Home Authors Posts by Admin Yui

Admin Yui

4237 POSTS 0 COMMENTS
 มร.ทะคากิ อะระชิดะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 5 จากขวา) ร่วมลงนามในสัญญาการอนุญาตให้ใช้สิทธิ “สูตรและกรรมวิธีการผลิตปุ๋ยชีวภาพ พีจีพีอาร์สำหรับอ้อยและมันสำปะหลัง” กับกรมวิชาการเกษตร โดยมี พิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นผู้ร่วมลงนาม ภายใต้ความร่วมมือนี้ บริษัทฯ จะได้รับสิทธิในการพัฒนา ผลิต และจำหน่ายปุ๋ยชีวภาพ PGPR ในราคาที่เหมาะสม เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรไทย เป็นระยะเวลา 5 ปี พิธีลงนามสัญญา จัดขึ้น ณ ห้องประชุม กรมวิชาการเกษตร
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิกวุฒิสภา ประธานเครือข่ายนิติบัญญัติเพื่อถนนปลอดภัยในภูมิภาคอาเซียน เป็นประธานในพิธี “วันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน” (World Day of Remembrance for Road Traffic Victims) ซึ่งบริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี  นางสาววารุณี ซื่อสัตย์สกุลชัย ผู้จัดการแผนกกิจกรรมเพื่อสังคม ฝ่ายการตลาดผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่าย...
ดร.สุธี  โมกขะเวส รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เข้ารับมอบเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย จากนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 18 พ.ศ. 2563 “ฝ่าวิกฤต...ด้วยจรรยาบรรณ” โอกาสที่บริษัทฯ ได้รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2562 (องค์กรขนาดใหญ่) ที่ผ่านมาที่ถือเป็นรางวัลเกียรติยศอีกหนึ่งรางวัลที่การันตีถึงความสำเร็จในด้านการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบธุรกิจประกันภัย  ในฐานะที่เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอย่างมีจรรยาบรรณและยึดหลักบรรษัทภิบาล (Good Corporate Governance)  และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ร่วมปาฐกถาพิเศษ ในงานดังกล่าวด้วย ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับบริษัทจดทะเบียนที่มีการกำกับดูแลกิจการ ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) หรือระดับ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2563 จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ตอกย้ำการให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปพร้อมกับความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมท่อเหล็กแล้ว...
สมาคมนิสิตเก่าจุฬาฯ ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย ลงนามความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาระบบ CUAA Mobile Application พร้อมให้บริการนิสิตเก่าจุฬาฯ ทั่วทุกมุมโลก กว่า 500,000 ราย ได้ทุกที่ ทุกเวลา ภายใต้ชื่อ “แจ่ม” (CHAM)  เชื่อมโยงเครือข่ายนิสิตเก่าให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นเพียงปลายนิ้วสัมผัส มีลักษณะเฉพาะ และมีความความหลากหลาย รองรับไลฟ์สไตล์ในยุค 5G คาดพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ไตรมาสแรกของปี 64
ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เดินหน้าผลักดันเอสเอ็มอีไทยขับเคลื่อนธุรกิจด้วยฐานนวัตกรรม เปิดโครงการ “NIA-SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)”  รุ่นที่ 2 เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของผู้ประกอบการต่อความจำเป็นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับโลกธุรกิจปัจจุบัน โดยเนื้อหาหลักสูตรจะมุ่งเน้นให้ผู้เข้าอบรมสามารถใช้พลังความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อช่วยยกระดับกระบวนการทำงานขององค์กรให้มีความกระชับ (Lean) สามารถลดต้นทุนและเพิ่มพูนศักยภาพตลอดจนขยายขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมหลักสูตร IBE รุ่นที่ 2 จะเป็นเอสเอ็มอีจากภาคการผลิตและบริการ จำนวน 41 บริษัท ซึ่งนอกจากความรู้ที่ได้ในชั้นเรียนแล้ว ผู้เข้าร่วมอบรมจะเป็นส่วนหนึ่งของ SME Ecosystem ของธนาคารไทยพาณิชย์ ที่มีทั้งที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆ พร้อมให้คำปรึกษา ตลอดจนเครือข่ายเอสเอ็มอีที่กว้างขวาง และพันธมิตรดิจิทัลอีกมากมายที่พร้อมจะสนับสนุนซึ่งกันและกันต่อไป โดยมีนายคณินทร์ แรงกล้า ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงาน SME Bangkok ธนาคารไทยพาณิชย์ ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ ดร.สุริยะ เลิศวัฒนะพงษ์ชัย ผู้อำนวยการโครงการ NIA-SCB...
บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท แอทเลติโก้ จำกัด จัดโครงการใหญ่ส่งท้ายปี 2563 “Sports Showcase 2020 #6: AES Fencing Showcase Thailand x Thai Life Insurance” เพื่อคัดตัวนักเรียน นักกีฬาเยาวชน รับทุนการศึกษาหรือทุนด้านกีฬาในต่างประเทศ ซึ่งครั้งนี้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 6...
กรุงเทพประกันชีวิต จัดงาน Bangkok Life Assurance SMART Hospital Awards 2020 มอบรางวัลให้กับโรงพยาบาลคู่สัญญาบริการประกันสุขภาพ 11 แห่งที่มีความโดดเด่นใน 6 ด้าน ได้แก่ ความร่วมมือระดับองค์กร การจัดการความเหมาะสมทางการแพทย์ การให้บริการตรวจสุขภาพ การให้บริการเคลม การบริหารค่ารักษาพยาบาล และการให้บริการลูกค้า เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร ส่งเสริมการพัฒนาบริการเพื่อดูแลลูกค้าอย่างยั่งยืนร่วมกัน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัยที่มาใช้บริการ โดยผู้แทนของบริษัทจะเชิญรางวัลไปมอบให้แต่ละโรงพยาบาลที่ได้รับรางวัลแทนการจัดพิธีมอบรางวัล ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19            ม.ล. จิรเศรษฐ...
เอสซีจี ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และ 4 องค์กรพันธมิตรในกลุ่มธุรกิจที่อยู่อาศัย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ (Excellent Center) สาขางานก่อสร้าง โครงการ Living Solution Expert ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือของนักเรียนอาชีวะ เพิ่มโอกาสการหางานสร้างรายได้ที่มั่งคง ตอบโจทย์ตลาดแรงงานและความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาการอาชีวศึกษา ที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศด้านวิชาชีพ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสู่ตลาดแรงงานได้เมื่อจบการศึกษา โดยคำนึงถึงคุณภาพความเป็นเลิศทางวิชาชีพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน สำหรับโครงการ Living Solution...
“เอไอเอส” ผู้นำเครือข่ายและบริการดิจิทัลอันดับ 1 ของไทย เดินหน้าขยายความร่วมมือกับพันธมิตร เพื่อเพิ่มทางเลือกและสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง จับมือ The 1 (เดอะ วัน) ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ผู้นำลอยัลตี้แพลตฟอร์มอันดับ 1 ของไทย ส่งมอบประสบการณ์และสิทธิประโยชน์สุดเอ็กซ์คลูซีฟให้กับลูกค้า เปิดตัว “@The1 SIM” ซิมรายเดือนใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อนักช้อปโดยเฉพาะ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ของวงการโทรคมนาคมและวงการค้าปลีก ให้ลูกค้ารับ/แลก/โอนคะแนนสะสมเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย ซึ่งจะช่วยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ขาช้อปยุคดิจิทัลอย่างแท้จริง นายพงษกรณ์ คอวนิช หัวหน้าแผนกงานการตลาดด้านผลิตภัณฑ์และลูกค้าโพสต์เพด เอไอเอส กล่าวว่า “เอไอเอสให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการให้บริการมาอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์ในหลากหลายอุตสาหกรรม เพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่ช่วยตอบโจทย์การดำเนินชีวิตของลูกค้าในทุกมิติ ความร่วมมือระหว่างเอไอเอส และ The 1 ภายใต้กลุ่มเซ็นทรัล ซึ่งเป็นลอยัลตี้แพลตฟอร์มที่มีฐานสมาชิกใหญ่ที่สุดจำนวนมากกว่า 17 ล้านราย ครั้งนี้ ถือเป็นการนำจุดแข็งด้านเครือข่ายและบริการดิจิทัล ผสานกับ The 1 ที่มุ่งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าผ่านแพลตฟอร์ม Digital CRM เพื่อส่งมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้าที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์”

NEW ISSUE

Advertisement