เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัว โซลูชันโทรคมนาคม เร่งการใช้งานเครือข่ายระบบเปิดแบบทันสมัยได้โดยง่าย

0
42

เดลล์ เทคโนโลยีส์ เปิดตัวโซลูชันและบริการใหม่ด้านโทรคมนาคม เพื่อสนับสนุนระบบนิเวศด้านโทรคมนาคมแบบเปิด และช่วยให้ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคม (CSPs) สามารถเปลี่ยนไปใช้เครือข่ายคลาวด์ที่เป็นระบบเปิดได้ง่าย

ระบบนิเวศแบบเปิดของอุตสาหกรรมโทรคมนาคมที่เติบโตจะช่วยให้ผู้ให้บริการ CSPs มีทางเลือกด้านคู่ค้าและเทคโนโลยีมากขึ้นในเวลาที่ต้องการปรับปรุงเครือข่ายคลาวด์ให้มีความทันสมัย  ผู้ให้บริการ CSPs ต้องมีเทคโนโลยีหลากหลายในระบบนิเวศแบบเปิดเพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างราบรื่น เพื่อให้นำเสนอบริการด้านเอดจ์ที่แตกต่างกันและช่วยลดค่าใช้จ่ายได้  ทั้งนี้ เดลล์ มุ่งขจัดความซับซ้อนและเร่งให้ใช้งานเครือข่ายสมัยใหม่ได้อย่างรวดเร็ว ด้วย Dell Telecom Cloud Foundation, Dell Open RAN Accelerator และโซลูชันระบบโทรคมนาคมใหม่ พร้อมความสามารถด้านห้องปฏิบัติการ

“ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารกำลังเปลี่ยนวิธีการในการสร้างและใช้งานเครือข่ายระบบเปิดด้วยการวางพื้นฐานเพื่อให้สามารถพัฒนาและนำบริการด้านนวัตกรรมมาจับโอกาสจากเครือข่ายเอดจ์” เดนนิส ฮอฟฟ์แมน รองประธานอาวุโสและผู้จัดการทั่วไป ฝ่ายธุรกิจระบบโทรคมนาคมของ เดลล์ เทคโนโลยีส์ กล่าว “การขยายฐานโซลูชันในระบบโทรคมนาคม ทำให้มีระบบนิเวศแบบเปิดเพื่อผู้ประกอบการเครือข่าย โดยช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและให้ความเรียบง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการปรับปรุงระบบเครือข่ายให้ทันสมัยและสร้างเม็ดเงินจากบริการใหม่ได้”

“ผู้ให้บริการ CSPs กำลังประเมินเทคโนโลยี Open RAN แบบเสมือนกันมากขึ้น ที่ช่วยปรับปรุงศักยภาพและให้ประสิทธิภาพที่ดีขึ้น  โดยในการประกาศวันนี้ เดลล์จะกลายเป็นจุดศูนย์กลางของระบบนิเวศ Open RAN” แซม ซาบา หัวหน้าฝ่ายโทรคมนาคม ประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกและญี่ปุ่น ของเดลล์ เทคโนโลยีส์ “ยิ่งไปกว่านั้น โซลูชันระบบโทรคมนาคมและความสามารถด้านห้องปฏิบัติการของเรา ยังออกแบบมาเพื่อสร้างศักยภาพให้กับผู้ให้บริการ CSPs ในการปรับปรุงเครือข่ายให้มีความทันสมัย และช่วยสร้างเม็ดเงินจากการให้บริการใหม่ พร้อมกับเติมเต็มเป้าหมายด้านคลาวด์”

Dell Telecom Multi-Cloud Foundation เร่งปรับปรุงเครือข่ายให้มีความทันสมัย และสร้างการเติบโตธุรกิจได้รวดเร็ว

Dell Telecom Multi-Cloud Foundation คือโซลูชันระบบโครงสร้างเครือข่ายแบบเอ็นด์-ทู-เอ็นด์ที่ทันสมัยและครบวงจรแบบพร้อมใช้ ที่ช่วยให้ผู้ให้บริการ CSPs สร้างและนำเครือข่ายคลาวด์แบบเปิดมาใช้งานได้เร็วขึ้นไม่ซับซ้อนและมีค่าใช้จ่ายถูกลง โดย Dell Telecom Multi-Cloud Foundation จะรวมฮาร์ดแวร์ของเดลล์ ซอฟต์แวร์บริหารจัดการ Dell Bare Metal Orchestrator management software พร้อมให้ทางเลือกแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คลาวด์ที่ผสานรวมการทำงานด้านระบบโทรคมนาคมสำหรับผู้ให้บริการ CSPs ไม่ว่าจะเป็น Red Hat, VMware และ Wind River

