อายิโนะโมะโต๊ะ จะเข้าร่วมสัมมนา Krungsri Business Talk : What’s Next for Food Industry

0
90

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญในฐานะตัวแทนบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำในประเทศไทย โดยมี ไชยพัฒน์ อ่องศรี กรรมการบริษัทฯ เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้าร่วมเป็นผู้อภิปรายในงานสัมมนา Krungsri Business Talk : What’s Next for Food Industry ซึ่งจัดโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด มหาชน

ประเด็นเสวนามีหัวข้อเกี่ยวกับเทรนด์อาหารในโลกอนาคต การปรับโมเดลธุรกิจรับกระแสสุขภาพ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยนวัตกรรม และโอกาสของธุรกิจจากแนวทางพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของภาครัฐ นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมบรรยายอีกสามท่านคือ ดร. ลัษมณ อรรถาพิช รองเลขาธิการสายการลงทุนและการต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, ศาสตราจารย์ ดร.ภาวิณี ชินะโชติ ประธานโครงการ Food Innovation & Regulation Network (FIRN) และ ดร. สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

งานสัมมนานี้ จะจัดขึ้นในรูปแบบของการบรรยายสดผ่านช่องทางออนไลน์ (Virtual Seminar) ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ท่านที่สนใจสามารถลงทะเบียนแสดงความจำนงเข้าร่วมชมสัมมนาได้ที่ https://bit.ly/3aFTlGm ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2564.