OCEAN LIFE ไทยสมุทร ยืนยันศักยภาพดูแลลูกค้าก้าวผ่านวิกฤต COVID – 19ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง พร้อมประกันสุขภาพและบริการ Digital Healthcare Services

0
34

บมจ.ไทยสมุทรประกันชีวิต รักคือพลังของชีวิต โดยคุณนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ (CEO) ตระหนักถึงความกังวลของลูกค้าผู้เอาประกันภัยในเรื่องของการรับความคุ้มครองจากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของ COVID – 19 ที่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ดังนั้น OCEAN LIFE ไทยสมุทร จึงขอยืนยันให้ลูกค้าผู้เอาประกันมั่นใจได้ว่า บริษัทมีความมั่นคงเพียงพอ มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง และมีความพร้อมในการดูแลให้ความคุ้มครองลูกค้าตามกรมธรรม์ที่ลูกค้าถือไว้ทุกประการ โดยตั้งแต่การเริ่มต้นแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในปี  2563 จนถึงปัจจุบัน บริษัทได้จ่ายเคลมตามกรมธรรม์ให้กับลูกค้าที่เจ็บป่วยและเสียชีวิตจาก COVID – 19 ไปแล้วกว่า 4,700 ครั้ง มียอดเคลมกว่า 247 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังมีมาตรการเสริมความคุ้มครอง COVID -19 ครอบคลุมรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นบริการ Digital Healthcare Services ที่ช่วยดูแลสุขภาพลูกค้าแบบครบวงจร โดยเฉพาะ OCEAN LIFE TELEMED บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ที่เหมาะกับลูกค้าที่มีโรคประจำตัวหรือเจ็บป่วยไม่สบายเล็กน้อย ช่วยลดความเสี่ยงจากการเดินทางเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้า

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ดำเนินธุรกิจเคียงข้างสังคมไทยมายาวนานกว่า 7 ทศวรรษ โดยยึดมั่นในหลักจริยธรรมทางธุรกิจ และคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียในทุกภาคส่วน ตลอดจนมีเสถียรภาพทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอในการดูแลให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยทุกคนตามกรมธรรม์จนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาพร้อมยึดมั่นคำสัญญาในการปฏิบัติตามข้อผูกพันของเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยทุกกรมธรรม์ที่ออกให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดย ณ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท มีสินทรัพย์รวมจำนวนกว่า 99,000 ล้านบาท เงินสำรองประกันชีวิตจำนวนกว่า 76,000 ล้านบาท และมีอัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุน Capital Adequacy Ratio (CAR) อยู่ในระดับแข็งแกร่งที่ 445.59 % นับว่าเป็นอันดับต้น ๆ ของธุรกิจประกันชีวิต และสูงกว่าเงินกองทุนขั้นต่ำตามที่กฎหมายกำหนดที่ 120% ซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางเงิน และศักยภาพในการดูแลลูกค้าจำนวนกว่า 2 ล้านคนของบริษัท

ในขณะเดียวกัน OCEAN LIFE ไทยสมุทรได้พัฒนาแบบประกันสุขภาพที่รวบรวมข้อมูลความต้องการในยุค Next Normal ให้ตอบโจทย์ผู้ที่มองหาความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาโรคต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น “สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นจอยเฮลท์” ที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยใน (IPD) แบบเหมาจ่ายสูงสุด 5,000,000 บาทต่อครั้ง หรือสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ “โอเชี่ยนไลฟ์ เอ็นชัวร์ เฮลท์” ที่พร้อมดูแลคนไทยให้มั่นใจในการใช้ชีวิต หมดห่วงเรื่องค่ารักษาพยาบาลในยามที่เจ็บป่วย ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นในราคาที่จ่ายไหวเพียงหลักร้อยต่อเดือน และสามารถเลือกค่าห้องได้สูงสุด 5,000 บาทต่อวัน* ซึ่งสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพทั้ง 2 แบบ ให้ความคุ้มครองครอบคลุมรวมทั้งโรคระบาดจากไวรัส COVID – 19 เพื่อตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในทุกกลุ่ม และทุก Generation

นอกจากนั้น เพื่อดูแลลูกค้าท่ามกลางการแพร่ระบาดของ COVID – 19 ระลอกล่าสุด ที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ OCEAN LIFE ไทยสมุทรได้จับมือกับโรงพยาบาลเครือข่ายของบริษัทให้ บริการ “OCEAN LIFE TELEMED” บริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์จากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของโรงพยาบาลชั้นนำจำนวน 35 แห่งครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สำหรับผู้เอาประกันภัยทั้งรายบุคคลและรายกลุ่มที่เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและมีความจำเป็นต้องติดตามอาการจากแพทย์ รวมถึงรับยารักษาโรคอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงจากการเดินทางออกจากบ้าน และอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัย โดยลูกค้าที่จะใช้บริการ “OCEAN LIFE TELEMED” ต้องเป็นผู้เอาประกันภัยที่มีผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก (OPD) และเคยมีประวัติการรักษาด้วยโรคเรื้อรัง อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ฯลฯ  ในโรงพยาบาลเครือข่ายที่ให้บริการ OCEAN LIFETELEMED ซึ่งบริการดังกล่าวนี้ ให้ความคุ้มครองเฉพาะค่าแพทย์ และค่ายารักษาโรค เป็นไปตามเงื่อนไขของกรมธรรม์กำหนด โดยสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

และสำหรับลูกค้าผู้เอาประกันที่มีประกันสุขภาพ** ที่มีผลการตรวจแบบ RT-PCR พบว่าติดเชื้อ COVID-19 OCEAN LIFE ไทยสมุทร พร้อมส่งมอบชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน “LOVE LIFE SET”  ประกอบด้วยปรอทวัดไข้แบบดิจิตอล เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว หน้ากากผ้าโอชิ 1 ชิ้น เจลแอลกอฮอล์ 1 ชิ้น และบริการปรึกษาแพทย์ออนไลน์ 1 ครั้ง เพื่อให้ลูกค้าใช้ดูแลสุขภาพและตรวจสอบอาการในเบื้องต้นระหว่างรอเข้ารับการรักษา โดยสามารถติดต่อขอรับชุดดูแลสุขภาพที่บ้านได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2565 (จำกัด 100 ชุด หรือจนกว่าชุดดูแลสุขภาพที่บ้านจะหมด แล้วแต่เหตุการณ์ใดจะเกิดขึ้นก่อน)

สอบถามข้อมูลบริการ OCEAN LIFE TELEMED หรือขอรับชุดดูแลสุขภาพที่บ้าน “LOVE LIFE SET”  ได้ที่ OCEAN Claim Hotline โทร.0 2207 8888 กด 2 ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

OCEAN LIFE ไทยสมุทร ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงิน และการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี คำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญพร้อมเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพที่หลากหลาย เพื่อช่วยดูแลลูกค้าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 พร้อมบริการดิจิทัลที่ตอบโจทย์ยุค NOW NORMAL เพื่อเพิ่มความสะดวกปลอดภัย ลดเสี่ยงเลี่ยงสัมผัส ให้กับลูกค้า เพื่อสามารถก้าวผ่านทุกวิกฤตไปด้วยกันอย่างดีที่สุด …สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ตัวแทน OCEAN LIFE ไทยสมุทร ณ สำนักงานสาขา 143 แห่งทั่วประเทศ หรือติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์    0 2207 8888 หรือเว็บไซต์ www.ocean.co.th