โดยเดลล์ ได้ผนวกโมดูลใหม่ คือ Dell Bare Metal Orchestrator Modules เข้ากับซอฟต์แวร์ เพื่อมอบความสามารถในการบริหารจัดการวงจรชีวิตของ cloud foundation stack ทั้งหมด  และเมื่อติดตั้งใช้งานก็จะช่วยให้ผู้ให้บริการ CSPs มีแพลตฟอร์มพื้นฐานด้านคลาวด์ที่สามารถขยายศักยภาพการใช้งานได้ครอบคลุมทั้งในส่วนดาต้าเซ็นเตอร์ เอดจ์ และ RAN บนสภาพแวดล้อมระบบเปิดทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ โดยให้ความยืดหยุ่นด้านการออกแบบ และนำฟังก์ชันด้านเครือข่ายระบบเปิดมาใช้ รวมถึงบริการเอดจ์ที่ให้ความแตกต่างอย่างโดดเด่น ทั้งนี้ ACG Research ได้ประเมินว่าการที่ผู้ให้บริการ CSPs นำ Telecom Multi-Cloud Foundation มาใช้กับเครือข่ายจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการไปได้ถึง 39 เปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดเวลาในการทดสอบและรับรอง รวมถึงกระบวนการที่ต้องทำแบบ manual ต่างๆ ทั้งการเตรียมความพร้อมของเซิร์ฟเวอร์ การอัพเกรดซอฟต์แวร์ และการผสานรวมการทำงานร่วมกับ cloud stack พร้อมทำการทดสอบ

Dell ประสานความร่วมมือกับ Marvell ด้านฮาร์ดแวร์ใหม่เพื่อเร่งการใช้ Open RAN

การเปิดตัวสถาปัตยกรรมระบบเสมือนและ Open RAN สร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับเครือข่าย 5G ที่จะช่วยขยายศักยภาพคลาวด์ให้กับ RAN ซึ่งทางเลือก Open RAN ระบบเสมือนที่มีอยู่ยังขาดประสิทธิภาพด้านเครือข่าย ทำให้เป็นอุปสรรคสำหรับ CSPs ในการนำมาติดตั้งใช้คลาวด์บนเครือข่าย 5G

Dell Open RAN Accelerator Card พัฒนาบนความร่วมมือกับ Marvell และเป็นการ์ดประมวลผล 5G Layer 1 ใหม่รองรับการใช้งานร่วมกับโซลูชัน vRAN และ Open RAN  เนื่องจากออกแบบมาสำหรับ Dell PowerEdge และเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ x86 อื่น ๆ การ์ดเร่งความเร็ว PCIe จึงนำเทคโนโลยีและประสิทธิภาพในลักษณะเดียวกับ Marvell OCTEON® Fusion ของเครือข่ายวิทยุ 5G ชั้นนำในปัจจุบันมาสู่ระบบนิเวศของ Open RAN โดยผู้ให้บริการ CSPs สามารถมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายให้ถูกลง และใช้พลังงานน้อยลง ทำให้สามารถขยายประสิทธิภาพเครือข่ายที่เข้าถึงคลื่นวิทยุที่ทันสมัย ด้วยแนวทางด้านสถาปัตยกรรมระบบเปิดในค่าใช้จ่ายที่ไม่แพง

“Marvell รู้สึกยินดีที่ได้เป็นพันธมิตรกับเดลล์ เทคโนโลยีส์ เพื่อสร้างศักยภาพสถาปัตยกรรม 5G RAN แบบเสมือนในระบบเปิด ที่ให้ฟีเจอร์ล้ำหน้าและประสิทธิภาพบนแพลตฟอร์ม OCTEON® Fusion ของเราที่ได้รับการยอมรับ” ราจ สิงห์ รองประธานบริหาร Processors Business Unit ของ Marvell กล่าว “Dell Open RAN Accelerator Card ใหม่ของเดลล์ คือ โซลูชันนวัตกรรมเร่งความเร็วของ Open RAN Layer 1 บนคลาวด์โดยที่ไม่ลดทอนประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหาข้อผิดพลาดของทางเลือก vRAN ที่มีอยู่ได้”

