back to top
29.9 C
Bangkok

เคล็ดลับ “วางนโยบายบริหารงานอย่างไรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง” โดย CEO บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของไทย TTW

Must read

ความภาคภูมิใจที่ทีทีดับบลิว ได้เป็นหนึ่งในองค์กรธุรกิจชั้นนำด้านการบริหารจัดการน้ำครบวงจร

เพื่อให้ได้มาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

ของประชาชนโดยดำเนินธุรกิจบนความตั้งมั่นที่ว่า

“คุณภาพน้ำ…เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

นำไปสู่การสรรสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน

 

การบริหารงานหรือการจัดการองค์กรมีความจำเป็นต้องใช้ศาสตร์ในการบริหารงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ประกอบกับการวางนโยบายบริหารงานที่ชัดเจนเพื่อก่อให้เกิดการเติบโต อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์หัวใจของการทำธุรกิจ มาทำความรู้จักและแนวการทำงานผู้บริหารหญิง คุณวลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายน้ำประปาภาคเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย 

TTW 81 Medium

ประวัติโดยสังเขปก่อนรับตำแหน่งการทำงานในปัจจุบัน

จบการศึกษาปริญญาโท Science in Administrative Studies Sub concentration : Financial Economics, Boston University จากสหรัฐอเมริกา หลังจากจบการศึกษาในช่วงแรกนั้น

เข้ามาช่วยบริหารงานธุรกิจของครอบครัวระยะหนึ่ง แล้วคุณปลิว ตรีวิศวเวทย์ ได้ชวนให้มาร่วมงานในกลุ่ม ช.การช่าง  จึงเข้าทำงานที่ บมจ.ทางด่วนกรุงเทพในตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการเงิน จากนั้นได้เข้ามารับตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารที่ TTW โดยเมื่อต้นปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติแต่งตั้งขึ้นรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ ของ TTW

 

อุปสรรคในการทำงานในเรื่องของธุรกิจ

TTW มีลักษณะการดำเนินธุรกิจแบบสัมปทานในการผลิตและจำหน่ายน้ำประปา ซึ่งมีอุปสรรคบ้าง ในด้านการดำเนินงาน แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือช่วงเริ่มต้นเป็นช่วงที่เราต้องศึกษา พร้อมทั้งเจรจา จัดเตรียมเอกสารทำสัญญาต่างๆ ร่วมกับทางหน่วยงานภาครัฐ หลังจากนั้นเมื่อวางแผนการดำเนินงานไว้อย่างชัดเจน เพื่อรองรับการบริหารจัดการงานในอนาคต ช่วงต่อมาเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ การรักษา ปรับปรุงคุณภาพของการดำเนินงานให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ความสำคัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

ให้ได้รับความพึ่งพอใจมากที่สุด

S 17588401 Medium

การวางนโยบายในการทำงาน

ในการทำงานเราได้วางนโยบายในการปรัปปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การให้บริการ และการสร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึ้น ทั้งการทำงานภายในของเราเอง และการดำเนินงานร่วมกับลูกค้าหลักของเราอย่างการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ซึ่งเราจะดูแลผู้ใช้น้ำร่วมกันมาโดยตลอด  โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้น้ำภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ใช้น้ำรายใหญ่ บริษัทฯ มีทีมงานเพื่อคอยดูแล โดยเข้ารับฟังปัญหา และข้อเสนอแนะที่ผู้ใช้น้ำต้องการ นำมาหารือร่วมกับ กปภ. เพื่อแก้ปัญหา ทำให้เกิดการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันในทุกส่วนงาน

S 17588400 Medium

ผลการดำเนินงานและอัตราการเจริญเติบโต

ปี พ.ศ. 2560 กำไรสุทธิทั้งปีประมาณ 2,663 ล้านบาท เติบโตประมาณ 7.6 เปอร์เซ็นต์ และในช่วงครึ่งปีแรกของปี พ.ศ. 2561 กำไรสุทธิรวมอยู่ที่ 1,360.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.7 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า TTW มีผลประกอบการที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 

 

พื้นที่ในการดำเนินธุรกิจให้บริการในปัจจุบัน

TTW ถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำแบบครบวงจร เราผลิตและจำหน่ายน้ำประปาให้แก่การประปาส่วนภูมิภาค แบ่งออกเป็น 2 พื้นที่หลัก คือฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ (สมุทรสาคร – นครปฐม) (พื้นที่ อ.นครชัยศรี อ.สามพราน อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม อ.กระทุ่มแบน และ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร) และฝั่งเหนือของกรุงเทพฯ (ปทุมธานี – รังสิต) (พื้นที่ของ อ.ลำลูกกา อ.สามโคก อ.ธัญบุรี และรังสิต) นอกจากการผลิตน้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าวแล้ว เรายังให้บริการผลิตน้ำประปาตลอดจนบริหารจัดการบำบัดน้ำเสียในนิคมอุตสาหกรรม ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้

