กรุงเทพประกันภัยเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉิน จัดซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564

0
8

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety Health and Environment: SHE) จัดการฝึกซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2564 โดยมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานและบริษัทผู้เช่าภายในอาคาร เพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการฝึกซ้อมหนีไฟทั่วทั้งอาคารและสาธิตวิธีการดับไฟ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในอาคารและบุคคลภายนอกเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งทุกคนจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิและฉีดพ่นสเปรย์ฆ่าเชื้อที่มือ สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และเว้นระยะห่างในระหว่างการร่วมกิจกรรม ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564

Advertisement
Previous articleศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเศรษฐกิจไทยปี 65 ฟื้นตัวได้ 2.8-3.7% ขึ้นกับความรุนแรงของไวรัสโอมิครอน
Next articleเคทีซีจัดสัมมนาแห่งปี “Move On…ไปข้างหน้า ด้วยความกล้า สู่ความสำเร็จ” ร่วมบริจาคเพื่อผู้ป่วยโควิด-19 ในโครงการ Love & Share