Home Authors Posts by Admin Yui

Admin Yui

6078 POSTS 0 COMMENTS
ศบค. เห็นชอบมาตรการผ่อนปรนการจัดงานไมซ์ตามข้อเสนอทีเส็บเร่งฟื้นฟูอุตสาหกรรมไมซ์ โดยทีเส็บกำหนดแนวปฏิบัติร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย และกรมควบคุมโรค ภายในตุลาคมจนถึงสิ้นธันวาคมนี้ เตรียมรองรับงานไมซ์จ่อคิวรอจัดกว่า 1,000 กลุ่ม ในกรุงเทพและภูมิภาคทั่วประเทศ นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศบค. ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของทีเส็บที่ได้ดำเนินการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัย กรมควบคุมโรค และภาคีเครือข่ายด้านไมซ์ 23 องค์กร อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, หอการค้าไทย, สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) (TEA), สมาคมธุรกิจสร้างสรรค์การจัดงาน (EMA), สมาคมโรงแรมไทย (THA) ฯลฯ...
นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส นายศรายุธ ทินกร ณ อยุธยา รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมสนับสนุนโครงการ  “YOUเทิร์น”  โดยบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC  ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มระบบบริหารจัดการพลาสติกใช้แล้วแบบครบวงจร พร้อมนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ Recycle และ Upcycling ที่ใช้ได้ใหม่อีกหน  พร้อมกันนี้ เมืองไทยประกันชีวิตยังได้รับมอบ “ถังขยะสีแดง” แบบลดการสัมผัส ด้วยการใช้เท้าเหยียบในการเปิดตัวถังและ “ถุงขยะสีแดง” สำหรับใส่ขยะมูลฝอยติดเชื้อ เพื่อนำมาใช้คัดแยกขยะติดเชื้อในองค์กร ช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกด้วย  โดยจุดรับพลาสติกใช้แล้ว (Drop Point) รวมถึงถังขยะสีแดง ตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้น 1 อาคาร 1,  ชั้น 1 อาคาร 2  และอาคารหอประชุม เมืองไทยประกันชีวิต สำนักงานใหญ่ ทั้งนี้การคัดแยกขยะที่ได้จากโครงการ  YOUเทิร์นของบริษัทฯ...
กรุงเทพประกันชีวิต ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์และกองทัพภาคที่ 3 โดย พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ประธานในพิธีฯ และคุณปราธีดา แสงศรีจันทร์ ผู้บริหารพัฒนาธุรกิจ ช่องทางตัวแทนและที่ปรึกษาทางการเงิน และฝ่ายขาย บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก เดินหน้าส่งกำลังใจและพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนสังคม รวมถึงอาสาสมัครด่านหน้า ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ด้วยการมอบชุด PPE จำนวน 1000 ชุด เพื่อนำไปใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้แทนโรงพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ทีมชุดปฏิบัติการพิเศษและผู้ปฏิบัติงาน ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงจากการสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อ เพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงาน สู้ภัยโควิด-19 ของโรงพยาบาลจำนวน...
ทีทีบีไดรฟ์ (ttb DRIVE) โดย นายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ และนายอนุรักษ์ วัฒนาเสรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารภาคงานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb)  มอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ที่ได้จากการจัดกิจกรรม #ไดรฟ์ไปด้วยกัน เพื่อสนับสนุนแคมเปญขับฟรี 90 วัน ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อร่วมสมทบกองทุนจัดซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์  ค่ายา เวชภัณฑ์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้องในการรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ของโรงพยาบาลตำรวจ  โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.สรวุฒิ เหล่ารัตนวรพงษ์ รองนายแพทย์ใหญ่ โรงพยาบาลตำรวจ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ ทีทีบีไดรฟ์ ร่วมกับผู้ประกอบการรถยนต์ทั่วประเทศได้จัดกิจกรรม #ไดรฟ์ไปด้วยกัน เพื่อนำเงินบริจาคไปช่วยในกิจกรรมป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 และช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบ โดยทีทีบีไดรฟ์และพันธมิตร พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและขับเคลื่อนสังคมให้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน      บุคคลในภาพ (จากซ้าย) นายกุญช์ภัช  ชวนะวงศ์ หัวหน้าผลิตภัณฑ์สินเชื่อรถยนต์ใหม่ ทีเอ็มบีธนชาตนายอนุรักษ์ วัฒนาเสรีกุล เจ้าหน้าที่บริหารภาคงานขายและเครือข่ายธุรกิจสินเชื่อรถยนต์ ทีเอ็มบีธนชาตนายชัชฤทธิ์ ตั้งเถกิงเกียรติ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ผลิตภัณฑ์ธุรกิจสินเชื่อรถยนต์...
ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) สนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมรถยนต์ ชู “ทีทีบี ซัพพลายเชน โซลูชัน” (ttb supply chain solution) ที่ครบวงจรทั้งวงเงินสินเชื่อ และบริการบนดิจิทัล แพลตฟอร์ม เป็นเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการกลุ่มดีลเลอร์รถยนต์ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน ช่วยเพิ่มสภาพคล่องและมีเงินทุนเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สะดวก คล่องตัวมากยิ่งขึ้น และลดต้นทุนการดำเนินการ เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ และต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน นายเสนธิป ศรีไพพรรณ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี (ttb) กล่าวว่า เป้าหมายของธนาคาร คือ การเป็นพันธมิตรที่ลูกค้าไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนธุรกิจให้ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งธุรกิจเอสเอ็มอีถือเป็นรากฐานสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างมาก พบว่าภาพรวมสถานการณ์ของกลุ่มเอสเอ็มอีในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 ยังมีความสามารถขยายตัวได้ 4.2% และมีสัดส่วน 34.5% ต่อจีดีพีประเทศ แต่เมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปีก่อน การฟื้นตัวยังช้ากว่าที่คาดไว้ นอกจากนั้นปัญหาการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ก็นับเป็นอุปสรรคที่จำกัดการเติบโตทางธุรกิจ  โดยพบว่าผู้ประกอบการเอสเอ็มอีกว่า 83% ไม่เคยเข้าถึงสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ ทั้งนี้ เพื่อบรรเทาปัญหาเรื่องการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ทีเอ็มบีธนชาตได้ริเริ่มและพัฒนา ttb...
ธนาคารไทยพาณิชย์ เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการทางการเงินใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า จนช่วงครึ่งปีแรกของปี 2564 สามารถคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคลจากสถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก สะท้อนถึงความไม่หยุดยั้งในการนำขีดความสามารถทางเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมการเงินอันทันสมัย ผสานเข้ากับความร่วมมือกับพันธมิตรชั้นนำที่มีความแข็งแกร่งในทุก Ecosystem เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันทางการเงินที่ตอบโจทย์ลูกค้าในทุกเซ็กเมนต์ พร้อมยืดหยัดเคียงข้างให้ความช่วยเหลือลูกค้าในทุกสถานการณ์ผ่านมาตรการต่าง ๆ เพื่อประคับประคองพร้อมเป็นกำลังใจให้ลูกค้าทุกกลุ่มสามารถก้าวผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปด้วยกัน นางสาวอรรัตน์ ชุติมิต  รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ Retail and Business Banking ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า “บทบาทสำคัญของธนาคาร คือ การเป็นหนึ่งในฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการเงินของประเทศให้สามารถดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่นแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบอันหนักหน่วงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทุกภาคส่วน ด้วยเหตุนี้เราจึงมุ่งมั่นนำขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมการเงินอันนำสมัย ผสานกับความร่วมมือในการเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งกับพาร์ทเนอร์ชั้นนำในทุก Ecosystem เพื่อร่วมกันพัฒนาโซลูชันทางการเงิน พร้อมต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบุคคลทุกกลุ่ม ครอบคลุมทั้งพนักงานเงินเดือน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ตลอดจนผู้ประกอบการรายย่อย (SSME) โดยมุ่งช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินรวมถึงมาตรการด้านสินเชื่อได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึงมากที่สุด ควบคู่ไปกับสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า (Customer Experience) และจากความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ธนาคารสามารถคว้า 5 รางวัลยอดเยี่ยมด้านลูกค้าบุคคลจากสถาบันชั้นนำด้านการเงินระดับโลก สะท้อนถึงความไม่หยุดยั้งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่โดดเด่นในทุกมิติ พร้อมตอบโจทย์ในทุกสถานการณ์” โดย 5 รางวัล ยอดเยี่ยมชั้นนำด้านลูกค้าบุคคลที่ธนาคารไทยพาณิชย์ได้รับประกอบไปด้วย รางวัลธนาคารยอดเยี่ยมด้านธุรกิจลูกค้าบุคคล (Domestic Retail Bank of...
