3 เคล็ดลับในการสร้างผลผลิตให้กับธุรกิจขนาดเล็กของคุณที่ง่ายขึ้นกว่าเดิม

0
9638

ในฐานะเจ้าของธุรกิจ คุณมีวิธีสร้างผลผลิตให้กับธุรกิจของคุณอย่างไร? บทความนี้ได้นำเคล็ดลับการสร้างผลผลิตให้กับธุรกิจของคุณด้วยวิธีง่าย ๆ เพียง 3 วิธีเท่านั้น ได้แก่

เคล็ดลับที่ 1 การจัดประชุม

วัตถุประสงค์ของการประชุมคือ เพื่อระดมความคิดกำหนดเป้าหมาย วางแผนการดำเนินงาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แต่ในการประชุมบางครั้งไม่ได้เกิดประสิทธิผลมากนัก ทั้งยังสิ้นเปลืองเงินและทรัพยากรอีกด้วย เนื่องจากการประชุมแต่ละครั้ง จะต้องมีการพิมพ์เอกสารให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน ทำให้สิ้นเปลืองกระดาษและหมึกพิมพ์ รวมถึงเสียเวลาในการจัดทำเอกสารด้วย นอกจากนี้ บางบริษัทให้บริการของว่างแก่ผู้เข้าประชุม ทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณอีกเช่นกัน ดังนั้น เจ้าของธุรกิจควรวางแผนการประชุมอย่างรอบคอบ เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี และไม่สิ้นเปลืองงบประมาณและทรัพยากร

เคล็ดลับที่ 2 ใช้ประโยชน์จาก application

ปัจจุบันเราสามารถส่งไฟล์เอกสารผ่าน application ต่าง ๆ ได้ ดังนั้นจึงเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ ซึ่งวิธีนี้ช่วยประหยัดทรัพยากรในการพิมพ์และประหยัดเวลาอย่างมาก ในเมื่อทุกวันนี้เราใช้โทรศัพท์มือถือรับ – ส่งข้อความกันอยู่แล้ว ฉะนั้น นอกจากจะคุยแช็ตกันเรื่องส่วนตัว ก็นำมาใช้ประโยชน์ในการทำงานด้วยเลย

เคล็ดลับที่ 3 มอบความสุขแก่พนักงาน

การศึกษาวิจัยพบว่า พนักงานที่มีความสุขในการทำงาน จะสามารถทำงานออกมามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นถึง 12 % เพราะการที่เรามีความสุขกับการทำสิ่งใด เรามักจะทำสิ่งนั้นได้ดีเสมอ นี่จึงเป็นที่มาของเคล็ดลับการทำงานด้วยการมอบความสุขแก่พนักงาน ดังนั้นเจ้าของธุรกิจหรือหัวหน้าจะต้องทำให้พนักงานของคุณมีความสุข  ด้วยการจัดสภาพแวดล้อมในที่ทำงานให้มีบรรยากาศที่ดี มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือในการทำงานที่ทันสมัย และช่วยอำนวยความสะดวกแก่พนักงาน มีการกล่าวชื่นชมหรือให้รางวัลกับพนักงานเมื่อพวกเขาทำงานประสบความสำเร็จ ตั้งใจทำงาน หรือประพฤติตนดี เพื่อแทนคำขอบคุณและเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้พนักงานมีแรงขับเคลื่อนในการทำงานให้ดี เจ้านายจะต้องปฏิบัติกับพนักงานด้วยความเคารพและรับฟัง กล่าวคือคุณต้องไม่เอาความคิดเห็นตัวเองเป็นใหญ่ รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้อื่น เมื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน นอกจากนี้ การให้เงินเดือนแก่พนักงานด้วยความซื่อสัตย์และตรงเวลา ก็เป็นอีกวิธีที่ช่วยให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุข

เป็นอย่างไรบ้างคะ เคล็ดลับสร้างผลผลิตให้ธุรกิจของคุณทั้ง 3 ข้อนี้ ง่ายกว่าวิธีเดิม ๆ ที่คุณใช้อยู่หรือไม่ ทั้งนี้ คุณอาจจะยังใช้วิธีของคุณอยู่ แล้วนำ 3 เคล็ดลับนี้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ ก็นับว่าเป็นวิธีที่ดีมากทีเดียวค่ะ

Cr.LEO GIOSUÈ

www.jpost.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.