กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้ธุรกิจแฟรนไชส์‘สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้’ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

0
43

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ใช้ธุรกิจแฟรนไชส์ ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้’ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ …จัดประกวด Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021 สนับสนุนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ไทยแสดงศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจที่มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล เชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สมัครเข้าร่วมการประกวดฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564

เสวนา ปรับ เปลี่ยน ประยุกต์ แฟรนไชส์ในยุคดิจิทัล บนเวที BID 0898

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “ตลอดระยะเวลาที่เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั้ง 3 ระลอกที่ผ่านมา มีประชาชนและภาคธุรกิจได้รับผลกระทบด้านต่างๆ จำนวนมาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มีนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นำธุรกิจแฟรนไชส์เข้ามาช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมทั้งใช้ ‘สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้’ ซึ่งได้รับความสนใจทั้งจากผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ และผู้ที่ต้องการเป็นเจ้าของกิจการ ได้นำธุรกิจแฟรนไชส์ไปสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้เป็นจำนวนมาก”

ชัยรัตน์ ภัทรพิทักษ์ ผจก ทั่วไป บ.เดอะไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จก BIR 0968 1

“เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนที่จะเข้ามาลงทุนในธุรกิจแฟรนไชน์ และเชิดชูเกียรติธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีการพัฒนาศักยภาพและระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงร่วมมือกับ สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดการประกวด ‘รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564’ หรือ งาน ‘Thailand Franchise Award 2021 : TFA 2021’ โดยปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 เพื่อคัดเลือกธุรกิจ แฟรนไชส์ไทยที่ประสบความสำเร็จ เป็นที่น่าเชื่อถือและที่รู้จักของคนทั่วไป รวมทั้ง มีระบบการบริหารจัดการธุรกิจที่ได้มาตรฐาน เข้ารับรางวัลฯ ดังกล่าว โดยธุรกิจฯ ที่ได้รับรางวัลจะได้รับโล่รางวัลพร้อมประกาศเกียรติคุณในฐานะต้นแบบธุรกิจแฟรนไชส์ไทย รวมถึง สิทธิการใช้ตราสัญลักษณ์ Thailand Franchise Award ในการประชาสัมพันธ์ธุรกิจ ได้รับการสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสิทธิพิเศษการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และหน่วยงานพันธมิตร”

การัญญา จารุธาณินทร์ กจก บ. พี.โอ.ที. สยามโกลเด้นฟรุ๊ต จก BIR 1074

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “ผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ที่สนใจสมัครเข้าประกวดต้องเป็นแฟรนไชส์ซอร์ (Franchisor) จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล และจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเรียบร้อยแล้ว รางวัลฯ แบ่งเป็น 5 ประเภท รวม 13 รางวัล คือ

ประเภทที่ 1 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมตามขนาด 3 รางวัล

               * Best Small Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดย่อมยอดเยี่ยม

* Best Medium Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดกลางยอดเยี่ยม

* Best Large Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยขนาดใหญ่ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 2 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยยอดเยี่ยมรายอุตสาหกรรม 5 รางวัล

* Best Food Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยอาหารยอดเยี่ยม

* Best Beverage Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยเครื่องดื่มยอดเยี่ยม

* Best Service Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยบริการยอดเยี่ยม

* Best Retail Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยค้าปลีกยอดเยี่ยม

* Best Education Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยการศึกษายอดเยี่ยม

ประเภทที่ 3 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ไทยที่มีความโดดเด่นเฉพาะด้าน 2 รางวัล

* Best Innovation Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยนวัตกรรมยอดเยี่ยม

* Best Export Franchise รางวัลแฟรนไชส์ไทยโกอินเตอร์ยอดเยี่ยม

ประเภทที่ 4 รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยแห่งปี 2 รางวัล

* Franchise of the Year รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทย

* Franchise Shining Star รางวัลสุดยอดแฟรนไชส์ไทยดาวรุ่ง

ประเภทที่ 5 รางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ต่างประเทศ 1 รางวัล

* Best Overseas Franchise รางวัลแฟรนไชส์ต่างประเทศยอดเยี่ยม

“นอกจากนี้ ภายในงานฯ ได้มีการบรรยายพิเศษ ‘ตลาดแฟรนไชส์ไทย ในยุคหลังโควิด-19’ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์ จาก บริษัท เดอะ ไมเนอร์ ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แบรนด์สินค้า The Pizza Company    และการเสวนาพิเศษหัวข้อ “ปรับ เปลี่ยน ประยุกต์ แฟรนไชส์ ในยุคดิจิทัล” โดยผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจแฟรนไชส์จาก บริษัท พี.โอ.พี.สยามโกลเด้น ฟรุ๊ต จำกัด แบรนด์สินค้า Mango Mania และ บริษัท โกลเด้น ครีม จำกัด แบรนด์สินค้า D’ORO อีกด้วย”

“จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (แฟรนไชส์ซอร์) สมัครเข้าร่วมประกวดฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร.  02 574-5953, 085-535 3556, 082-954 5965 www.dbd.go.th และดูรายละเอียดการรับสมัครได้ที่ https://bit.ly/3h66yfO และส่งใบสมัครพร้อมเอกสารแนบมาที่ e-Mail : dbd.franchiseaward@gmail.com” อธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย

#PoweredByDBD