ธอส. ให้การต้อนรับ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ศึกษาดูงานด้านระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ

0
2725
นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) นำโดยนางนุจรี ภักดีเจริญ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย ในการศึกษาดูงานด้านระบบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) เพื่อแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และนำแนวคิด ตลอดจนวิธีการปฏิบัติ หลักการบริหารจัดการตามเกณฑ์ Core Business Enablers ไปปรับใช้ให้เกิดความเหมาะสมกับบริบทขององค์กรต่อไป ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้องวิมานเมฆ ชั้น 3 อาคาร 2 สำนักงานใหญ่ เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2563            
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.