11 ทักษะที่เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กควรมี

0
1114

การเป็นเจ้าของธุรกิจจะต้องมีความรับผิดชอบในหลาย ๆ หน้าที่ ทั้งยังต้องคิด วิเคราะห์ และวางแผนการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ แล้วคุณจะทำธุรกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่คุณวางไว้ได้อย่างไร ในฐานะผู้ประกอบการ 11 ข้อต่อไปนี้คือทักษะขั้นพื้นฐานที่คุณควรมี

1. การมอบหมายหน้าที่

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณจะต้องมุ่งเน้นการทำงานของคุณไปที่เรื่องการบริหาร คุณไม่สามารถทำทุกหน้าที่ในออฟฟิศได้ ดังนั้นคุณต้องมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบให้กับพนักงานของคุณตามความเหมาะสม เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพสูงสุด

2. ความเป็นผู้นำทางความคิด

ธุรกิจของคุณจะสามารถเอาชนะคู่แข่งได้ หากคุณสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ที่แตกต่างจากแบรนด์อื่น ๆ เพราะสิ่งนี้จะทำให้ธุรกิจของคุณน่าสนใจมากขึ้น และคนอื่นก็จะยกย่องว่าคุณเป็นคนฉลาดและเก่งที่สุด

3.ทักษะการสื่อสารขั้นพื้นฐาน

การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยให้คุณประสานงานกับทุกฝ่ายได้อย่างราบรื่น สำหรับการสื่อสารภายในองค์กร หากคุณมีทักษะการสื่อสารที่ดีก็จะช่วยให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ตามวัตถุประสงค์ ส่วนการสื่อสารกับลูกค้าอย่างมีคุณภาพจะช่วยสร้างความประทับใจ และลูกค้าจะให้การตอบรับสินค้าและบริการของคุณอย่างแน่นอน

4. การทำงานเชิงรุก

เมื่อคุณพบปัญหาระหว่างการดำเนินงาน คุณจะต้องแก้ไขปัญหานั้นโดยเร็ว และนำมาเป็นบทเรียนในครั้งต่อ ๆ ไป รวมถึงคุณสามารถนำปัญหาเหล่านั้นมาสร้างโอกาสในการขับเคลื่อนธุรกิจของคุณให้เติบโต และสร้างการทำงานเชิงรุกให้เกิดขึ้นกับธุรกิจของคุณ

5. ความรู้ด้านการเงิน

คุณจะต้องมีความรู้ทางการเงินเพื่อวางแผนการใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจให้เกิดความคุ้มค่า และกำหนดเป้าหมายทางการเงินได้ดี

6. ความเป็นผู้นำ

ในฐานะผู้นำองค์กรคุณจะต้องสร้างแรงบันดาลใจและพลังขับเคลื่อนให้กับพนักงาน เพื่อให้พวกเขาดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ได้สำเร็จ

7. ความฉลาดทางอารมณ์

ความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของผู้อื่นจะช่วยให้คุณสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกคนได้ ที่สำคัญคุณต้องรู้จักและจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้ได้ เพื่อให้คุณทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และไม่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิต

8. ทักษะการขาย

แม้ว่าคุณจะมีพนักงานทำหน้าที่ขายสินค้าและบริการของคุณก็ตาม แต่คุณก็ต้องมีทักษะการขายด้วย เพื่อที่คุณจะได้ให้คำปรึกษาแก่ลูกทีมของคุณได้ และยังทำให้คุณวางแผนการทำงานได้อีกด้วย

9. การบริการลูกค้า

กุญแจสู่ความสำเร็จของธุรกิจคือการบริการลูกค้าที่ดี ไม่ว่าจะในเรื่องของการพูดคุยกับลูกค้าด้วยถ้อยคำสุภาพ การแก้ไขปัญหา และการนำความคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจของคุณ ทั้งนี้ เพื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้ และเพื่อให้มีลูกค้าเพิ่มขึ้น

10. การตลาดดิจิทัล

เนื่องจากเป็นยุคที่โซเชียลมีเดียเฟื่องฟู ดังนั้นคุณจะต้องใช้สื่อดังกล่าวเป็นเครื่องมือสร้างรายได้ให้กับธุรกิจของคุณ ด้วยเป็นช่องทางที่มีต้นทุนต่ำ และผู้คนสามารถเข้าถึงได้สะดวกรวดเร็ว คุณจึงควรทำการตลาดออนไลน์ เพื่อส่งเสริมให้ธุรกิจของคุณเติบโตเร็วขึ้น

11. การตระหนักถึงข้อบกพร่องของตนเอง

การรับรู้อะไรก็ไม่สำคัญเท่ากับการรับรู้ตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้และตระหนักอยู่เสมอว่าตัวคุณเองมีข้อบกพร่องอย่างไร จะทำให้คุณมองเห็นและเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้น แล้วดำเนินการแก้ไขให้ทุกอย่างดีขึ้นได้

ทักษะข้างต้นจะช่วยทำให้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจที่สมบูรณ์แบบ ดังนั้น หากคุณนำไปปฏิบัติ ธุรกิจของคุณจะสามารถเจริญเติบโตได้ไม่ยาก

www.forbes.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.