวิน จำปาเงิน ผู้เอาประกันภัย ซึ่งประสบอุบัติเหตุจากการขับขี่รถจักรยานยนต์ เป็นเหตุให้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง โดยมีนางบังอร จำปาเงิน (กลาง) มารดาของผู้เอาประกันภัย เป็นผู้แทนรับมอบ พร้อมนายธนกฤต ยอดอาจ (ขวาสุด) ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ ธนาคารกรุงเทพ สำนักธุรกิจสุพรรณบุรี สายลูกค้าธุรกิจรายปลีกต่างจังหวัด ร่วมมอบสินไหมทดแทนและเป็นสักขีพยาน ณ ธนาคารกรุงเทพ สาขาศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article