back to top
30 C
Bangkok

ธนาคารไทยพาณิชย์จัดเตรียมถุงยังชีพบรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย เติมพลังให้ยิ้มสู้ด้วย “น้ำใจไทยพาณิชย์”

Must read

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมบรรเทาทุกข์ ส่งกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รวมพลังจิตอาสาผู้บริหาร พนักงาน นำโดย คุณกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดเตรียมถุงยังชีพ ภายใต้โครงการ “ช่วยผู้ประสบภัยกับไทยพาณิชย์” จำนวน 2,000 ถุง ภายในบรรจุสิ่งของจำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่ ข้าวสาร ข้าวสวยพร้อมรับประทาน อาหารสำเร็จรูป น้ำพริก กระดาษชำระ เป็นต้น เพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เป็นการเร่งด่วนให้แก่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างทันท่วงที ตามเจตนารมณ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เติมพลังให้ยิ้มสู้ด้วย “น้ำใจไทยพาณิชย์” ในโอกาสนี้ กองทัพอากาศ โดยพลอากาศตรี ธรรมรงค์เดช เจริญสุข รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ นำข้าราชการและทหารกองประจำการร่วมจัดเตรียม พร้อมนำถุงยังชีพส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือพี่น้องในจังหวัดเชียงใหม่ พิษณุโลก อุบลราชธานี อุดรธานี และพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article