ธุรกิจของคุณเตรียมพร้อมสำหรับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำหรือไม่?

0
1723

เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ หลายบริษัทได้เลิกจ้างพนักงานหลายอัตรา เพื่อลดภาระค่าใช้จ่าย ประสบปัญหาความต้องการซื้อน้อยลง และกระแสเงินสดลดลง ปัญหาเหล่านี้เรามักได้ยินบ่อยครั้งในช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยในไตรมาสที่ 3 ปี 2551- ไตรมาสที่ 1 ปี 2552 แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจมหภาคจะปรับตัวดีขึ้น อัตราการว่างงานต่ำ ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเพิ่มขึ้น และมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้น การขยายตัวทางเศรษฐกิจยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่หยุดชะงักเป็นเวลานานกว่า 120 เดือนนับตั้งแต่ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ แต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดคือ มีการชะลอตัวเกิดขึ้นกับภาคธุรกิจขางส่วน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินหลายคนคาดการณ์ว่าการถดถอยครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นในช่วงเวลา 12-24 เดือนข้างหน้า ซึ่งเกิดจากปัจจัยหลายอย่างรวมถึงความตึงเครียดจากสงครามการค้าระหว่างประเทศ ความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ และตลาดตราสารหนี้

อย่างไรก็ตาม ไม่ใช่ทุกธุรกิจที่ได้รับผลกกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ บริษัทและอุตสาหกรรมบางแห่งมีมาตรการเตรียมพร้อมรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจ โดยมีความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างความยืดหยุ่นให้กับงบดุล

ทั้งนี้ การเข้าใจตัวเลขและงบประมาณการเงินเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อมีโอกาสที่ดีก็ควรตัดสินใจลงทุนทำอะไรสักอย่างเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่คุ้มค่า นอกจากนี้ งบดุลจะแจ้งให้คุณทราบถึงทรัพยากรในธุรกิจ ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ซึ่งสามารถประเมินหลายได้ว่า คุณมีเงินสดเท่าไร? คนอื่นเป็นหนี้คุณเท่าไร?  คุณเป็นหนี้คนอื่นเท่าไร?คุณมีความสามารถในการชำระหนี้สินหมุนเวียนด้วยสินทรัพย์หมุนเวียน (เช่นเงินทุนหมุนเวียน) อย่างไร?  เป็นต้น งบกำไรขาดทุนเน้นความสามารถในการทำกำไรสำหรับธุรกิจในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เช่น เดือน ไตรมาส หรือปี ซึ่งงบกำไรขาดทุน ทำให้คุณรู้ว่ารายได้และการเติบโตของธุรกิจเป้นอย่างไร ต้นทุนสินค้า อัตรากำไรขั้นต้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและรายได้สุทธิ (ความสามารถในการทำกำไร) เป็นเท่าไร?

 นอกจากนี้หากธุรกิจติดตามรายได้และค่าใช้จ่ายตามศูนย์กำไร (การขาย, การวิจัยและพัฒนาด้านการตลาด, G&A) คุณจะสามารถมองเห็นตำแหน่งที่จะทำการปรับเปลี่ยน การเปรียบเทียบกันระหว่างผลการดำเนินงานปัจจุบันกับที่ผ่านมาจะทำให้คุณเข้าใจการดำเนินธุรกิจของคุณมากขึ้น คุณควรมองหาวิธีที่จะทำให้รายได้เติบโตอย่างต่อเนื่องพร้อมกับลดภาระค่าใช้จ่ายลง ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรหรือบริษัทของคุณมีการเติบโตได้ดีในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ

David Crean

www.forbes.com

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.