back to top
30 C
Bangkok

Hilton ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น สถานที่ทํางานที่ดีที่สุดอันดับ 1 ของโลก

Must read

เป็นครั้งแรกที่ Hilton ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับรางวัลอันดับหนึ่งในการจัดอันดับสถานที่ทํางานที่ดีที่สุดในโลก โดยนิตยสารฟอร์จูนและ Great Place to Work การได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ถือเป็นที่สุดของรายการ “World’s Best” ที่ Hilton ได้รับติดต่อกันมาถึงแปดครั้ง และยังนับเป็นครั้งแรกที่บริษัทด้านธุรกิจโรงแรมได้รับเกียรติสูงสุดในการจัดอันดับประเภทนี้อีกด้วย

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Hilton ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัทด้านธุรกิจโรงแรมที่น่าทำงานที่สุดในเอเชียเป็นเวลาเจ็ดปีติดต่อกัน เป็นเวลาแปดปีติดต่อกันในจีน และได้รับการจัดอันดับโดยรวมให้เป็นบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในจีนเป็นเวลาสามปีติดต่อกัน ในปี 2566 Hilton ยังได้รับการยกย่องว่าเป็นบริษัทด้านธุรกิจโรงแรมที่ดีที่สุดในออสเตรเลีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และสิงคโปร์ และเป็นสถานที่ทํางานที่ดีที่สุดอันดับ 1 ในอินเดีย ทั้งนี้นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทด้านธุรกิจโรงแรมได้รับเกียรติสูงสุดนี้ในอินเดีย

นับตั้งแต่ได้รับการจัดอันดับในรายการนี้เป็นครั้งแรกในปี 2559 เป็นต้นมา Hilton ก็ได้พัฒนาวัฒนธรรมการทำงานให้แข็งแกร่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการสรรค์สร้างสถานที่ทํางานที่เคารพและยอมรับความแตกต่าง มีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้า ขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมาย และให้การสนับสนุนด้วยการมอบอำนาจและความมีอิสระในการทำงานให้สมาชิกในทีมทั้ง 460,000 คนทั่วโลก เพื่อให้พวกเขาอยากมาทำงานทุกวันด้วยความรู้สึกที่ดีและเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด

อลัน วัตส์ ประธานประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Hilton ให้ความเห็นว่า “การที่ Great Place To Work จัดอันดับให้เราเป็นสถานที่ทํางานที่ดีที่สุดในโลกถือเป็นเครื่องยืนยันผลสำเร็จตามเป้าหมายที่เราพยายามสร้างมาหลายปี นั่นคือการสร้างประสบการณ์ในการทํางานที่มุ่งเน้นการเคารพและยอมรับความแตกต่าง การใส่ใจในสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี การมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้า และการขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมาย”  “ผมภูมิใจในสมาชิกในทีมเอเชียแปซิฟิกทั้ง 61,000 คนของเราเป็นอย่างยิ่ง ความสําเร็จนี้มาจากความมุ่งมั่นทุ่มเทและผลงานที่พวกเขาทํา เพื่อมอบการบริการที่ผู้เข้าพักมีความไว้วางใจสูงสุดและด้วยมิตรไมตรีที่ดีเยี่ยมที่สุดในทุกวันเหมือนกันทั่วทั้งภูมิภาค”

Hilton มุ่งมั่นทุ่มเทในการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นการเคารพและยอมรับความแตกต่างรวมทั้งสนับสนุนสมาชิกในทีมทุกคนในทุกย่างก้าวของการมุ่งสู่เป้าหมายทั้งในชีวิตส่วนตัวและอาชีพการงาน ทั้งยังมอบอำนาจและความมีอิสระในการทำงาน เพื่อให้พวกเขาสามารถมาทํางานได้อย่างเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุด

บริษัทยังมอบสิทธิประโยชน์ที่ดีที่สุดให้สมาชิกในทีม เรามีทั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางจิตที่มีทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ ที่จะสนับสนุนและส่งเสริมสมาชิกในทีมของเราให้ดูแลตัวเองให้มีสุขภาพดี อีกทั้งเรายังมีแพลตฟอร์มการเรียนรู้ที่ทันสมัยไว้ให้ใช้งาน และยังมีสิทธิประโยชน์ด้านการท่องเที่ยวที่ดีเยี่ยมผ่านโปรแกรมการท่องเที่ยวยอดนิยม Go Hilton ไว้ให้สมาชิกในทีมอีกด้วย

