5 อันดับแรก ที่ผู้ประกอบการควรมุ่งเน้นในปี 2020

0
1506

ในฐานะเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก คุณต้องปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมโดยรอบให้เร็วที่สุด การเปลี่ยนแปลงที่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ล้วนส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนั้น คุณจะต้องคอยติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์อยู่ตลอดเวลา และนี่คือ 5 ข้อ ที่คุณต้องคำนึงถึงเมื่อสร้างกลยุทธ์และวางแผนปฏิบัติการ

  1. ดำเนินธุรกิจตาม 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 

สหประชาชาติวางนโยบาย 17 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับการเปลี่ยนแปลงของโลก เป้าหมายเหล่านี้ครอบคลุมการศึกษา การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านสุขภาพและอื่น ๆ อีกมากมาย ดังนั้นคุณควรดูที่เป้าหมายเหล่านี้อย่างละเอียดรอบคอบ และกำหนดวิธีที่ธุรกิจของคุณจะสามารถสนับสนุนเป้าหมายเหล่านี้ได้ เนื่องจากเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณใส่ใจและให้ความสำคัญกับประโยชน์ส่วนรวม อีกทั้งการดำเนินธุรกิจตามเป้าหมายของสหประชาชาติ ช่วยคุณวางแผนการทำงานในอนาคต  ช่วยให้คุณกำหนดวัฒนธรรมองค์กรได้ และการมีวัตถุประสงค์จะช่วยให้คุณดึงดูดลูกค้าที่ดีที่สุดพนักงานที่ดีที่สุดและนักลงทุนที่ดีที่สุด

2. คิดว่าธุรกิจของคุณเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน

เศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ circular economy คือ การนำทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วกลับมาแปรรูปและนำมาใช้อีกในอนาคต โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นการที่คุณดำเนินธุรกิจโดยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียน คุณจะสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า ที่ไม่เพียงแต่ส่งผลดีต่อธุรกิจของคุณเท่านั้น ยังเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมอีกด้วย

3. ทำธุรกิจให้เป็นสากล

เมื่อคุณจะทำธุรกิจ คุณจะต้องมองทุกอย่างให้เป็นสากล คือมองทุกอย่างให้กว้างขึ้น ไม่ใช่เพียงคิดว่าสินค้าและบริการของคุณทำขึ้นมาเพื่อคนในประเทศของคุณเท่านั้น โดยคุณจะต้องสร้างความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ์ของคุณ ซึ่งจะสามารถทำให้ธุรกิจของคุณมีโอกาสเติบโตได้มากขึ้น

4. นำนวัตกรรมมาเป็นแกนหลัก

ในฐานะผู้ประกอบการคุณต้องมองหาโอกาสใหม่ ๆ ในการเติบโตและขยายธุรกิจของคุณอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อส่วนรวม รวมถึงการนำนวัตกรรมมาใช้ในการผลิตสินค้าของคุณ  เพื่อให้สามารถแข่งขันกับแบรนด์อื่น ๆ ได้ ทั้งนี้คุณจำเป็นต้องมีทีมงานที่หลากหลาย เพื่อที่คุณจะได้รับมุมมองความคิดเห็นที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการสร้างนวัตกรรมก็คือ การประกันภัยที่ดี เพื่อให้ธุรกิจของคุณได้เปรียบในการแข่งขัน และเติบโตได้เป็นอย่างดี

5. พัฒนาการทำงานเพื่อเอาชนะความท้าทายความแตกต่างทางวัฒนธรรม

เมื่อคุณมีทีมงานที่มาจากหลากหลายสังคมและวัฒนธรรม และพวกเขามองข้ามความแตกต่างเหล่านั้นได้ พวกเขาจะนำความแตกต่างเหล่านั้นมาผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจของคุณจะโดดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างมาก

Cr. Dr. Finn Majlergaard

www.entrepreneur.com

Advertisement
Previous articleเปิดฉากสนามแรก FC Bayern Youth Cup Thailand 2020 เยาวชนกว่า 1,000 ชีวิตแห่คัด
Next articleกคช. ตอกย้ำกระแส “บ้านถูกทั่วไทย” ยอดจองผ่านระบบออนไลน์กว่า 10,000 หน่วย

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.