ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนลูกค้าจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เพื่อลดความเสี่ยงโควิด-1

0
41
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย เชิญชวนลูกค้าจองซื้อหุ้นกู้ ผ่านแอปพลิเคชัน CIMB THAI Digital Banking เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดโควิด-19 ซึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 ธนาคารได้นำเสนอหุ้นกู้จากบริษัทชั้นนำ อาทิ  หุ้นกู้บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ครั้งที่ 1/2564  ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00% ต่อปี คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 17-19 พ.ค.64 
สำหรับขั้นตอนการจองซื้อนั้น ลูกค้าสามารถทำได้ด้วยตนเอง เพียงเปิดบัญชีเงินฝากของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย และดาวน์โหลดแอป CIMB THAI Digital Banking ที่ 
https://www.cimbthai.com/th/personal/ways-to-bank/cimb-thai-digital-banking.html มาไว้ในโทรศัพท์มือถือ เข้าไปที่เมนูหุ้นกู้ จะพบรายชื่อหุ้นกู้ที่เสนอขายในช่วงเวลานั้น ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดและอ่านหนังสือชี้ชวนของหุ้นกู้แต่ละบริษัทก่อนและเมื่อตัดสินใจลงทุน สามารถกดจองซื้อ ทำการยืนยัน และชำระเงินผ่านแอปได้ทันที ไม่มีค่าธรรมเนียมในการจองซื้อสะดวกสบายครบจบในแอปเดียว  
ทั้งนี้ ผู้ลงทุนต้องมีเงินในบัญชีที่เคลื่อนไหว และมียอดเงินเพียงพอสำหรับชำระหุ้นกู้ ซึ่งในช่วงแรก ธนาคารได้กำหนดยอดจองซื้อหุ้นกู้ผ่านแอป โดยสามารถลงทุนได้สูงสุดไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อวัน สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 626 7777 หรือ www.cimbthai.com  หมายเหตุ: การลงทุนในหุ้นกู้มิใช่การฝากเงิน ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และข้อจำกัดการโอน ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้