เมืองไทยประกันชีวิต สนับสนุนโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง YEC ประจำปี 2565

0
5

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมผู้บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนการจัดโครงการและกิจกรรมอบรม เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) ทั่วประเทศ ประจำปี 2565 จำนวน 500,000 บาท แก่หอการค้าไทย โดยมีนางสาวปริม จิตจรุงพร ประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย นางสาวชนเขต บุญญขันธ์ รองประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย และนายอนุพล ลิขิตพฤกษ์ไพศาล กรรมการกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC หอการค้าไทย เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นตลอดปี 2565 โดยหอการค้าไทยได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะเข้ามารับช่วงต่อการดำเนินธุรกิจของครอบครัว หรือดำเนินธุรกิจด้วยตนเอง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต ณ โรงแรมริเวอร์ตัน อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

Advertisement
Previous articleการเคหะแห่งชาติชู 3 โปรเจกต์ใหญ่จัดแสดงนิทรรศการหัวข้อ “บ้านรักษ์โลก” ภายในงาน Siam Discovery presents Earth Discovery : Uniting the Power for Our Planet “พลังจากทุกคน เพื่อเราเพื่อโลก”
Next articleวิริยะประกันภัย มอบรางวัลผู้ถ่ายคลิปผิดกฎจราจร โครงการอาสาตาจราจร แคมเปญ 7 วัน 7 คลิป 7 หมื่น