back to top
34.4 C
Bangkok

TOA ร่วมสร้างรอยยิ้ม ช่วยเหลือเด็กภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ จ.แม่ฮ่องสอน

Must read

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Foundation) ขับเคลื่อนโครงการออกหน่วยแพทย์อาสา ผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กยากไร้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ โดยทีมแพทย์ศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและพยาบาลจิตอาสา จัดขึ้นที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน

สำหรับภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ คือความผิดปกติบนใบหน้าแต่กำเนิด เกิดรอยแยกบริเวณริมฝีปาก เพดานปาก หรือบริเวณเนื้อเยื่อด้านในของเพดานปาก อาการเพดานโหว่เกิดขึ้นเมื่อเพดานปากทั้งสองด้านไม่ประสานกันอย่างสนิท ส่งผลให้เกิดรอยแยกบริเวณเพดานปาก ถือเป็นเป็นความผิดปกติของใบหน้าที่เกิดกับทารกตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ซึ่งจากข้อมูลทางสถิติพบว่าจากอัตราการเกิดของเด็กเฉลี่ย 1 ใน 700 คน จะเกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ โดยสาเหตุอาจเกิดจากความผิดปกติในช่วงไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์ เกิดจากความผิดปกติของยีนส์ หรือปัจจัยจากสิ่งแวดล้อม เช่น โรคของมารดา การขาดสารอาหารหรือยาเสพติด

โดยเด็กที่เป็นภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ต้องเผชิญกับผลกระทบทั้งด้านร่างกายและจิตใจ อาทิ โรคทางหูและปัญหาด้านทันตกรรม ปัญหาต่อพัฒนาการด้านการพูด ความยากลำบากในการรับประทานอาหาร ซึ่งสามารถนำไปสู่ภาวะขาดสารอาหารได้ในที่สุด รวมทั้งผลกระทบต่อจิตใจ ทำให้เด็กอาจถูกล้อเลียน เยอะเย้ย ถูกรังแก ทำร้าย อาจทำให้เกิดอาการหลบเลี่ยง ซ่อนเร้นจากสังคม

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA ได้เล็งเห็นความสำคัญของโรคภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ จึงได้ร่วมกับ มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม พร้อมเป็นส่วนเล็กๆ ในการร่วมขับเคลื่อนโครงการดีๆ กลับคืนสู่สังคม ในการช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กยากไร้เหล่านี้ให้ได้รับการรักษา และกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติและมีความสุขอีกครั้ง

มูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นองค์กรการกุศลที่ไม่แสวงหากำไร โดยมีพันธกิจหลักให้ความช่วยเหลือผ่าตัดศัลยกรรมให้กับผู้ป่วยยากไร้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยให้การรักษาผ่าตัดเปลี่ยนชีวิตไปแล้วกว่า 15,000 ครั้ง

โดยการออกหน่วยแพทย์อาสาในครั้งนี้ ได้ทำการผ่าตัดรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กยากไร้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ เป็นจำนวน 78 ราย จัดขึ้นที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จ.แม่ฮ่องสอน โดยทีมอาสาสมัครทางการแพทย์ อาทิ ศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล และอาสาสมัครผู้มีจิตศรัทธา น้องๆ นักเรียนจากพื้นที่ใกล้เคียงที่มาช่วยกันขับเคลื่อนโครงการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยนี้ให้สำเร็จลุล่วง  โดยมีเป้าหมายเดียวกัน คือ การให้ความช่วยเหลือผ่าตัดรักษาผู้ป่วยเด็กยากไร้ที่มีภาวะปากแหว่ง เพดานโหว่ให้ทั่วถึงมากที่สุด

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article