“เรายินดีที่ได้เห็นความร่วมมือระหว่างเดลล์ เทคโนโลยีส์ และ Marvell ในการคิดค้นนวัตกรรมและสร้างเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับความสามารถของแพลตฟอร์ม Open RAN และให้ความหลากหลายของผู้จำหน่ายสำหรับผู้ประกอบการ” แอนดี้ ดันคิน ผู้จัดการฝ่ายพัฒนา Open RAN RF และ ดิจิทัลแพลตฟอร์ม Vodafone กล่าว “Dell Open Ran Accelerator Card จะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพ แพลตฟอร์ม virtualized Open RAN โดยช่วยให้ผู้ประกอบการเครือข่ายอย่าง Vodafone ก้าวสู่เส้นทางการใช้ Open RAN ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเสียค่าใช้จ่ายน้อยลง”

เดลล์ และเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ ช่วยเร่งให้นำโซลูชันโครงสร้างหลักและเอดจ์มาใช้ได้เร็วขึ้น

เดลล์ ยังคงสร้างการเติบโตของนิเวศด้านคู่ค้าแบบเปิดอย่างต่อเนื่อง ด้วยโซลูชันระบบโทรคมนาคมสำหรับเอดจ์ และดาต้าเซ็นเตอร์

· Dell Validated Design สำหรับ Services Edge 1.2 ผสานรวมทรัพยากรด้านการประมวลผลที่เอดจ์เข้ากับการเชื่อมต่อระบบไร้สายบนเครือข่ายไพรเวท ช่วยให้ใช้งานง่าย ขยายศักยภาพด้านการดำเนินงานและให้ความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับ edge locations ได้ครอบคลุม โดยองค์กรสามารถวางเซนเซอร์และอุปกรณ์ไว้ที่เอดจ์ของเครือข่ายมือถือเพื่อจับข้อมูลและประมวลผลได้ใกล้เคียงกับเรียลไทม์ รวมถึงนำข้อมูลมาใช้สร้างเป็นข้อมูลเชิงลึก ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานและช่วยเพิ่มประสิทธิผล ซึ่งการออกแบบตามมาตรฐานระบบเปิดปัจจุบันยังรองรับ Airspan 5G RAN เพื่อช่วยให้นำเครือข่ายไพรเวทขององค์กรบน 5G มาใช้ได้อย่างรวดเร็ว   

· Dell Validated Design สำหรับระบบโครงสร้าง 5G ที่ใช้ Oracle และ VMware ช่วยให้ผู้ให้บริการ CSPs มีทางเลือกในการสร้างระบบโครงสร้าง 5G ที่แข็งแกร่งและขยายขีดความสามารถบนระบบโครงสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมด้วยความปลอดภัยและน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยโซลูชันดังกล่าวจะช่วยลดเวลาที่จำเป็นในการออกแบบ ทดสอบ และผสานรวมการทำงานขององค์กรประกอบต่างๆ บนเครือข่ายที่มาจากคู่ค้าหลายรายได้

เดลล์ ขยายโซลูชั่นสำหรับบริการด้านโทรคมนาคม และความสามารถด้านห้องปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมด้านระบบนิเวศได้เร็วยิ่งขึ้น

เดลล์ ยังคงสร้างความสามารถในการนำเสนอบริการด้านโทรคมนาคมให้เติบโต เพื่อผสานรวมคู่ค้าและเร่งให้ผู้ให้บริการ CSPs นำโซลูชันระบบโทรคมนาคมมาใช้งานได้เร็วขึ้น ซึ่งผู้ให้บริการ CSPs สามารถดำเนินการด้านโครงสร้างระบบเครือข่ายได้รวดเร็วด้วย Dell ProDeploy สำหรับ NFVI  โดยบริการดังกล่าวผนวกโซลูชัน Dell Factory Integration และทางเลือกในการใช้งานในภาคสนาม เพื่อสร้างระบบโครงสร้าง NFV ที่ดีที่สุดได้อย่างยืดหยุ่น และเป็นโครงสร้างเฉพาะสำหรับเครือข่ายของลูกค้าแต่ละราย โดยบริการนี้จะผสานรวมแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์คลาวด์ในระบบโทรคมนาคม รวมถึงระบบประมวลผลและการเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่อช่วยให้ผู้ให้บริการ CSPs สามารถใช้งานด้านเวิร์กโหลดได้เร็วขึ้น อีกทั้งขยายขีดความสามารถได้ ช่วยประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งกระบวนการของเดลล์ได้รับการพิสูจน์ว่าให้ความสามารถในการนำระบบโครงสร้างมาใช้งานได้เร็วขึ้นถึง 68 เปอร์เซ็นต์ ด้วย ProDeploy

