กรุงเทพประกันภัยดูแลผู้ป่วยโควิดต่อเนื่องมอบชุดเครื่องนอน เครื่องอุปโภคบริโภค และชุดตรวจ ATK ให้แก่ศูนย์พักคอยชั่วคราว โดยสำนักงานเขตสาทร

0
41

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  หรือ BKI โดยนางสาวลสา โสภณพนิช  ผู้อำนวยการธุรกิจนายหน้า เป็นผู้แทนบริษัทฯ มอบชุดเครื่องนอน เครื่องอุปโภคบริโภค และชุดตรวจ ATK พร้อมมอบน้ำดื่มบรรจุขวด รวมมูลค่า 212,500 บาท เพื่อรองรับในการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด- 19 ของศูนย์พักคอยชั่วคราวซึ่งจัดตั้งโดยสำนักงานเขตสาทร โดยมีนายพงศธร ชั้นไพศาลศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตสาทรเป็นผู้รับมอบ ณ อาคารกรุงเทพประกันภัย ถนนสาทรใต้