เมืองไทยประกันชีวิตแก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับ มูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า แก่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

0
4
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายพุฒิ เด่นสมพรพันธ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม โดยนางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม บริจาคเตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้า 4 มอร์เตอร์ ราวกั้นปีกนกปิดเต็ม จำนวน 5 เตียง เป็นมูลค่า 500,000 บาท ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ สำหรับใช้ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพล ธรรมโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากายภาพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ นางสุกัญญา คุณกิตติ หัวหน้างานการพยาบาลคัดกรองและรับผู้ป่วยใน โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ รับมอบ ณ เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ 
Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.