Hilton แสวงหาวิธีการใหม่ ๆ ในการเพิ่มความยืดหยุ่นในสถานที่ให้บริการและสำนักงานต่าง ๆ ของบริษัทมาอย่างต่อเนื่อง และมุ่งมั่นที่จะมอบคุณค่าของระบบนิเวศทางธุรกิจที่มีความยืดหยุ่นที่จะช่วยให้สมาชิกในทีมสามารถรับรู้ได้ว่าตัวเองได้รับการสนับสนุน เมื่อพวกเขาทำงานอย่างเต็มศักยภาพ

คุณแพตซี อึ๊ง รองประธานฝ่ายทรัพยากรบุคคลประจําภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ Hilton ให้รายละเอียดเพิ่มเติมว่า “เราต่อยอดวัฒนธรรมองค์กรของเราด้วยการจัดทำโครงการริเริ่ม และโปรแกรมภาคปฏิบัติที่เก็บรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ จากสมาชิกในทีมของเราอยู่เสมอ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้บุคลากรได้อย่างเต็มที่ เราภูมิใจที่สมาชิกในทีมของเราสามารถเติบโตทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ  พวกเขาจะได้เป็นตัวของตัวเองในรูปแบบที่ดีที่สุด เพื่อพร้อมมาทำงานได้อย่างมั่นใจและกลับบ้านได้อย่างมีความสุขในทุกวัน”

องค์ประกอบหลักสี่ประการที่ทำให้เราเป็นสถานที่ทํางานที่ยอดเยี่ยม

ในการสร้างวัฒนธรรมที่ทำให้ Hilton เป็นสถานที่ทำงานที่ขับเคลื่อนด้วยการมอบประสบการณ์ที่ดีในการทำงานให้บุคลากรได้อย่างเต็มที่ เราจึงเน้นกรอบการทํางานอันมีองค์ประกอบหลักสี่ประการ ได้แก่ การเคารพและยอมรับความแตกต่าง การใส่ใจในสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี การมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้า และการขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมาย:

การเคารพและยอมรับความแตกต่าง: Hilton มุ่งเน้นอย่างจริงจังในการสร้างวัฒนธรรมที่ยอมรับความแตกต่าง เราปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและยินดีต้อนรับพนักงานที่มาจากวัฒนธรรม ภูมิหลังที่หลากหลาย รวมทั้งรับฟังมุมมองที่แตกต่างของผู้เข้าพักและชุมชนที่เราให้บริการ เราให้ความสำคัญกับภูมิหลังของผู้คนเหล่านี้ในหลากหลายรูปแบบ เช่น การจัดให้มีกลุ่มทรัพยากรพนักงานสำหรับสมาชิกในทีมเก้ากลุ่มซึ่งเป็นการสร้างชุมชนและความเป็นพันธมิตร ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกทางธุรกิจได้ด้วยเช่นกัน การเคารพและยอมรับความแตกต่างยังหมายถึงการชื่นชมและเห็นคุณค่าของแต่ละบุคคลอีกด้วย Hilton มีโปรแกรมแสดงความชื่นชมยกย่องผลงานมากมายซึ่งยกย่องชื่นชมการทำงานของสมาชิกในทีมในทุกสํานักงานและโรงแรมในเครือเกือบ 7,400 แห่งทั่วโลก Fair360 ได้ให้เกียรติยกย่อง Hilton เข้าสู่หอเกียรติยศในปี 2565 หลังจากได้รับการจัดให้เป็นองค์กรที่เคารพความหลากหลายอันดับ 1 ในรายการ  50 สุดยอดบริษัทด้านการเคารพความหลากหลายในปี 2564

การใส่ใจในสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดี: Hilton ใช้แนวทางเชิงรุกที่เป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์ม Thrive at Hilton ในการสนับสนุนสมาชิกในทีมให้ดูแลทั้งตัวเองรวมทั้งคนและสิ่งมีชีวิตใกล้ตัวไม่ว่าจะเป็น ลูก พ่อแม่ พี่น้อง สัตว์เลี้ยง หรือใครก็ตามที่ต้องการการใส่ใจดูแล เนื่องจากโครงการริเริ่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Thrive at Hilton บริษัทจึงได้เปิดตัวโครงการริเริ่มที่ทันสมัยที่สุด โดยมีชื่อโครงการว่า  Care for All caregiving ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่รวบรวมเครื่องมือและแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วน เพื่อสนับสนุนความต้องการต่าง ๆ ด้านการส่งเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางจิตที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิกในทีม

