มูลนิธิกรุงศรี หนุนโครงการ Chula LegalTech ชูคนรุ่นใหม่สร้างนวัตกรรมกฎหมาย แก้ปัญหาสังคมและธุรกิจ

0
6
นายพูนสิทธิ์ ว่องธวัชชัย (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ช่วยเลขานุการ มูลนิธิกรุงศรี ในฐานะผู้สนับสนุนหลักมอบเงินสนับสนุน  80,000 บาท แก่โครงการ Chula LegalTech ปีที่ 3 ซึ่งเป็นโครงการแข่งขันสร้างนวัตกรรมกฎหมายแห่งแรกในประเทศไทย  ที่เปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศได้พัฒนาความรู้แบบสหวิทยาการ โดยประยุกต์ใช้ทั้งเทคโนโลยี ความรู้ด้านกฎหมายและธุรกิจ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับภาคสังคมและธุรกิจ สอดคล้องกับเป้าหมายของมูลนิธิกรุงศรีในการเป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษา โดยมี  ดร.ภูมิศิริ ดํารงวุฒิ (ที่ 2 จากซ้าย) รองคณบดี ด้านงาน วิรัชกิจและนิตินวัตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้แทนรับมอบ 
Advertisement
Previous articleมูลนิธิทีทีบี รับมอบเงินสนับสนุนจากTMBAM Eastspring มอบโอกาสจุดประกายเยาวชนพร้อมต่อยอดสู่กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และส่งต่อพลังแห่งการให้กลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืน
Next articleOCEAN LIFE ไทยสมุทร ชวนคนไทยเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัย อุ่นใจ ไร้กังวล กับ “ประกันอุบัติเหตุ OCEAN LIFE เที่ยวไทยกันเถอะ”คุ้มครองอุบัติเหตุสูงสุด 8 ล้านบาท