7 วิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบริษัท โดยไม่ต้องทำงานหนัก

0
4398

เจ้าของธุรกิจต่างก็ต้องการให้ธุรกิจของตนเองประสบความสำเร็จหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ก็ต้องแลกมาด้วยการทำงานหนักทั้งสิ้น วันนี้จึงนำวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับธุรกิจของคุณโดยที่คุณไม่ต้องทำงานหนักอย่างที่ผ่านมา ซึ่งมี 7 วิธีด้วยกัน ดังนี้

1. สร้างเป้าหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับพนักงานทุกคน

วิธีนี้ทำให้คุณประเมินวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของคุณในทุกระดับ และทำให้พนักงานรู้ว่าเป้าหมายในวันนี้นั้นมีมากกว่าที่ผ่านมา ซึ่งตัวชี้วัดที่จะนำมาประเมินเป้าหมายจะต้องวัดได้ง่ายและมีความสัมพันธ์โดยตรงกับผลลัพธ์

2. สร้างแรงจูงใจเพื่อมุ่งเน้นให้ทุกคนได้รับผลลัพธ์ที่แท้จริง

แรงจูงใจเหล่านี้ไม่จำเป็นต้องเป็นโบนัสเงินสดก้อนใหญ่ก็ได้ แต่อาจเป็นตำแหน่งหน้าที่การงาน หรือทุนสำหรับค่าใช้จ่ายใด ๆ เพื่อให้พนักงานมีแรงผลักดันที่จะทำงานให้มีประสิทธภาพมากขึ้น 

3. จัดลำดับความสำคัญโดยใช้กฎ 80/20

กฎนี้เรียกอีกอย่างว่าหลักการพาเรโต ซึ่งพิสูจน์แล้วในธุรกิจส่วนใหญ่พบว่า 80 เปอร์เซ็นต์ของผลลัพธ์ที่แท้จริงมาจาก 20 เปอร์เซ็นต์ของความต้องการในเวลาของคุณ ดังนั้น คุณจะต้องจัดลำกับความสำคัญในการทำงาน เพราะจะช่วยลดเวลาการทำงานลง

4. ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการเทคโนโลยี

ผู้ประกอบการจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีในการทำงาน เพื่อให้พนักงานของคุณนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งยังเป็นการลดเวลาการทำงานให้น้อยลงกว่าวิธีเดิมที่เคยทำ

5. สร้างความสมดุลระหว่างเวลาของครอบครัวและธุรกิจ

คุณไม่สามารถทำงานให้มีประสิทธิภาพได้หากคุณมีภาวะตึงเครียด กดดัน หรือมีปัญหาต่าง ๆ ดังนั้น เจ้าของธุรกิจควรจัดวันหยุดให้กับพนักงานอย่างเหมาะสมเพื่อให้พวกเขาได้พักผ่อน รวมถึงจัดกิจกรรมสร้างความสนุกสนานให้กับพนักงาน เพื่อสร้างความสุข ความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในองค์กร

6. ส่งเสริมการสื่อสารที่เปิดกว้างระหว่างสมาชิกทุกคนในทีม

เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงาน เพื่อนำขอเสนอแนะของแต่ละคนมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจหรือบริษัทของคุณ

7. เน้นความสำเร็จมากกว่าทุกปี

คุณควรมุ่งสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นมากกว่าทุกปีที่ผ่านมา แม้เป็นเพียงความสำเร็จในเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เพราะถึงอย่างไรก็แสดงให้เห็นว่าบริษัทของคุณมีการพัฒนาการทำงานที่ดีขึ้น ซึ่งช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ต่อสาธารณะได้เป็นอย่างดี

การประสบความสำเร็จไม่จำเป็นต้องทำงานหนักเสมอไป เพราะหากเราวางแผนการทำงานให้ดี เราจะใช้เวลาเพียงเล็กน้อยในการทำงาน แต่ผลลัพธ์ที่ได้เป็นไปในทางที่ดีอย่างแน่นอน

Cr.Martin Zwilling
https://www.inc.com/martin-zwilling/7-ways-to-increase-your-companys-results-without-working-harder.html

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.