014plantบางประอิน Medium

การดำเนินการลงทุนที่เมียนมาร์

ปัจจุบันบริษัทฯ เลือกที่จะเริ่มดำเนินโครงการผลิตน้ำประปาแห่งแรกที่เมืองเมาะลำไย ซึ่งโครงการได้รับอนุมัติจาก MIC (Myanmar Investment Commission) แล้ว

ยังเหลือรายละเอียดของสัญญาอีกเพียงเล็กน้อย ซึ่งหากทำการลงนามแล้ว ก็จะถือเป็นโครงการนำร่อง เพื่อเป็นแนวทางสำหรับพื้นที่อื่นที่มีศักยภาพต่อไป เช่น เมืองเมียวดี และ เมืองพะอัน เป็นต้น

 

สัดส่วนผู้ใช้น้ำ และการขยายตัวการให้บริการของ TTW

สัดส่วนผู้ใช้น้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของ TTW แบ่งเป็น ภาคอุตสาหกรรม ภาคครัวเรือน และภาคพาณิชยกรรม โดยมีสัดส่วนร้อยละ 47 ร้อยละ 37 และ ร้อยละ 16 เรียงตามลำดับ และจากข้อมูลงานวิจัยพฤติกรรมการใช้น้ำโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (Asian Institute of Technology หรือ AIT) พบว่าสัดส่วนผู้ใช้น้ำบาดาลในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของกรุงเทพฯ ยังมีอยู่มากกว่า ร้อยละ 50 อีกทั้งนโยบายของภาครัฐที่ผลักดันให้ประชาชนหันมาใช้น้ำประปาทดแทนน้ำบาดาล เพื่อแก้ปัญหาแผ่นดินทรุดและปัญหาน้ำเค็มแทรกซึมสู่แหล่งน้ำใต้ดิน โดย TTW ได้ทำงานร่วมกับ กปภ. อยู่ตลอดเวลาในการดำเนินการเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง TTW  ยังมองหาโอกาสตลอดจนความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา หากภาครัฐเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าไปร่วมลงทุน ซึ่ง TTW มีความพร้อมอยู่ตลอดเวลา

015plantบางแลน Medium

วิธีทำให้ประชาชนมั่นใจในคุณภาพของ TTW

TTW ตระหนักและให้ความสำคัญต่อคุณภาพ ความเพียงพอ และความต่อเนื่องในการส่งจ่ายน้ำประปารวมถึงการลดความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่จะมีผลกระทบต่อปริมาณการจ่ายน้ำของ บริษัทฯ โดยมีการบริหารจัดการแรงดันในระบบท่อจ่าย (LDN) ของบริษัทฯ ด้วยการเพิ่มสถานีจ่ายน้ำจาก 2 สถานี เป็น 4 สถานี เพื่อความเพียงพอของพื้นที่ปลายเส้นท่อ และปรับปรุงระบบส่ง – จ่ายน้ำไปยังพื้นที่ ที่มีความต้องการใช้น้ำสูงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีการบริหารจัดการและดูแลเครื่องจักรอุปกรณ์หลัก และระบบไฟฟ้าพร้อมทั้งกำหนดแนวทางแก้ไขและป้องกันให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 บริษัทฯ ได้ตั้งงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท สำหรับการปรับปรุงระบบและการซ่อมบำรุง ให้การผลิตและส่งจ่ายน้ำประปา

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ผู้ใช้น้ำในทุกภาคส่วนได้มั่นใจว่าจะมีน้ำประปาสำหรับอุปโภคและบริโภคตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้เราสร้างโรงผลิตน้ำประปากระทุ่มแบน เพื่อใช้เป็นแหล่งสำรอง (Backup Plant) ทำให้ผู้ใช้น้ำในพื้นที่บริการเกิดความมั่นใจได้ว่าบริษัทฯ สามารถให้บริการน้ำประปาได้อย่างต่อเนื่องแม้เกิดเหตุฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมหากมีการขยายพื้นที่บริการการในอนาคตทิศทางของการลงทุนของ TTW ในระยะใกล้นี้

016plantกระทุ่มแบน Medium

ภายในประเทศ TTW ติดตามข้อมูลการขยายตัว ทั้งในด้านการส่งออก  และมีความพร้อมในการเข้าร่วมลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ โดยเฉพาะโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ (Eastern Economic Corridor : EEC) โครงการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน จากหน่วยงานภาครัฐที่ส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน (Public Private Partnership : PPP) และการซื้อสิทธิ์ บริหารจัดการโครงการด้านน้ำจากภาคเอกชนขนาดใหญ่ที่มีความเหมาะสม  ซึ่งเป็นไปตามกรอบแผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2560 – 2564 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  และยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำปี พ.ศ. 2558 – 2569