“เคทีซี” หรือ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีร่วมปันน้ำใจ “สู้ภัยน้ำท่วม” ผ่านสภากาชาดไทย โดยใช้คะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน เปลี่ยนเป็นเงินบริจาค 100 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก ที่ได้รับความเดือดร้อนไร้ที่อยู่อาศัยกว่า 2 แสนครัวเรือน และพื้นที่ทำการเกษตรเสียหายรวมเกือบ 6 แสนไร่ โดยสามารถบริจาคคะแนนผ่านแอปฯ “KTC Mobile” ได้ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2564 – 31 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ App Store และ Google Play ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE โทรศัพท์ 02 123 5000 หรือที่เว็บไซต์ www.ktc.co.th พร้อมสมัครบัตรเครดิตได้ที่ศูนย์บริการสมาชิก “เคทีซี ทัช”  ทุกสาขา ทั่วประเทศ หรือคลิกลิงค์เพื่อสมัครบัตรเครดิตได้ที่นี่: https://ktc.today/apply-card
แฮปปี้กันถ้วนหน้ากับความสำเร็จของงานแสดงสินค้าอาหารเสมือนจริง THAIFEX - Virtual Trade Show ที่ตอนแรกตั้งเป้ายอดขายไว้ที่ 830 ล้านบาท แต่เอาเข้าจริงๆ ยอดทะลุไป 2,362 ล้านบาท จบงานนี้ จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่มาพร้อมกับสโลแกน “จุรินทร์ จัดให้ ไม่ขาดช่วง” เลยไม่รอช้า สั่งการให้ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เตรียมพร้อมเพื่อลุยจัด THAIFEX - ANUGA ASIA “The Hybrid Edition” ในวันที่ 24-28 พฤษภาคม 2565 ซึ่งก่อนหน้านี้ถูกเลื่อนเพราะโควิด ได้ข่าวว่างานนี้จะยิ่งใหญ่สมการรอคอย มีทั้งออฟไลน์จัดที่อิมแพค เมืองทองธานี และออนไลน์จัดที่แพลตฟอร์ม www.thaifex-vts.com ใครอยู่ในแวดวงธุรกิจอาหารเตรียมตัวไว้ได้เลย
ไทยประกันชีวิตยื่นไฟล์ลิ่งเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นบริษัทประกันชีวิตชั้นนำที่มีคุณภาพ เสริมศักยภาพในการเปลี่ยนผ่านองค์กรรองรับวิสัยทัศน์การเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งความยั่งยืน โดยมีบริษัทหลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการทำ IPO นายไชย ไชยวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ดำเนินการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวน (Filing) ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประมาณ 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จำหน่าย และอาจมีการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเป็นจำนวนไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายในครั้งนี้ โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ประมาณปี 2565 ซึ่งจะเป็นปีที่บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจครบ 80 ปี และมีบริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินสำหรับการทำ IPO ทั้งนี้...
นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ร่วมประชุมออนไลน์ ในการประชุม “WOODRISE 2021 KYOTO” ซึ่งเป็นการประชุมระดับนานาชาติด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย ภายใต้แนวคิด “Wooden Buildings for Sustainable Development From the Traditional to the Future อาคารไม้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จากดั้งเดิมสู่อนาคต” ครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยสมาคมอุตสาหกรรมญี่ปุ่นเพื่ออาคารและที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ (Japan International Association for the Industry of Building and Housing : JIBH) ระหว่างวันที่...
Advertisement

Magazines

66,596FansLike
4,597FollowersFollow
164FollowersFollow
4FollowersFollow
0FollowersFollow
53FollowersFollow
87SubscribersSubscribe