back to top
29.9 C
Bangkok

ทีเอ็มบีธนชาต ประสบความสำเร็จมอบหลักสูตร ttb digital LEAN supply chain รุ่นที่ 17 ให้ผู้ประกอบการธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ตอกย้ำความเป็นพันธมิตรธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

Must read

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี จัดหลักสูตรอบรม ttb digital LEAN supply chain รุ่นที่ 17 ติวเข้มให้แก่ผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ได้ผลตอบรับอย่างดีมาก สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้จากโครงการ พันธมิตรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่ครบครัน ไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ด้วยเครื่องมือ Digital LEAN เน้นแนวคิดในการสร้างนวัตกรรมและการปรับเปลี่ยนองค์กร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ สามารถลดต้นทุน เพื่อให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน เสริมความแกร่งให้ธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัล

พรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาด

นางพรรณวลัย อินทราพิเชฐ หัวหน้าบริหารการตลาดลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี กล่าวว่า หลักสูตรอบรม ttb digital LEAN supply chain รุ่นที่ 17 สำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มที่ได้จัดเสร็จสิ้นไปแล้ว ถือเป็นอีกความสำเร็จของทีมงานทุกคน เพราะผลตอบรับที่ดี ทั้งในแง่จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ การร่วมทำกิจกรรมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้าย รวมถึงผลของ Customer Satisfaction ของผู้เข้าร่วมที่สูงกว่า 90% ด้วยหลักสูตรเข้มข้น 6 วัน ครบครันองค์ความรู้ ทั้ง Digital Transformation และ LEAN ภายใต้แนวคิด “เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน ให้ธุรกิจเติบโตในยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน” แก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ที่ผ่านการคัดเลือกและเข้าร่วมอบรมกว่า 50 บริษัท

ทั้งนี้ ในการอบรมมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ทั้งสองส่วนผ่านผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล และการพัฒนาประสิทธิภาพธุรกิจทั้งซัพพลายเชน ผสมผสานการเรียนรู้ผ่านเวิร์คช็อปที่สนุกสนานและเข้าใจง่าย พร้อมการแชร์ประสบการณ์ตรงจาก 7 ผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั้งจากภาครัฐและเอกชน ผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน อาทิ นายฐากร ปิยะพันธ์ ผู้จัดการใหญ่ ทีเอ็มบีธนชาต นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร บมจ. แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส นายฉัตรชัย คุณปิติลักษณ์ รองผู้อำนวยการ กลุ่มงานส่งเสริมระบบนิเวศเศรษฐกิจดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

นอกจากนั้นยังมีผู้บริหารระดับสูงขององค์กรชั้นนำทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงเจ้าของแบรนด์สินค้าระดับโลก มาร่วมแชร์ความรู้ ให้คำปรึกษาการนำ LEAN ไปใช้ในองค์กร เคล็ดลับการบริหารจัดการ การทำตลาดทั้งในและนอกประเทศ อาทิ นายวิภาส ปวโรจน์กิจ กรรมการผู้จัดการ บมจ. ฟรีสแลนด์คัมพิน่า (ประเทศไทย) นางพจนา พะเนียงเวทย์ กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์  นายยงยุทธ เสฏฐวิวรรธน์ กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายการบริหารการเงินกลุ่มและศูนย์บริการร่วมทางการเงิน บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป และ นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

นายจรัญพจน์ รุจิราโสภณ กรรมการบริหาร บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจอาหารครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ แบรนด์ ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ ที่ได้เข้าร่วมอบรม กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งการเข้าร่วมอบรม ttb digital LEAN supply chain นับว่าเป็นจังหวะที่ดีในการได้เติมองค์ความรู้ สร้างโอกาสการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ รวมถึงได้ทบทวนความรู้เดิม ทำให้ทราบว่ายังมีอีกหลายสิ่งที่เรายังต้องหาความรู้เพิ่มและนำไปปรับใช้พัฒนาองค์กรได้จริง ซึ่งหลังจากผ่านการอบรมแล้วได้เริ่มทำ Value Stream Mapping หรือ VSM เพื่อหาความสูญเปล่าของกระบวนการ และได้วางแผน LEAN Roadmap 10 ปี เพื่อก้าวไปสู่ World Class Manufacturing นอกจากนี้ในส่วนของ Digital LEAN ได้เริ่มต้น Project Management Office จากทุกหน่วยงานเพื่อวางแผน Digital Roadmap ต่อไป นับว่าโครงการนี้ได้เข้ามาสนับสนุนแนวคิดและสร้างความมั่นใจในการพัฒนาองค์กรให้กับผู้ประกอบการ และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับองค์กรที่พร้อมจะเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาอย่างจริงจัง

ด้าน นายกิตติ วชิรจิรากร กรรมการ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและจำหน่ายน้ำมะพร้าวเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ แบรนด์  Coco Royal , Nita , Coco Coff , Mabu และกลุ่มเครื่องดื่มวิตามินในแบรนด์สินค้า C-Boom กล่าวว่าหลังจากที่ได้อบรม ttb digital LEAN supply chain แล้วมองว่าเครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ได้เลยคือ การทำ Design Thinking และการระดมความคิดที่ไม่มีข้อจำกัด เพื่อให้เกิดความคิดที่หลากหลายและเป็นประโยชน์มากในการสร้างนวัตกรรม นอกจากนี้ ในด้านของการมองหาความสูญเปล่า หรือ 7 Waste บริษัทฯ ได้จัดทำโครงการ LEAN ทั้งในส่วนของผลิตและบรรจุเพื่อลดการสูญเสียในกระบวนการลง รวมถึงวิเคราะห์ปัญหาด้วย Fishbone Diagram และ Process Map โดยหาแนวทาง Basic LEAN และ Digital LEAN ภายใต้การใช้หลัก 5 M คือ Man  Machine  Measurement Method และ Material เรียกได้ว่าเป็นแนวคิดที่ดีในการแก้ปัญหา และนับว่าได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ทั้งยังได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และต่อยอดธุรกิจกับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมอบรม ซึ่งอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน

ปัจจุบัน หลักสูตรอบรม LEAN supply chain by ttb เป็นหนึ่งในหลักสูตรสำคัญภายใต้โครงการ finbiz by ttb ดำเนินการมากว่า 10 ปี ครอบคลุมถึง 8 อุตสาหกรรม กว่า 16 รุ่น ดำเนินการไปแล้วกว่า 100 โครงการ โดยสามารถช่วยผู้ประกอบการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพมาแล้วได้กว่า 2,000 ล้านบาท ทั้งยังได้รับการยอมรับจากเจ้าของธุรกิจหลากหลายอุตสาหกรรมว่าสามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริง

“ธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะเสริมแกร่งให้ผู้ประกอบการไทย ด้วยการส่งมอบองค์ความรู้ผ่าน โครงการ finbiz by ttb อย่างต่อเนื่อง ผ่านหลากหลายแพลตฟอร์ม ทั้งในรูปแบบการจัดสัมมนา ออฟไลน์และออนไลน์ โซเชียลมีเดียทั้งเฟซบุ๊ก และทีทีบี เอสเอ็มอี ไลน์ บทความบนเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้ลูกค้าธุรกิจได้นำองค์ความรู้ต่างๆ ไปปรับใช้เพื่อรับมือกับความเปลี่ยนแปลง พร้อมปรับตัวในยุคดิจิทัลและเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป” นางพรรณวลัย กล่าว

ผู้ประกอบการและเจ้าของธุรกิจที่สนใจสามารถเข้าไปดูสรุปเนื้อหาสัมมนาของทีทีบี ได้ที่ www.ttbbank.com/th/fin-biz

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article