back to top
29 C
Bangkok

ทิพยประกันภัย ผนึก NAcDrone ส่งประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตรเจาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่

Must read

ทิพยประกันภัย ผนึก NacDrone ลงนามบันทึกข้อตกลงในการรับทำประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตร สร้างความมั่นใจและความเชื่อมั่นแก่เกษตรกร ให้ความคุ้มครองทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดจากอุบัติเหตุการใช้โดรนในการทำเกษตร ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
                     ดร.สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮล ดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และนายอัศวิน โรมประเสริฐ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด หรือ NAcDrone ร่วมเปิดตัวความร่วมมือด้านประกันภัยโดรนเพื่อการเกษตร เพื่อเจาะกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีการนำเทคโนโลยีโดรนเพื่อการเกษตรเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรโดยเกษตรกรที่ซื้อโดรนจาก NAcDrone จะได้รับประกันภัยจากทิพยประกันภัย ที่ให้ความคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นประกันภัยที่จะต้องใช้ในการขอขึ้นทะเบียนผู้บังคับหรือปล่อยโดรนกับสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือ กพท. รวมถึงคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นต่อตัวโดรน และชีวิตของนักบินโดรนในกรณีเกิดอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย
                     ดร.สมพร สืบถวิลกุล กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างทิพยประกันภัย และ NAcDrone ในครั้งนี้ถือเป็นการสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในการเปลี่ยนผ่านจากการเกษตรแบบดั้งเดิมไปสู่เกษตรสมัยใหม่ รวมถึงตอบโจทย์พฤติกรรมของเกษตรกรยุคใหม่ที่หันมาใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งจุดเด่นของประกันภัยคือการให้ความคุ้มครองต่อความเสี่ยงภัยรอบด้านที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกร อีกทั้งภายใต้ความร่วมมือนี้ ทิพยประกันภัยยังต้องการยกระดับบริการด้านสินไหมอย่างเต็มรูปแบบโดยการพัฒนาอู่ซ่อมโดรนในเครือเพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวของตลาดโดรนในอนาคต”
03
                     นายอัศวิน โรมประเสริฐ กล่าวว่า  “NAcDrone มีจุดประสงค์ต้องการให้เกษตรกรหันมาใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องมือทางการเกษตรเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ดังนั้น NAcDrone และทิพยประกันภัยจึงเล็งเห็นโอกาสสู่ความร่วมมือ เริ่มต้นทำประกันภัยโดรนเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจให้เกษตรกรว่า หากเกิดอุบัติเหตุจากโดรนหรือโดรนตก
จะได้รับความคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการทำการเกษตรแบบไร้กังวล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเกษตร ช่วยลดต้นทุน ลดเวลาการทำงาน เพิ่มผลผลิต และทำให้ภาคการเกษตรของประเทศไทยก้าวสู่ เกษตรกรรม 4.0 ได้อย่างยั่งยืน”
                     นอกจากนี้ ทิพยประกันภัยและ NAcDrone ยังมีแผนความร่วมมือที่จะพัฒนาศูนย์ซ่อมโดรนในเครือทิพยประกันภัยในอนาคต ซึ่งจะคล้ายกับศูนย์ในเครือของรถยนต์ เพื่อให้ลูกค้าที่ซื้อประกันภัยโดรนจากทิพยประกันภัยสามารถนำโดรนที่เกิดอุบัติเหตุเข้าไปซ่อมที่ศูนย์ในเครือได้ทันทีโดยไม่ต้องสำรองจ่าย ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าต่อไป
- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article