อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564 ระดับโกลด์เป็นปีที่ 2

0
45
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำโดย นายนิติธาร วรรณะวาณิชย์ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานอำนวยการกลาง (ซ้าย)และ นายธนคร วรเวช ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารระบบประกอบอาคารและสำนักงานกรุงศรี กรุ๊ป (ขวา)เข้าร่วมรับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัยประจำปี 2564 ระดับโกลด์ จากนายพิศุทธิ์ สุขุม  รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ กรมโยธาธิการและผังเมือง (กลาง)จัดโดยสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ณ ห้องประชุมนริศรานุสรณ์ กรมโยธาธิการและผังเมือง โดยอาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต ได้รับรางวัลอาคารโดดเด่นด้านความปลอดภัย ประจำปี 2564 ระดับโกลด์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่อาคารกรุงศรี สำนักงานเพลินจิต ได้รับรางวัลนี้
Advertisement
Previous articleวัตสัน 12.12 YEAR END SALE ลดสนั่นส่งท้ายปี สูงสุด 77% 
Next articleการเคหะแห่งชาติผนึกกำลังกับตำรวจภูธรภาค 1 ปราบปรามยาเสพติดในชุมชนในพื้นที่ 9 จังหวัดพร้อมสร้างความเข้มแข็ง รักษาความสงบเรียบร้อย ลดปัญหาอาชญากรรมในชุมชน