กรุงศรีเชิญผู้ประกอบการธุรกิจร่วมงานสัมมนาออนไลน์ Krungsri Business Talk อัพเดทเทรนด์ด้านสิ่งแวดล้อมและธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในหัวข้อ “โอกาสและความท้าทายใหม่ สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน”

0
11
กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจ เสริมศักยภาพลูกค้าธุรกิจอย่างต่อเนื่องด้วยงานสัมมนาออนไลน์ Krungsri Business Talk  ภายใต้หัวข้อ  “โอกาสและความท้าทายใหม่ สู่ธุรกิจที่ยั่งยืน” ในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา: 14.00 – 16.30 น. ภายในงานสัมมนาครั้งนี้ กรุงศรีมุ่งเน้นในการแบ่งปันองค์ความรู้
ด้าน ESG(Environment,Social, และ Governance) ที่เป็นประโยชน์ต่อ SME เพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ ช่วยฝ่าวิกฤติให้กลายเป็นข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน โดยในงานสัมมนาจะมีผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายองค์กรมาร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ในหัวข้อต่างๆ ได้แก่ นายพูนสิทธ์ ว่องธวัชชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาลสู่ความยั่งยืน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ที่จะมาบรรยายถึงความสำคัญของ ESG ที่มีต่อธุรกิจ นายแดน ปฐมวาณิชย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอ็นอาร์ อินแสตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) บริษัทแรกของไทยที่มุ่งสู่การเป็นผู้นำ “Plant-Based Food” นวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะมาร่วมแบ่งปันแนวคิดการสร้างธุรกิจ “The Purpose-Led Company” และการปรับตัวของธุรกิจในอุตสาหกรรมอาหารตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  รศ.ดร. สิงห์ อินทรชูโต หัวหน้าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อม ภาควิชานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหัวหน้าคณะที่ปรึกษาศูนย์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน (RISC)  มาบรรยายถึงแนวคิดการสร้างความยั่งยืนของธุรกิจยุคใหม่ด้วยแนวคิด Resilience และอาจารย์อภิทาน ลี รองผู้อำนวยการศูนย์บริการวิจัยและออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (REDEK) กับแนวคิด Innovation Culture นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนองค์กรอย่างยั่งยืน สร้างองค์กรที่มีนวัตกรรมที่เรียบง่ายและยั่งยืนแบบฉบับ SME ซึ่งงานสัมมนาครั้งนี้ดำเนินรายการโดยพิธีกรชื่อดังด้านเศรษฐกิจ ดร. วิทย์ สิทธิเวคิน
งานนี้ กรุงศรี เปิดโอกาสพิเศษให้ผู้ประกอบการธุรกิจประเภทนิติบุคคล สามารถเข้าร่วมฟังสัมมนาออนไลน์ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อร่วมงานสัมมนาออนไลน์ได้ที่ https://bit.ly/3PynvOG)

Advertisement
Previous articleDJI ส่งโดรนเกษตร DJI Agras T10 กับ T30 ตอบโจทย์สมาร์ทฟาร์ม ชูจุดแข็งช่วยเกษตรลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเวลาทำงานจาก 9 ไร่เป็น 40-50 ไร่ต่อวัน
Next articleทิพยประกันภัย ผนึก สยามพิวรรธน์ มอบประสบการณ์การบริการเหนือระดับเปิดตัว “ InsurVerse Capsule BY DHIPAYA INSURANCE ”