back to top
37 C
Bangkok

วิริยะประกันภัย ร่วมสนับสนุน เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “CU SCI HAPPY RUN”

Must read

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบโล่ขอบคุณแก่ นายประสาน นิลมานัตต์ กรรมการและที่ปรึกษา บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนโครงการเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ “CU SCI HAPPY RUN” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดขึ้น ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สองรัชกาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

               ทั้งนี้ บริษัทฯ ให้การสนับสนุนการจัดโครงการเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ “CU SCI HAPPY RUN” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพใจเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดี และตระหนักถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพ ลดภาวะเครียด ภาวะซึมเศร้า เสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีให้กับนักวิ่งหน้าใหม่ที่เข้าร่วมกิจกรรม รวมถึงเพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ อุปกรณ์การจัดการเรียนการสอยเพื่อตอบสนองการเรียนการสอนรูปแบบใหม่

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article