เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ ดีป้า (depa) ลงพื้นที่เยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง AIA Coding School จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

0
2
01 aia coding school ayudhya

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า (depa) เข้าเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง AIA Coding School ณ โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) จ. พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์การเรียนรู้E-Learning Center ที่เอไอเอสนับสนุนการพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการ Coding Thailand เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนและเยาวชนไทยในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาสามารถเข้าถึงหลักสูตรทักษะดิจิทัลด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ได้อย่างทั่วถึง เตรียมความพร้อมเยาวชนไทยให้ทัดเทียมสากล พร้อมยกระดับและพัฒนาเยาวชนไทยให้ทันต่อเทคโนโลยีทศวรรษหน้า ในการเดินทางไปเยี่ยมเยียนศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง ณ โรงเรียนวัดทางหลวงครั้งนี้ เอไอเอยังได้มีโอกาสมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 10 เครื่อง พร้อมด้วยอุปกรณ์การศึกษา เพื่อพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนแก่นักเรียน เพื่อร่วมส่งเสริมเยาวชนให้ก้าวสู่การเป็นบุคลากรดิจิทัลของประเทศในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

ภายในงานได้รับเกียรติจาก ดร.รัฐศาสตร์ กรสูต รองผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) มาร่วมลงพื้นที่ติดตามความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้ง พร้อมด้วย นางพันทิพา ขัดงาม ผู้อำนวยการฝ่ายตัวแทนประกันชีวิตภาค 3 และนางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เอไอเอ ประเทศไทย ร่วมเข้าเยี่ยมชม โดยมี นายสุนทร คำวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) ให้การต้อนรับคณะทำงาน
โครงการ AIA Coding School เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานภายใต้กลยุทธ์ ESG ของเอไอเอ ประเทศไทย ที่มุ่งมั่นพัฒนาสังคมในด้านต่าง ๆ รวมถึงการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการศึกษาให้เยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง

05 aia coding school ayudhya

สำหรับความร่วมมือกับดีป้าในโครงการ Coding Thailand จึงนับเป็นการติดอาวุธทักษะด้านโค้ดดิ้งให้แก่เยาวชนไทย ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ระดับประเทศ (CodingThailand.org) ที่ได้รับการพัฒนาโดย ดีป้า และ Code.org เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะดิจิทัลแก่เยาวชนและบุคลากรครูอย่างต่อเนื่อง โดยปีที่ผ่านมา เอไอเอ ประเทศไทย ได้ร่วมสนับสนุนพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านโค้ดดิ้งให้แก่ 5 โรงเรียนทั่วประเทศ ได้แก่ โรงเรียนประกิตเวชศักดิ์ จังหวัดน่าน โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัดทางหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนหนองปรือพิทยา จังหวัดกาญจนบุรี และโรงเรียนบ้านกระอาน จังหวัดสงขลา

Advertisement
Previous articleธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย  ปล่อยโฆษณาชุดใหม่ “Forward Your Challenge” ยืนหยัดคำว่า Forward คีย์หลักของแบรนด์ พร้อมยืนเคียงข้างทุกคนก้าวข้ามทุกการเปลี่ยนแปลง 
Next articleทีเอ็มบีธนชาต ประกาศจ่ายปันผลระหว่างกาล 0.02 บาทต่อหุ้น สะท้อนผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here