back to top
29.3 C
Bangkok

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

Must read

          บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยนายประสิทธิ์ คำเกิด รองกรรมการผู้จัดการ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมความปลอดภัยทางถนน (Road Safety)

ซึ่งจัดโดย ศูนย์ฝึกอบรมปฐมพยาบาลและสุขภาพอนามัย สภากาชาด โดยมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมลงนามได้แก่ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ,  บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด , บริษัท ฮอนด้าออโตโมบิล (ประเทศไทย) จำกัด , ศูนย์กู้ชีพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด โดยการลงนามในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาหลักสูตรความปลอดภัยเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการดำเนินงานด้านความปลอดภัยทางถนน โดยภายในงานมีการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ขับขี่ปลอดภัย ขับเคลื่อนไปกับเรา” ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article