กทม. บูรณาการความร่วมมือกับการเคหะแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย ช่วยเหลือชาวชุมชนดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

0
40
พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยพลตำรวจตรี สำราญ นวลมา ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ชุมชนดินแดง ร่วมให้กำลังใจผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงปัญหาน้ำท่วมรอการระบายจากเหตุการณ์ฝนตกหนักที่ผ่านมา พร้อมนำถุงยังชีพ จำนวน 1,477 ชุด มอบให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนดินแดง 1 (อาคารแฟลตที่ 1-17) และผู้อยู่อาศัยในโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดง ระยะที่ 1 (อาคารแปลง G) ณ บริเวณสวนสาธารณะอาคาร 8 ชั้น และใต้อาคารแฟลตที่ 1 โครงการเคหะชุมชนดินแดง 1  เขตดินแดง กรุงเทพฯ
สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการให้บริการด้านสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้บริการตรวจสุขภาพร่างกาย ตรวจสุขภาพจิต ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ตรวจคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตสูง แจกชุดตรวจไวรัสโควิด-19 ด้วยตนเอง (ATK) ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า และทำหมันให้กับสุนัขและแมว เป็นต้น ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกรุงเทพมหานคร กองบัญชาการตำรวจนครบาล กระทรวงแรงงาน และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ ในการช่วยเหลือประชาชนในชุมชนดินแดงที่ได้รับความเดือดร้อน ตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยประชาชน โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามภารกิจและประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เขตดินแดง โดยหลังจากนี้การเคหะแห่งชาติจะบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกันหาแนวทางในการให้ความช่วยเหลือระยะยาวต่อไป