ด้านการพัฒนาธุรกิจในต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มองหาโอกาสการลงทุนในต่างประเทศ อาทิ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ซึ่งปัจจุบัน TTW  ได้เข้าไปศึกษาการพัฒนา ธุรกิจน้ำประปาที่เมืองเมาะลำไยตลอดจนเมืองอื่นๆ ได้แก่เมืองเมียวดี และเมืองพะอัน แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินธุรกิจในต่างแดนต้องใช้ความระมัดระวังและรอบคอบโดยจะต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้ประกอบในการตัดสินใจก่อนการลงทุน  เนื่องด้วยในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีความผันผวนในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และปัจจัยด้านการเมือง และปัจจัยอื่นๆ ที่อาจส่งผลกระทบอีกหลายด้าน

 

ธุรกิจของ TTW มีความแตกต่างจากธุรกิจอื่น

TTW เป็นผู้ผลิตและจ่ายน้ำประปาให้กับ กปภ. ซึ่งเป็นเอกชนรายใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต  ดังนั้นการดำเนินธุรกิจของเรา จะหยุดไม่ได้ เพราะต้องส่งจ่ายน้ำให้กับผู้ใช้น้ำอย่างเพียงพอและต่อเนื่องตลอด 24 ชั่วโมง นั้นถือเป็นหัวใจหลักของเราที่แตกต่างจากธุรกิจอื่น

TTW 942 Medium

กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ของ TTW

ตลอดระยะเวลาที่ TTW ดำเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีความตระหนักอยู่เสมอว่า องค์กรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและจะต้องเติบโตไปพร้อมๆ จึงมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานของความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง ช่วยให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งผลให้เกิดชุมชนเข้มแข็งจากกระบวนการเรียนรู้ และยืนหยัดได้ด้วยตัวเองเป็นแบบอย่างความเจริญก้าวหน้าอย่างแข็งแกร่ง และยั่งยืน โดยบริษัทฯ มีโครงการที่ทำกันมาอย่างต่อเนื่อง เช่น

TTW06 Medium

โครงการดูแลสังคมสู่ความยั่งยืน ส่งเสริม และขยายโอกาสด้านการศึกษาของเยาวชน โดยจัดกิจกรรม

สนับสนุนโรงเรียนด้อยโอกาสจังหวัดสุรินทร์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส ของสำนักงานรองนายกรัฐมนตรี พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง

การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในพื้นที่บริการ และการมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการดำเนินธุรกิจที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างครบวงจร รวมถึงการสร้างสรรค์โครงการดูแล และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมคงอยู่สืบทอดไปสู่คนรุ่นต่อไป

 

โครงการสร้างคุณค่าร่วมระหว่างบริษัทฯ และชุมชน (Creating Shared Value)

เพื่อนำไปสู่ประโยชน์อย่างแท้จริงต่อสังคม และก่อให้เกิดการสร้างรายได้ให้คนในชุมชนบริษัทฯ ได้จัดให้มีโครงการการวิจัยตะกอนจากการผลิตน้ำประปาใน 2 พื้นที่

การวิจัยตะกอนน้ำประปาเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี ร่วมกับศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตราย (ศสอ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มมูลค่าดินตะกอนที่เกิดจากการผลิตน้ำประปาโดยสามารถนำมาใช้ประโยชน์ และที่โรงผลิตน้ำประปาบางเลนได้ร่วมมือกับโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้การกำกับดูแลของมูลนิธิชัยพัฒนาและภาควิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมคณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาโครงการฯ ลักษณะเดียวกันในฝั่งของโรงผลิตน้ำประปาปทุมธานี

IMG 5831 Medium

โครงการดูแลสิ่งแวดล้อมสู่ความยั่งยืน

บริษัทฯ มีความตระหนักในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพชีวิต และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตลอดจนการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการประกอบธุรกิจ ที่ต้องมีการเติบโตแบบยั่งยืนเป็นแนวคิดหลักที่ต้องพิจารณาคู่ขนานกัน ซึ่งบริษัทฯ ได้ทำโครงการ 1 ล้านกล้า….. สร้างป่าต้นน้ำ เป็นการปลูกป่าต้นน้ำ 1 ล้านต้นในพื้นที่ ป่าเสื่อมโทรม ของกรมอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี พื้นที่ 5,000 ไร่ เป็นระยะเวลา 5 ปี และดูแลต่อเนื่องอีก 2 ปี ก่อนส่งมอบให้กับกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นสมบัติของชาติต่อไป โดยผืนป่าแห่งนี้ถือเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งส่วนหนึ่งถูกผันมาที่แม่น้ำท่าจีน โครงการนี้จึงนับเป็นการคืนน้ำกลับสู่ธรรมชาติอย่างแท้จริง และยั่งยืน