Dell Open Telecom Ecosystem Lab Solution Integration Platform ช่วยให้ผู้ให้บริการ CSPs และคู่ค้าเชื่อมต่อทรัพยากรด้านห้องปฏิบัติการเข้ากับระบบโครงสร้างและห้องปฏิบัติการของเดลล์ได้อย่างปลอดภัย เพื่อพัฒนาและนำบริการเอดจ์สำหรับโทรคมนาคม และ 5G ออกสู่ตลาดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  การที่ห้องปฏิบัติการเชื่อมต่อกัน จึงช่วยสร้างระบบนิเวศแบบเปิดขนาดย่อม ซึ่ง Solution Integration Platform ใช้เทคนิค DevOps ใหม่ล่าสุดในการทดสอบได้เร็วขึ้นกว่าการทำการทดสอบด้วยวิธี manual ดังนั้นจึงทำให้สามารถนำเสนอการบริการสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว โดยมีความเสี่ยงน้อยลงด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลง  ผู้ให้บริการ CSPs และพันธมิตรสามารถใช้แพลตฟอร์มใหม่ในการผสานรวมการทดสอบและบริหารจัดการวงจรชีวิตการใช้ Open RAN, 5G รวมถึงแอปพลิเคชันและการบริการด้านเอดจ์

“ที่ Red Hat เราเชื่อว่าระบบนิเวศแบบเปิดคือสิ่งสำคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรม จากดาต้าเซ็นเตอร์ ไปจนถึงเอดจ์” ออเนอเร่ ลาบูร์เดตต์ รองประธาน Telco Media & Edge Ecosystem ที่ Red Hat กล่าว “ด้วยความร่วมมือกับผู้นำอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างเดลล์ ทำให้เราสามารถมอบทางเลือกที่ดีมากให้กับผู้ให้บริการ รวมถึงความสามารถในการขยายศักยภาพในการใช้เอดจ์ บนมาตรฐานระบบเปิด บนหลักการทำงานแบบเปิด เพื่อสร้างความยืดหยุ่นสูงสุด

ลัคชมี  แมนดาม  รองประธานฝ่ายบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และระบบนิเวศคู่ค้า Service Provider & Edge ของ VMware กล่าว “สถาปัตยกรรมเครือข่าย 5G จะเน้นความสำคัญที่การทำงานแบบเปิดและความสามารถในการทำงานร่วมกัน โดยผู้ให้บริการต่างๆ จะมีทางเลือกในการทำงานร่วมกับพันธมิตรด้านเทคโนโลยีรายอื่นๆมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการมีทางเลือกมากขึ้น มักจะมาพร้อมความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้น การที่เราทำงานร่วมกับเดลล์ และออราเคิล จึงมุ่งเน้นที่การลดความซับซ้อน ด้วยการรวมศูนย์เรื่องการทดสอบและการรับรองโซลูชันของพันธมิตรนอกเหนือจากการออกแบบที่รองรับโครงสร้างหลักสำหรับ 5G ได้สมบูรณ์ เรากำลังสร้างรากฐานที่ช่วยให้เครือข่าย 5G สามารถเติบโตได้”

ความพร้อมในการวางตลาด

·      Dell Bare Metal Orchestrator Module สำหรับ VMware Telco Cloud Platform จะพร้อมให้ใช้งานทั่วโลกในเดือนเมษายน 2022

·      Dell Bare Metal Orchestrator Modules สำหรับ Red Hat OpenShift และสำหรับ Wind River Studio จะพร้อมให้ใช้งานทั่วโลกในเดือนกรกฎาคม 2022.

·      Dell Open RAN Accelerator Card มีการวางแผนเพื่อให้พร้อมใช้งานทั่วโลกได้ช่วงปลายปี 2022

·      Dell Validated Design Services สำหรับ Edge 1.2 จะพร้อมให้ใช้งานทั่วโลกในเดือนมีนาคม 2022

·      Dell Validated Design สำหรับ 5G Core ร่วมกับ Oracle และ VMware จะพร้อมให้ใช้งานทั่วโลกในเดือนมิถุนายน2022

·      Dell ProDeploy for NFVI availability จะพร้อมให้ใช้งานเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายน 2022

·      Dell Open Telecom Ecosystem Lab Solution Integration Platform จะพร้อมให้ใช้งานทั่วโลกในเดือนกรกฎาคม 2022

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม

·       เรียนรู้เพิ่มเติม เกี่ยวกับ Dell Telecom Multi-Cloud Foundation

·       อ่านเพิ่มเติม เกี่ยวกับ Dell Open RAN Accelerator Card

·       ค้นหา ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ การขยายสายผลิตภัณฑ์โซลูชันโทรคมนาคมของเดลล์ เทคโนโลยีส์

·       ติดตามความเคลื่อนไหวของเดลล์ได้ทาง  TwitterFacebookYouTube และ LinkedIn