back to top
30.7 C
Bangkok

กรุงศรีคว้า 2 รางวัล ด้านธุรกรรมการชำระเงิน จาก Asian Banking & Finance

Must read

นิลวรรณ จีระบุญ (กลาง) ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และทีมงาน รับ 2 รางวัลยอดเยี่ยมด้านธุรกรรมการชำระเงิน จากนิตยสาร Asian Banking & Finance ได้แก่ รางวัล ABF Corporate & Investment Banking Awards 2023 ประเภท Corporate Client Initiative of the Year จากความสำเร็จของการบริการ Digital Wallet Solution เพื่อสนับสนุนการใช้งานกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนแอปพลิเคชัน Max Me หรือ e-Wallet by Max Me ซึ่งเป็นโซลูชันที่ช่วยตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจที่มีแอปพลิเคชันและต้องการสร้างประสบการณ์การชำระเงินแบบไร้รอยต่อให้กับผู้ใช้งาน และรางวัล ABF Retail Banking Awards 2023 ประเภท Mobile Banking & Payment Initiative of the Year จากความสำเร็จการพัฒนาบริการการชำระเงินในต่างประเทศด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ดบนโมบายแอปพลิเคชัน ทำให้ลูกค้าสามารถช้อปปิ้งหรือชำระค่าสินค้าในต่างประเทศได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ความสำเร็จและรางวัลที่ได้รับสะท้อนถึงคำมั่นสัญญาของกรุงศรีที่จะทำให้ชีวิตลูกค้าง่ายได้ทุกวัน

- Advertisement -

More articles

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisement -

Latest article