 

การนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจ

TTW มีระบบ Supervisory Control and Data Acquisition  หรือ SCADA ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ใช้ในการควบคุมระบบผลิตและสูบจ่ายน้ำ  และระบบการบริหารจัดการน้ำระยะไกล โดยเป็นระบบที่เราสามารถสั่งการและควบคุมการทำงานได้ทุกจุดที่เชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ ทำให้สามารถลดการสูญเสีย และการสิ้นเปลืองรวมทั้งลดการใช้ทรัพยากรมนุษย์ ได้จำนวนมาก  อย่างไรก็ตามในอนาคตเรายังคงศึกษาและมองหาเทคโนโลยีในการผลิต และการบริหารจัดการด้านต่างๆที่ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการเสริมสร้างความรู้ให้กับทรัพยากรบุคคลของบริษัทฯ ให้เข้าใจถึงการเปลี่ยนผ่านจากระบบเดิมไปสู่ระบบดิจิทัลตลอดเวลา

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาแห่งที่ 2 ที่อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร โดยได้นำเทคโนโลยี “เมมเบรน  (Membrane)” ในการกรองระบบ “Ultrafiltration” มาใช้ในระบบกระบวนการผลิต ซึ่งมีความทันสมัย และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภูมิภาคอาเซียน  ณ ปัจจุบัน

 

บุคคลต้นแบบ หรือ IDOL ในการทำงาน

ท่านแรก คือ คุณพ่อ (คุณยิ้ม ตรีวิศวเวทย์) ท่านเป็นคนตั้งใจทำงาน มุ่งมั่นจนสุดความสามารถ ในทุกๆ งานที่ทำ รุ่งนำความตั้งใจของคุณพ่อมาเป็นแรงผลักดันในการทำงานเสมอเมื่อเจอปัญหา อุปสรรค์ในการทำงาน ท่านต่อมาคือ คุณแม่ (คุณแช่มช้อย ตรีวิศวเวทย์) เราเอานิสัยความประนีประนอม ของท่านมาใช้กับการทำงานในแง่ของการประสานงาน การเจรจาต่อรองให้ประสานการทำงานในบริษัทฯ ได้ราบรื่น และท่านสุดท้ายคือ คุณอา (คุณปลิว ตรีวิศวเวทย์) คุณอาท่านมีแนวคิดการทำงานแบบคนรุ่นใหม่ หาองค์ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาปรับใช้กับการทำงานอยู่เสมอ ผนวกเข้ากับประสบการณ์การทำงานของท่าน ถือเป็นคนรุ่นใหม่ในเจเนอเรชั่นของคุณพ่อเลยก็ว่าได้ และท่านมีทัศนคติหลายอย่างที่ช่วยสอนเราในการทำงาน สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

 

วิธีแก้ปัญหาเมื่อเกิดวิกฤตในธุรกิจ

โดยปกติเรามีการประชุมภายในของบริษัทฯ เป็นประจำทุกเดือน ดังนั้นเมื่อเกิดปัญหาแม้เพียงเล็กน้อย จึงได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว และตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ของการดำเนินธุรกิจก็อาจมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างเป็นเรื่องปกติ แต่ไม่กระทบกับการดำเนินงานของบริษัทฯ จนกลายเป็นวิกฤตเพราะพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอและเคร่งครัด อีกทั้งยังได้รับการฝึกอบรม และการปฏิบัติและทำการทบทวนตามมาตรฐานการทำงานอย่างสม่ำเสมอ  ซึ่งหากในกรณีเกิดภาวะวิกฤต ทุกคนสามารถเตรียมความพร้อมกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงที อย่างในช่วงที่มีน้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 เราสามารถส่งจ่ายน้ำประปาได้ตามปกติ

 

แบ่งปันประสบการณ์ถึงคนรุ่นใหม่

 

“การทำงานทุกที่ไม่ว่าจะเป็นงานยาก หรือง่าย สิ่งแรกที่ต้องพบเจอคือ ปัญหา ไม่เรื่องคน ก็เรื่องการทำงาน ดังนั้นเมื่อเจอปัญหา ให้เรามองว่า ปัญหาที่เรากำลังเผชิญ คือ ประสบการณ์ ที่จะคอยสอนเรา ให้เรียนรู้ วิธีการรับมือหรือจัดการกับสิ่งเหล่านั้นให้ได้ และเมื่อเราสามารถผ่านจุดที่เป็นปัญหามาได้ เราจะมองเห็นว่าปัญหาเหล่านั้นมันเล็กมาก และมันยังทำให้คุณภูมิใจในตัวเอง”

 

 

 

- Advertisement -

More articles

- Advertisement -

Latest article