การมีโอกาสที่จะเติบโตก้าวหน้า: Hilton ภาคภูมิใจที่ได้มอบโอกาสให้สมาชิกในทีมที่ต้องการมาหางานทำ และมุ่งมั่นทำงานเพื่อสร้างอาชีพให้มั่นคง บริษัทยังส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต และมอบทางเลือกที่หลากหลายให้สมาชิกในทีม เพื่อให้พวกเขาสามารถปรับโปรแกรมการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับตัวเองให้มากที่สุด ตามตารางเวลาที่จัดทำขึ้นเอง Hilton มอบโอกาสทางการศึกษา เช่น หลักสูตรการศึกษาฟรีร่วมกับมหาวิทยาลัย Hilton โดยเป็นระบบการศึกษาแบบปลอดภาระหนี้ โดยเป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท กับสมาคมวิชาชีพ (Guild) และโปรแกรมความเป็นผู้นําและการพัฒนา Lead@Hilton

การขับเคลื่อนมุ่งสู่เป้าหมาย: เป็นเวลากว่าศตวรรษแล้วที่สมาชิกในทีมได้ช่วยเติมเต็มวิสัยทัศน์ของคุณคอนราด ฮิลตัน ผู้ก่อตั้งบริษัท Hilton ด้วยการแผ่ขยายธุรกิจการบริการต้อนรับที่สดใสและอบอุ่นนี้ไปทั่วโลก แม้แต่ในช่วงเวลาที่ท้าทายที่สุดเช่นในขณะที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 ไปทั่วโลก สมาชิกในทีมของ Hilton ก็ไม่เคยละสายตาจากเป้าหมายนั้น แต่ยังแสวงหาวิธีการที่จะดึงศักยภาพอันหลากหลายมาใช้ เพื่อมอบประสบการณ์ในการบริการที่ยอดเยี่ยมให้ผู้เข้าพัก  เพื่อสร้างผลประโยชน์ต่อชุมชน และเพื่อช่วยสรรค์สร้างช่วงเวลาแห่งความสุขและความงดงามแห่งมิตรไมตรีมาสู่ชีวิตผ่านการเดินทาง 

ในการพิจารณาจัดอันดับสถานที่ทํางานที่ดีที่สุดในโลกในแต่ละปี Great Place to Work เชิญชวนให้บริษัทต่าง ๆ เข้าร่วมในโมเดลการจัดอันดับที่อาศัยข้อมูลประสบการณ์ของพนักงานมาประมวลผลโดยมีเกณฑ์การวัดที่แม่นยำ กระบวนการจัดอันดับดังกล่าว ได้แก่ การให้พนักงานแสดงความคิดเห็นผ่านแบบสำรวจ การรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมและบุคลากรของบริษัท รวมทั้งการได้รับมาตรฐานการรับรองด้านต่าง ๆ เป็นต้น จากนั้น บริษัทจะต้องได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายการจัดอันดับของ Best Workplaces™ อย่างน้อยห้ารายการไม่ว่าจะเป็นในเอเชีย ยุโรป ละตินอเมริกา แอฟริกา อเมริกาเหนือ หรือออสเตรเลียในช่วงปี 2565 หรือต้นปี 2566 จึงจะได้รับการยกย่องให้เป็นนายจ้างดีเด่นระดับโลก

ทั้งนี้กว่าจะเป็นที่ยอมรับได้เช่นนี้ต้องได้รับความคิดเห็นตอบรับเชิงบวกโดยตรงจากบรรดาสมาชิกในทีมจากจำนวนพนักงานเกือบ 460,000 คนใน 124 ประเทศและเขตแดน นอกจากรางวัลสถานที่ทํางานที่ดีที่สุดในโลกอันทรงเกียรตินี้แล้ว เมื่อต้นปีนี้ Hilton ยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสถานที่ทํางานที่ดีที่สุดสําหรับผู้หญิงในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย และในจีน Hilton ก็ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นสถานที่ทํางานที่ดีที่สุดสําหรับผู้หญิงเป็นเวลาสี่ปีติดต่อกันมาแล้วเช่นกัน ตลอดปี 2566 Hilton ยังได้รับการยกย่องให้เป็นสถานที่ทํางานที่ดีที่สุดอันดับ 1 ในหลายประเทศอีกด้วย ได้แก่ เปรู อาร์เจนตินา อุรุกวัย โปรตุเกส ฝรั่งเศส อิตาลี สวิตเซอร์แลนด์ สาธารณรัฐโดมินิกัน และออสเตรีย โดยรวมแล้วตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา Hilton ได้ติดอันดับในรายการ Great Place to Work มาแล้วกว่า 450 รายการ อ่านวิธีพิจารณาการจัดอันดับของ Great Place to Work ได้ที่นี่

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์มากมายที่เรามอบให้สมาชิกในทีมของ Hilton วัฒนธรรมการทํางานที่มีรางวัลเป็นประกัน และตำแหน่งงานว่างหลากหลายประเภท โปรดไปที่ jobs.hilton.com

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article